Cu binecuvântarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, s-a oficiat astăzi 4 decembrie 2018, începând cu ora 10, un Te-Deum în Catedrala Blajului pentru fiii Bisericii Greco-Catolice și ai neamului, care au luptat și s-au jertfit pentru desăvârșirea unității naționale. Alături de Preasfinția Sa Claudiu, au participat preoții Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

În cuvântul de învățătură de la finalul rugăciunii, Preasfinția Sa Claudiu a subliniat marele rol al Bisericii Greco-Catolice la Marea Unire și importanța comuniunii dintre preoți:

„Sfinții Părinți ne invită să căutăm întotdeauna, în ceea ce ni se întâmplă, sensul spiritual al lucrurilor și să răspundem numai având la bază Sfânta Scriptură. Și cred că și noi suntem datori să căutăm în viața noastră același fel de interpretare. Este un moment solemn si nu este doar un eveniment exterior, ci în primul rând unul spiritual. Suntem aici toti preoții din Arhieparhia de Alba Iulia și Făgăraș și de aceea este un moment de comuniune extrem de important. “Bine este să fie împreună frații!” Ne aducem deasemenea aminte și că exact acum 101 ani, în această Catedrală, era consacrat episcop Iuliu Hossu. Și atunci noi suntem datori să trăim aceste momente nu doar ca și pe o întâlnire de lucru, ci aducându-ne aminte că adevărata noastră identitate este aceea de fii ai lui Dumnezeu, de urmași ai Apostolilor, de păstori ai credincioșilor, ai turmei încredințate nouă de Cristos. Rugăciunile pe care le-am ascultat fac apel la înaintașii noștri. Aceasta este și structura rugăciunii în general: așa cum ai făcut pentru ei, acum fă și pentru noi! Și de aceea, dincolo de toate încurcăturile vieții, de nemulțumirile vieții, de neajunsuri, ne aducem aminte că suntem parte a unei moșteniri primite de la Dumnezeu și aici stă întreaga noastră demnitate. Suntem fii ai lui Dumnezeu și fii ai Bisericii Greco-Catolice Române!”.

De asemenea, și Pr. Cristian Barta, Vicarul general al Arhieparhiei,  a vorbit despre contribuția însemnată a Bisericii noastre la Marea Unire, dar și despre jertfa martirilor noștri:

„Dacă vorbim despre unitatea națională, despre formarea conștiinței naționale, despre demnitatea noastră românească, atunci contribuția sfintei noastre Biserici Greco-Catolice este una atât de însemnată. Pentru demnitatea națională și pentru credința noastră catolică, aici în Transilvania și în spațiul României, au luptat și s-au jertfit ierarhii noștri, mitropoliții de vrednică amintire, atâția preoți, călugări, călugărițe și credincioși. Chiar și jertfa martirilor noștri trebuie privită nu doar în orizontul credinței, deși acest lucru a avut întâietate, în atitudinea lor, în mărturia lor de credință, dar ei s-au jertfit deopotrivă pentru demnitatea poporului român, pentru valorile morale, într-un moment în care elitele neamului românesc erau decimate de puterea comunistă, de puterea sovietică. Cât de sugestiv spunea episcopul martir Alexandru Rusu: el afirma, în 1948, că trebuie să-L dăm pe Dumnezeu țării și țara lui Dumnezeu! De aceea astăzi, acum când împreună cu Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii noastre, cu Preasfințitul Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore și cu tot clerul Arhieparhiei noastre, suntem reuniți aici la Blaj și în mod deosebit, în Sfânta Catedrală a Blajului, în Catedrala lui Inochentie Micu Klein, celebrăm un Te-Deum pentru a ne manifesta, pentru a ne exprima gratitudinea față de înaintașii noștri și pentru a-I mulțumi Bunului Dumnezeu pentru acest dar al unității naționale. Biserica noastră a fost și trebuie să rămână o punte de comuniune, trebuie să ne trăim în continuare vocația la unitate.”

La sfârșitul celebrării, Preasfinția Sa Claudiu a dat citire decretelor prin care Preafericirea Sa Cardinal Lucian a acordat ordinul „Sfânta Treime” părintelui vicar general Cristian Barta, părintelui vicar cu preoții Ioan Fărcaș și părintelui vicar administrativ Paul Turcu.

A urmat apoi o întâlnire de lucru în Aula Mare a Facultății de Teologie, unde au fost abordate teme canonice, pastorale și administrative.

Biroul Arhieparhial de Presă