În data de 5.04.2018, Joia Mare în așteptarea Învierii Domnului, Postulatura Cauzei de beatificare a episcopilor greco-catolici anunță predarea lucrării Positio super martyrio la Congregația Cauzelor Sfinților, lucrare conținând documentația necesară argumentării martiriului celor șapte episcopi. Acest studiu în două volume, însumând 1900 de pagini, sintetizează în mod argumentat, pe baza documentelor de arhivă, mărturia și jertfa episcopilor greco-catolici care, în fața persecutorului comunist, au preferat moartea decât să-și trădeze credința lor catolică.

S-a încheiat astfel o lungă perioadă de cercetare, de valorificare a arhivelor și de dezvăluire a persecuției împotriva Bisericii Greco-Catolice din România, precum și a modului în care cei șapte episcopi, constituind un unic cor episcopal, au reacționat la persecuție pentru apărarea credinței și a dreptului la existență a Bisericii lor.

Descoperirea între anii 2012-2014 a patru noi arhive, necunoscute sau neutilizate până atunci pentru cauza greco-catolică, a cerut parcurgerea a circa 45.000 de noi pagini de documente, care au permis clarificarea persecuției precum și a fazelor martiriale trăite de episcopi, în comun sau individual.

Analizarea amănunțită, aprofundată, coroborată a documentelor cunoscute anterior și a celor inedite a dus la concluzia că acțiunea de persecuție a regimului comunist s-a manifestat împotriva Bisericii Greco-Catolice Române în ansamblul său. Ordinele au pornit de la Stalin, planificarea a fost făcută de Ministerul Cultelor și de Securitate, coordonarea „asaltului” de două luni care a dus la „lichidarea” Bisericii a fost făcută sub comanda unei comisii a CC al PCR, care a primit ordine direct de la membri ai Biroului Politic. Executant a fost întregul aparat administrativ și de forță al statului comunist cu sprijinul direct sau indirect al altor instituții.

Episcopii au fost arestați spre finalul „asaltului” și au continuat să fie persecutați și în perioada de detenție, fiecare în parte, până la moarte.

Studierea arhivelor și stabilirea metodologiei de prezentare a acestui imens material a durat 4 ani. Redactarea desfășurării persecuției, a argumentării martiriului fiecărui episcop, precum și a celorlalte documente cerute de Congregație s-a încheiat într-un an și jumătate.

Întreaga lucrare Positio super martyrio a fost realizată sub îndrumarea directă a Relatorului desemnat de Congregația Cauzelor Sfinților, Pr. Zdzislaw Kijas ofmconv. Materialul prezentat a fost împărțit în două volume.

Volumul I conține următoarele:

– O Introducere generală cuprinzând încadrarea în contextul istoric a acțiunii Servitorilor lui Dumnezeu și relevând importanța martiriului lor pentru Biserică și societate;

– Descrierea Persecuției împotriva Bisericii Greco-Catolice

– O Biografie documentată a fiecărui Servitor al lui Dumnezeu;

– Argumentarea martiriului fiecărui Servitor al lui Dumnezeu, partea cea mai importantă din Positio, analizată din trei puncte de vedere complementare:

– martiriul material: descrierea precisă a succesiunii cronologice a fazelor martiriului până la moartea survenită in odium fidei (din ură față de credință);

– martiriul formal ex parte persecutoris: prezentarea situației și a contextului istoric punând în evidență odium fidei din partea persecutorului;

– martiriul formal ex parte Servi Dei: specificarea atitudinii Servitorului lui Dumnezeu față de persecutor în fazele precedente martiriului și mai ales în momentul morții, subliniind acceptarea voită a suferințelor și a morții pentru credința în Cristos.

Toate aceste trei aspecte din tratarea martiriului s-au cerut a fi bine documentate, făcând referință atât la documentele culese din arhive, cât și la depozițiile martorilor culese în cadrul procesului eparhial.

– Summarium Testium: sunt declarațiile martorilor din timpul procesului eparhial, prezentate după o schemă dată de către Congregația Cauzelor Sfinților.

Volumul II cuprinde:

– Summarium Documentorum, care conține principalele documente referitoare la biografia și activitatea Servitorilor lui Dumnezeu, dar mai ales la martiriul acestora. Pentru Cauza episcopilor greco-catolici au fost selectate 571 de asemenea documente.

– Votul Cenzorilor Teologi, urmat de un Tabel de nume și locuri, un Cuprins general și în final Anexele cu fotografii.

Predarea către Congregația Cauzelor Sfinților a celor două volume din Positio încheie o etapă esențială din drumul spre recunoașterea de către Biserică a martiriului episcopilor greco-catolici și, implicit, a ridicării lor la cinstea altarelor. Urmează evaluarea Positio de către un grup de nouă experți teologi și, după votul acestora, examinarea din partea unei comisii de cinci cardinali. Ultimul care se va pronunța va fi Sfântul Părinte Papa prin promulgarea decretului de recunoaștere a martiriului episcopilor, care vor deveni astfel pentru noi modele autentice de mărturie și dăruire creștină.

P. Vasile Man – Postulator

Emanuel Cosmovici – Membru al Postulaturii