Ceremonia sfințirii mesei altarului, a turnului bisericii parohiale și Sfânta Liturghie arhierească la Băbeni, Protopopiatul Ileanda

În Duminica Tuturor Sfinților, 19 iunie 2022, lumina Spiritului Sfânt și-a răsfrânt razele peste parohia greco-catolică Băbeni din Protopopiatul Ileanda, unde a avut loc un eveniment de mare bucurie. Răspunzând invitației pr. paroh Nicolae Chira, Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, s-a aflat în mijlocul comunității de aici pentru a celebra Sfânta Liturghie și pentru a sfinți masa altarului și noul turn al bisericii cu hramul Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril, la încheierea lucrărilor de renovare și amenajare.

La orele dimineții, Ierarhul a fost primit cu pâine și sare în curtea bisericii, apoi, intrând în procesiune împreună cu preoții în biserica reînnoită, s-a trecut la celebrarea ceremoniei sfințirii sfântului altar. Pr. Gheorghe Iacobhazi, protopop de Ileanda, a dat citire hrisovului, depus apoi, la momentul rânduit, în masa altarului de către Preasfințitul Claudiu, împreună cu moaștele Fericitului Iuliu Hossu, Episcop greco-catolic martir. După ce și sfântul chivot a fost așezat pe noua masă de altar, de acum sfințită și pregătită să îl primească zilnic pe Dumnezeu, Ierarhul și preoții au ieșit în fața bisericii, unde Preasfinția Sa Claudiu a binecuvântat cu apă sfințită turnul nou, zidit după anul 2016 – sfântul locaș fiind sfințit în 31 august 2003 de către Preasfinția Sa Florentin.

La altarul amenajat în curte, de fapt în „biserica creației lui Dumnezeu” – cadru natural de o deosebită frumusețe -, a fost celebrată Sfânta Liturghie arhierească. Răspunsurile liturgice le-a dat, în armonia caracteristică a vocilor tinerilor coriști, Corul „Angeli” din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Angela David. Au fost de față credincioși din Protopopiatul Ileanda, dar și din alte localități: Cluj-Napoca, Baia-Mare, Zalău, Bistrița, Salva și Jibou, orașul de origine al Preasfințitului Claudiu. Trei preoți ortodocși, împreună cu credincioși din Biserica Ortodoxă, au participat la bucuria credincioșilor greco-catolici din Băbeni, precum și membri ai altor confesiuni creștine. Au fost de față surori din Congregația Maicii Domnului (CMD), din comunitățile din Cluj-Napoca și din Oradea.

Cuvântul de învățătură al Preasfințitului Claudiu

La predică, Preasfinția Sa Claudiu a vorbit despre bucuria comuniunii în numele Domnului și despre sfințenie, acea sfințenie accesibilă fiecărui om și la care este chemat fiecare fiu al Tatălui ceresc. A spus: „Mulțumesc lui Dumnezeu pentru disponibilitatea de astăzi, într-o zi de sărbătoare atât de mare, și mă bucur că suntem și ne simțim o mare familie. Mă bucur să văd autoritățile prezente în mijlocul nostru și nu doar formal, știu că există o legătură de prietenie spirituală și întotdeauna conlucrarea dintre Biserică și autorități ar trebui să aducă și aduce bunăstare, pace și liniște în locurile în care trăim. Mă bucur să văd și confrații preoți ortodocși, cu care suntem într-adevăr frați, chiar dacă au încercat ateii, în trista perioadă de persecuție comunistă, să ne despartă, să ne învrăjbească, și în parte au reușit. Dar suntem datori să lucrăm cu toții pentru o bună înțelegere, o pace, o depășire a situațiilor care ne-au învrăjbit. Suntem cu toții o mare familie și avem o datorie pentru Bisericile noastre dar și pentru țara în care trăim.”

Episcopul a vorbit despre pace – atât de prețioasă acum, când în apropierea țării noastre se duce un crud război – despre darurile neprețuite ale lui Dumnezeu, între care un mare dar îl reprezintă pacea, mai ales pacea interioară a sufletelor și viețuirea în pace și împăcare cu cei apropiați: „Astăzi, într-o mare sărbătoare, în prima duminică de după Rusalii și Sărbătoarea Tuturor Sfinților și, mai mult, a Sfântului Iuda Tadeul – considerat făcător de minuni și un sfânt care rezolvă lucrurile imposibile din viața noastră -, noi să ne rugăm și tuturor sfinților să oprească în primul rând războaiele din sufletele noastre. Să ne aducă pacea în familiile din care lipsește pacea, în localitățile în care încă există motive de ceartă și de ură în țara noastră”.

A vorbit și despre lumina Spiritului Sfânt gata oricând să se reverse în sufletele care se lasă pătrunse și străbătute de lumină, fără a-i împiedica strălucirea cu umbrele păcatelor. „Dacă nu devenim sfinți până la sfârșitul vieții noastre, pierdem ceva enorm de important și îl dezamăgim pe Dumnezeu, fiindcă ne-a dat toate darurile de care avem nevoie pentru a fi sfinți. Biserica continuă să îi numească fericiți sau sfinți pe oameni din vremurile pe care le trăim, ca să ne aducă aminte că și noi suntem chemați la sfințenie”. Ierarhul a amintit de Fericitul Episcop Iuliu Hossu – ale cărui moaște au fost depuse în această zi în masa altarului și la Băbeni -, de Sfântul Ioan Paul al II-lea, de sfinți ai Bisericii pe care credincioși din generațiile actuale i-au întâlnit, i-au văzut. Ei au fost ridicați la treapta altarelor și „aceasta ne spune că sfințenia este la îndemâna noastră și că nu doar preoții, Episcopii, surorile, călugării, călugărițele, ci și autoritățile, credincioșii laici, noi toți suntem chemați la sfințenie.”

Preasfințitul Claudiu a continuat: „Să ne gândim, iubiți credincioși, câți preoți, câți Episcopi, câte persoane consacrate au dat locurile în care astăzi celebrăm, locurile din care venim, că e vorba de Jibou sau de Băbeni, de Tihău sau de Letca: sunt printre noi Episcopi, și mă gândesc la Preasfințitul Cornel Damian, Episcop auxiliar de București, mă gândesc la Preasfințitul Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, mă gândesc la atâtea surori, la atâția preoți care s-au născut și au pornit înspre vocația lor din aceste părți. Și nu putem oare, să îi mulțumim lui Dumnezeu?” Preasfinția Sa a arătat și calea spre sfințenie, aceea a apropierii de Dumnezeu, pentru că „fără Dumnezeu noi suntem praf și pulbere. Dacă nu cerem ajutorul lui Dumnezeu, oricât de mari ne-am simți, suntem nimic, nimic, nimic!”

A dat și un exemplu: „Suntem ca fierul față de foc: noi suntem reci, amorfi și închiși la culoare. Dar dacă fierul se apropie de foc, dacă se pune pe cărbune încins, veți vedea că fierul devine luminos, la fel ca focul, și nu mai știți care e unul și care celălalt. Așa suntem și noi când ne apropiem de Dumnezeu: oricât de amorfi, de slabi, de păcătoși am fi, atunci când ne apropiem de Dumnezeu prin rugăciune, prin Sfânta Liturghie, prin faptele bune pe care le facem, atunci devenim și noi luminoși, calzi, la fel ca Spiritul Sfânt. Iar dacă ne îndepărtăm, redevenim reci, așa cum și fierul, dacă se îndepărtează de foc, redevine rece, amorf și închis la culoare. Și aici este munca pe care Dumnezeu ne-o cere: nu ne cere să facem lucruri extraordinare, ne cere să ne apropiem de El. De aceea, Biserica ne cere prin poruncă să venim duminica la Sfânta Liturghie, ne cere să ne rugăm, nu fiindcă ar fi o poruncă exterioară: Biserica știe prea bine că doar când ne apropiem de Dumnezeu trăim sfințenia pe care am primit-o, doar când ne rugăm primim sfințenia pe care o avem în sufletele noastre”.

„Sfințenia este ca o sămânță pusă în sufletul nostru, dar noi trebuie să avem grijă de ea”. Episcopul a încheiat cu îndemnul la sfințenie după modelul Preasfintei Fecioare Maria: „Să privim la Maica Sfântă, la Maica lui Dumnezeu și Maica noastră, cea care a lăsat lumina Spiritului Sfânt să treacă prin ea. Ea este exemplul nostru, toți sfinții o preamăresc. Este Regina tuturor sfinților. Dacă ne numim «fiii Maicii Sfinte», dacă cântăm la pelerinaje: «noi suntem fiii lacrimilor tale», să lăsăm și noi, la fel ca Mama noastră, ca lumina Spiritului Sfânt, lumina Soarelui ceresc să treacă prin sufletele noastre și să ne facă pe toți sfinți!”

Momente de mulțumire și recunoștință

În numele autorităților locale, a luat cuvântul, la încheierea Sfintei Liturghii, primarul comunei Băbeni, Dorel Vancea, pentru a exprima buna colaborare și înțelegere care domnește în localitate. A evocat cu emoție vizitele la Băbeni ale Preasfințitului Florentin, căruia îi păstrează o pioasă amintire și profundă prețuire. L-a salutat cu multă căldură pe Preasfințitul Claudiu, încredințându-se, împreună cu întreaga comună pe care o conduce, rugăciunilor sale, „pentru ca binele să coboare mereu asupra noastră”.

Cel care, în colaborare cu mulți binefăcători, cu autoritățile, cu reprezentanții Episcopiei de Cluj-Gherla, a împlinit la Băbeni o frumoasă lucrare, zidind și înfrumusețând casa lui Dumnezeu, pr. Nicolae Chira, și-a exprimat recunoștința față de toți cei care au făcut posibilă sfințirea mesei altarului și a turnului bisericii parohiale. Părintele paroh a prezentat pe scurt o cronologie a lucrărilor realizate și a adus mulțumiri tuturor celor care au contribuit la ele: Ierarhilor PS Florentin, de vie memorie, și PS Claudiu, reprezentanților Episcopiei din Cluj-Gherla, Asociației Renovabis din Germania, Primăriei și Consiliului local din Băbeni, Secretariatului de Stat pentru Culte, credincioșilor parohiei greco-catolice Băbeni precum și celor ortodocși care au ajutat financiar și tuturor colaboratorilor.

A mulțumit apoi pentru prezență și comuniune Episcopului eparhial Claudiu și tuturor preoților de față. A mulțumit preoților veniți de la Cluj: pr. protopop Cristian Arinel Sabău, pr. David Cristian, pr. Marius Cîmpean (care a împlinit rolul de ceremonier al celebrării), pr. Nicolae Țap, pr. Bogdan Teglaș. De asemenea, pr. Aurel Pop din Suciu de Sus, pr. Mirel Cristea din Păușa și pr. Login Ceuca din Năsăud. A mulțumit preoților din protopopiatul Ileanda: pr. protopop Gheorghe Iacobhazi și pr. Florin Costin, precum și pr. Mihai Găvră din Lemniu, pr. Ioan Puie din Tihău, pr. Matei Chiriloaei din Jibou, pr. Ionel Andraș din Căpâlna, pr. Gabriel Șandor din Șimleu Silvaniei și pr. Orest Nechita din Bocșa și Bobota.

Mulțumiri speciale a adresat preotului ortodox Ioan Botiș, prezent împreună cu credincioșii, preoților ortodocși pr. Nicolae Șvab și pr. Ioan Cardoș, precum și creștinilor din alte culte religioase care au fost prezenți. A mulțumit surorilor CMD, corului, studenților teologi și diaconului Ovidiu Marișca, care au ajutat la celebrare, a mulțumit Radio Maria care a transmis pe calea undelor „bucuria și recunoștința în fața Cerului și a pământului pentru această aleasă și sfântă zi”. În semn de recunoștință, a oferit Preasfințitului Claudiu, din partea credincioșilor, o icoană care reprezintă Sfânta Familie din Nazaret, pentru a evidenția și motoul anului pastoral în Eparhia de Cluj-Gherla: „Familia Bisericii, o casă pentru toți”, mulțumind preotului ortodox Cardoș care a pictat această icoană.

În încheiere, Preasfințitul Claudiu a mulțumit pr. Nicolae Chira pentru felul în care a organizat evenimentul. A mulțumit lui Dumnezeu pentru ziua minunată, pentru soare, căldură, mai ales „pentru căldura din sufletele noastre”. În cele ce au urmat, mai înainte de generoasa agapă fraternă, la invitația primarului comunei Băbeni, Preasfinția Sa Claudiu a vizitat sediul Primăriei, unde a lăsat înscrise câteva gânduri de amintire, semnând în Cartea de Aur a comunei Băbeni, la fel cum a făcut în urmă cu câțiva ani și predecesorul său, Preasfințitul Florentin.

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept
Galerie imagini
Video predică