Luni 4 martie 2019 a avut loc la Roma, la Biroul C.E.I. al Fundației Migrantes prima parte a întâlnirii naționale a preoților români uniți din Italia. Convocarea a venit din partea Directorului Fundației Migrantes, don Giovanni De Robertis, cu sprijinul părintelui Cristian Crișan, Vizitator Apostolic pentru BRU Europa și Coordonator național pentru BRU Italia.

Întâlnirea de la Roma a fost un bun prilej pentru a continua organizarea ecleziastică a comunităților române greco-catolice din Italia, cu o atenție deosebită la aspectele fundmentale ale asistenței spirituale și pastorale promovate și susținute mereu de către C.E.I. prin colaborarea între biroului central al Fundației Migrantes cu realitățile din fiecare dieceză, cu ajutorul și sub îndrumarea directă a episopilor locali, fără o întrerupere a relației speciale cu Biserica de origine a credincioșilor români, prin reprezentatul vizibil al acesteia, P. F. Sa Lucian Card. Mureșan, Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

Din partea Bisericii Catolice din Italia (prin intermediul C.E.I.) s-a primit și se primește în continuare tot sprijinul pentru o cât mai bună desfășurare a acelor aspecte care vizează pastorala imigranților, cu o atenție specială față de cei mai slabi și nevoiași, cum ar fi cei din spitale, din închisori, minorii, alte categorii sociale la risc și cei persecutați. “Se dorește continuarea și întărirea relațiilor cu episcopii la nivel local și organizarea ecleziastică la nivel național, pentru păstrarea specificității Bisericii particulare sui iuris”, a declarat Mons. Pierpaolo Felicolo, directorul Biroului Migrantes al diecezei de Roma. “Cunoașterea reciprocă este importantă atât pentru preoții cât și pentru credincioșii din cadrul diecezelor latine de rit roman din Italia, cu o atenție deosebită și asupra aspectelor ecumenice, în cadrul relațiilor cu celelalte biserici, îndeosebi cu cea ortodoxă”.

Aceste aspecte au fost atinse pe scurt, în cadrul discuțiilor despre Vizita Apostolică a Sfântului Părinte Papa Francesco în România, în perioada 31 mai – 2 iunie. Duminică 2 iunie Sanctitatea Sa Papa Francesco se va afla la Blaj – “Mica Romă” a românilor – mai precis în centrul spiritual și istoric al românilor din Transilvania.

Se reaminteşte că cea de a doua parte a întâlnirii nazionale a preoţilor români uniţi din Italia va avea loc sâmbătă 16 martie 2019 la Palatul Arhiepiscopal din Florenţa, la care va participa Mons. Giuseppe Baturi, responsabilul Biroului Juridic al C.E.I. La ora 10.00 are loc audienţa la Eminenţa Sa Card. Giuseppe Betori, Arhiepiscop de Florenţa.

Toţi preoţii au fost invitaţi atât la prima cât şi la cea de a doua întâlnire.