„Iată Dumnezeule, vin ca să fac voia Ta!” (Evrei 10, 9)

 

Preasfinția Sa Alexandru Mesian a împlinit la 22 ianuarie 2021, venerabila vârstă de 84 de ani. Deja în zilele premergătoare acestui eveniment, Preasfințitul Părinte Episcop a fost felicitat în mai multe rânduri. Astfel, în ziua de 19 ianuarie 2021 cu ocazia reuniunii lărgite a protopopilor și consilierilor eparhiali, a fost sărbătorit în cadrul acestei întâlniri.

În ziua de 21 ianuarie 2020 P.S. Alexandru, a fost felicitat de colaboratorii de la Centrul eparhial: preoții din Curia Episcopală, laicii care își desfășoară activitatea în cadrul Episcopiei de Lugoj.

Preasfinţitul Ioan Călin Bot, dimpreună cu Clerul, persoanele consacrate şi credincioşii din Eparhia de Lugoj, roagă pe Atotputernicul Dumnezeu prin Preacurata Fecioară Maria să dăruiască Preasfinţitului Alexandru, sfinte bucurii, deplină sănătate în împlinirea slujirii arhiereşti, spre mai mare mărire a lui Dumnezeu, a Bisericii Sale și spre binele tuturor credincioșilor.

Întru mulți și fericiți ani, Preasfințite Părinte Alexandru!

* * *

Preasfinţitul Alexandru s-a născut la 22 ianuarie 1937 în localitatea Ferneziu (Baia Mare), judeţul Maramureş. Este cel de-al şaselea copil dintre cei opt copii pe care Dumnezeu i-a dăruit părinţilor, Alexandru şi Ana. A urmat şcoala elementară la Ferneziu apoi a urmat şi absolvit şcoala profesională, profil chimie la Baia Mare.

După absolvirea Liceului Teoretic „Gheorghe Şincai” din Baia Mare, a fost admis în Dieceza romano-catolică de Timişoara pentru a urma studii teologice la Institutul Teologic Romano-Catolic de la Iaşi. A fost înscris ca student teolog în anul 1957 însă pe motiv că provine dintr-o familie greco-catolică din Transilvania, din dispoziţia Departamentului Cultelor de la Bucureşti a fost exmatriculat în acelaşi an. În perioada 1957-1960 a satisfăcut stagiul militar la arma „Grăniceri”.

În perioada 1960-1990 a lucrat în calitate de tehnician, ulterior tehnician principal, la Întreprinderea Mecanică de Maşini şi Utilaj Minier Baia Mare, în compartimentul CTC Laboratoare.

Timp de cinci ani, (1960-1965) a urmat studiile teologice în strict secret, în clandestinitate. După amnistia generală dată în 1964, când unii episcopi şi preoţi profesori de teologie au ieşit din închisoare, a fost verificat asupra cunoştinţelor teologice de profesori de specialitate.

A fost hirotonit preot în strict secret la data de 8 mai 1965 de P.S.S. Ioan Dragomir, Episcopul român unit al Maramureşului. Până în anul 1972, nici măcar părinţii nu au ştiut că au în casă un fiu preot, deşi celebra Sfânta Liturghie zilnic, în camera sa.

În perioada 1965-1990, în aceleaşi condiţii de clandestinitate şi supraveghere s-a ocupat de catehizarea şi asistenţa spirituală a celor care doreau acest lucru şi care nu au vrut să rupă legăturile lor cu Biserica Catolică, în pofida persecuţiei şi a interdicţiilor la care erau supuşi. Aceste activităţi pastorale se făceau atât în Baia Mare cât şi în alte localităţi din teritoriul Diecezei de Maramureş. O altă preocupare pastorală în aceeaşi perioadă a fost formarea de alţi preoţi tineri.

Din anul 1990 – de când Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică şi-a recâştigat libertatea religioasă – şi până în anul 1994 a fost Vicar General al Eparhiei de Maramureş, care a fost păstorită în acea perioadă de episcopul Lucian Mureşan, actualul Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma.

La 20 iulie 1994 Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit Episcop coadjutor al Preasfinţitului Episcop Ioan Ploscaru, Episcop de Lugoj, iar la 8 septembrie 1994, la Blaj, a fost consacrat episcop de către Mitropolitul Blajului Lucian Mureşan, asistat de Episcopul Ioan Ploscaru şi de Episcopul George Guţiu. La acest eveniment a mai fost consacrat întru Episcop Preasfinţitul Virgil Bercea, Episcopul Diecezei Române Unite a Oradiei.

În luna octombrie 1994 Sfântul Părinte l-a numit membru al Consiliului Pontifical pentru Promovarea Unităţii Creştine din Roma. În anul 1995 a fost numit membru al Comisiei Mixte Internaţionale de Dialog Teologic între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă.

În luna octombrie 1995 Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit Episcop eparhial al Lugojului. Prin Decretul nr. 38 din 20 martie 1996 al Preşedintelui României este recunoscut în funcţia de Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj. La 5 mai 1996 a avut loc întronizarea ca Episcop diecezan la Lugoj.

Pe plan local, raporturile cu celelalte culte – în special cu Biserica Ortodoxă Română – sunt foarte bune; vrednic de amintit aici este spiritul ecumenic al Î.P.S.S. Nicolae Corneanu, Mitropolitul Banatului.

În perioada 9-19 iulie 2000 a participat la Baltimore, la lucrările celei de-a VIII-a Întâlniri de Dialog Teologic Internaţional între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă; la această întâlnire a luat parte împreună cu P.S.S. Episcop Timotei al Aradului, care a reprezentat Biserica Ortodoxă Română.

Din anul 1994 este responsabil cu ecumenismul în cadrul Conferinţei Episcopilor Catolici din România. De-a lungul activităţii ca episcop al Eparhiei de Lugoj, a participat la foarte multe întâlniri cu caracter ecumenic, atât în ţară cât şi în străinătate.

La data de 7 februarie 2004, Preşedintele României i-a acordat Ordinul „Meritul Cultural în grad de Comandor” – Categoria „G” – Culte.

În cadrul Vizitei Pastorale a E.S.R. Arhiepiscopul Jean-Claude Perisset în Eparhia Lugojului (26-30 aprilie 2001), a avut loc sfinţirea pieţei „Josif Constantin Drăgan” şi a Catedralei episcopale, lăcaş de cult care a fost supus la lucrări de restaurare.

Din anul 2005 este şi Preşedintele Comisiei pentru redactarea Dreptului Particular al Sinodului BRU.

A primit titlurile de Cateţean de Onoare din partea localităţilor: Lugoj, Caransebeş, Baia-Mare, Bocsig, Reşiţa, precum şi din partea Consiliilor Judeţene Timiş şi Caraş-Severin.

Este Preşedintele Comisiei Misionar-Ecumenică a BRU, etc.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj