Echipa Sinodală Eparhială s-a reunit în mai multe sesiuni de lucru pentru discutarea şi elaborarea sintezei finale în urma consultării și a interpretării chestionarelor. Astfel în zilele de luni, 30 mai la sediul Episcopal din Lugoj, marţi, 31 mai la sediul Vicariatului de Timişoara şi 1 iunie la sediul Episcopal din Lugoj, s-au desfăşurat cele trei întâlniri de lucru.

Amintim că Sfântul Părinte Papa Francisc a anunțat organizarea unui Sinod la Vatican în 2023, cu tema „Pentru o Biserică sinodală: comuniune, participare și misiune”, care a început încă din toamna anului 2021, cu o etapă la nivel diecezan/eparhial. Această etapă presupune consultarea poporului lui Dumnezeu, la nivel local, și redactarea unui document în urma acestei consultări.

În Eparhia de Lugoj Preasfinţitul Alexandru a delegat responsabilitatea privind etapa eparhială Preasfințitului Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj ca referent eparhial. În luna decembrie 2021, s-a constituit o echipă sinodală eparhială care a primit din partea Preasfinţitului Ioan, misiunea de a coordona procesul sinodal din protopopiatele Eparhiei de Lugoj, colaborând în acest sens cu Părinţii protopopi, participând la întâlniri, instruind în privința derulării procesului de consultare sinodală, cunoscând calendarul și modul în care se derulează procesul de consultare, până la concluzii și realizarea sintezei eparhiale. Această echipă a fost formată din: Părintele protopop Oprișa Răzvan Mihai – responsabil cu protopopiatele de Timișoara, Arad, Sânnicolau-Mare și Chișineu-Criș, Părintele Trubiansky Robert – responsabil cu protopopiatele de Lugoj, Reșița, Oravița și Sarmisegetuza, Părintele Neiconi Ovidiu – responsabil cu membrii Institutelor de viaţă consacrată, asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice, Părintele Gherghel Petrișor – responsabil cu protopopiatele de Lupeni, Orăștie, Hunedoara-Deva și Hațeg şi Ipodiaconul Rupp Raimondo-Mario – secretar al echipei sinodale eparhiale.

În luna ianuarie 2022 echipa sinodală eparhială a elaborat Ghidul sinodal eparhial, un instrument intern de lucru, menit să faciliteze instruirea părinților protopopi, parohi și nu numai, în vederea procesului de consultare/ascultare și discernământ. Ghidul a fost elaborat pe baza Documentului Pregătitor și al Vademecum-ului, instrumentele bibliografice de bază ale acestui Sinod. S-a avut în vedere ca informațiile cuprinse în Ghid să fie structurate cât mai succint și personalizat pentru Eparhia de Lugoj, astfel încât întrunirile ce vor avea loc și procesul de discernământ să aducă roade bogate pentru Eparhie și Biserica Catolică în general.

Pe lângă întâlnirile cu părinţii protopopi organizate de referenţii desemnaţi din Echipa Sinodală Eparhială, în toată această perioadă a parcursului sinodal eparhial s-au desfăşurat şi întâlniri sinodale tematice coordonate de Preasfinţitul Ioan: integrarea activității pastorale a preoților care desfășoară în paralel o altă muncă remunerată, predarea religiei și a catehezei, rolul culturii și artelor în evanghelizare, aportul persoanelor consacrate, specificul preoților celibatari, dialogul lunar cu laicii lugojeni.

Conform cerinței formulate de Sinodul Bisericii Greco-Catolice, fiecare Eparhie va realiza o sinteză, care va fi predată ulterior la sediul din Blaj.

În urma ultimelor întâlniri de lucru ale Echipei Sinodale Eparhiale amintite în primul paragraf, Preasfinţitul Ioan i-a predat Preasfinţitului Alexandru sinteza finală în vederea validării și trimiterii acesteia Curiei Arhiepiscopiei Majore a BRU, Blaj. Toate Eparhiile și Diecezele vor contribui de fapt prin sintezele locale la unicul material ce va fi trimis la Vatican din partea Bisericii Catolice din România.

În viitorul apropiat se va stabili și va fi anunțată încheierea solemnă a parcursului sinodal în Eparhia de Lugoj.

Suntem bucuroși să observăm – ca prim rod al acestui proces sinodal la nivel eparhial – dorința de a se continua întrunirile diferitelor grupuri sinodale eparhiale care s-au format și să vedem calendarul și temele viitoarelor întâlniri ale acestora.

Îi mulțumim Domnului și tuturor colaboratorilor pentru experiența făcută în acest parcurs sinodal.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp – Secretar Echipa Sinodală Eparhială