Preasfinția Sa Claudiu a citit mesajul Preafericirii Sale Lucian, cu prilejul aniversării la Roma a pr. prof. dr. Innocenzo Gargano, bun prieten al Bisericii Greco-Catolice din România

Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, răspunzând invitației din partea Comunității San Gregorio al Celio și a Comunității Camaldoli din Italia, a participat sâmbătă, 27 ianuarie 2024, la o frumoasă aniversare a unui bun prieten al Bisericii Greco-Catolice din România, la împlinirea a 80 de ani de viață de către pr. prof. dr. Innocenzo Gargano, profesor la prestigioase Universități Pontificale din Roma, călugăr la Mănăstirea San Gregorio al Celio, autor de cărți de spiritualitate, colaborator la lucrări colective și dicționare de teologie, publicist.

Au mai fost prezenți, din Biserica Română Unită, pr. Gabriel Buboi, rectorul Colegiului Pontifical Pio Romeno al studenților teologi români din Roma, precum și, din comunitatea din Cluj-Napoca a Congregației Surorilor Maicii Domnului, sora Cecilia Flueraș, a cărei lucrare de doctorat a fost coordonată de pr. prof. dr. Innocenzo Gargano. Sora Cecilia a tradus și ciclul conferințelor mariane susținute de părintele profesor, cu ocazia ultimei sale vizite în România.

Programul dedicat acestui moment de bucurie și gratitudine s-a desfășurat la Mănăstirea „San Gregorio al Celio” din Roma. După un salut al pr. Matteo Ferrari, superior general al Congregației Camaldoleze, a urmat prezentarea volumului despre cei 80 de ani ai pr. Innocenzo Gargano și apoi un oficiu de rugăciune. Una dintre intervenții a fost cea a Eminenței Sale Cardinal Claudio Gugerotti, prefect al Congregației pentru Bisericile Orientale.

În acest cadru sărbătoresc, de evocare cu recunoștință a personalității pr. Innocenzo – ca preot și călugăr profund trăitor al credinței și, de asemenea, ca erudit teolog și profesor -, Preasfinția Sa Claudiu, felicitându-l la aniversare, a transmis părintelui sărbătorit și a dat citire mesajului Întâistătătorului Bisericii Române Unite cu Roma, Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan:

Cu fericita ocazie a zilei Dvs. de naștere, am onoarea de a vă adresa cele mai vii urări, împreună cu rugăciunea mea fierbinte, mulțumind Tatălui Ceresc pentru slujirea generoasă pe care o desfășurați ca păstor plin de zel, maestru erudit al atâtor generații de studenți și distins profesor în domeniul Patrologiei.

Îmi amintesc cu recunoștință vizitele Dvs. în România și de diversele intervenții din domeniul științelor sacre, evidențiind cele afirmate în Orientalium Ecclesiarum 30: „Sfântul Conciliu se bucură foarte mult de colaborarea rodnică și activă dintre Bisericile catolice orientale și occidentale”.

Nu putem uita implicarea Dvs. ecumenică în domeniul rugăciunii și al dialogului dintre creștini, în așteptarea vie a reconstituirii unității perfecte între discipolii lui Cristos.

În aceste momente festive, prețuim cuvintele pe care Sfântul Părinte Francisc a dorit să ni le adreseze la Blaj, pe Câmpia Libertății, în ziua de 2 iunie 2019, celebrând beatificarea Episcopilor noștri martiri greco-catolici români: „Aici, la Blaj, pământ al martiriului, al libertății și al milostivirii, vă aduc omagiu vouă, fii ai Bisericii Greco-Catolice care, de trei secole, dați mărturie, cu ardoare apostolică, despre credința voastră”.

În timp ce îmi reînnoiesc cele mai vii urări, profit de această ocazie pentru a vă adresa cel mai sincer omagiu, cu sentimente de comuniune fraternă. Ad multos annos!

✠ Lucian Card. Mureșan, Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Făgăraș și

Alba Iulia, Arhiepiscop Major al Bisericii Greco-Catolice din România

***

Cu ocazia ultimei vizite în România a pr. prof. dr. Innocenzo Gargano – când, între 9 și 11 mai 2023, a conferențiat la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca, în cadrul Zilelor de Spiritualitate Mariană (v. aici) -, Preasfinția Sa Claudiu l-a prezentat ca fiind „un prieten al României, al Bisericii noastre” care a participat, ca profesor invitat, și la cursurile de pregătire pentru preoți, fiind „prezent în viața multora ca îndrumător spiritual, ca îndrumător de teze de doctorat” și în primul rând ca prieten.