Sfinte Părinte,

 

În numele credincioșilor, al persoanelor consacrate, al preoților și al confraților întru episcopat din Biserica Greco-Catolică din România, Vă transmit din inimă cele mai alese urări cu ocazia împlinirii vârstei de 87 de ani.

La această fericită aniversare, Vă exprimăm afecțiunea, prețuirea și recunoștința noastră pentru slujirea întregii vieți a Sanctității Voastre, dăruită cu totul Sfintei Biserici.

Din partea Bisericii noastre din România, Vă asigurăm de rugăciunea noastră și de disponibilitatea de a merge împreună pe cărările pe care Domnul ni le indică și de a primi șoaptele Spiritul Sfânt prin glasul Poporului sfânt al lui Dumnezeu.

Împreună cu clerul și cu credincioșii noștri, ne amintim cu bucurie de cuvintele pe care ni le-ați adresat cu prilejul istoricei Vizite Apostolice pe care ați efectuat-o în România pe 2 iunie 2019 în cartierul Barbu Lăutaru-Blaj, la parohia greco-catolică „Sfântul Andrei și Fericitul martir Ioan Suciu”: „Nu suntem creștini pe deplin, și nici măcar umani, dacă nu știm să vedem persoana înainte de acțiunile sale, înainte de judecățile și prejudecățile noastre ”.

Îl rog pe Domnul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a Fericiților noștri Episcopi martiri greco-catolici, să Vă dăruiască belșug de daruri spirituale pentru Sanctitatea Voastră, și totodată Vă transmit cele mai călduroase urări de Sărbători fericite și binecuvântate ale Nașterii Domnului și Mântuitorului nostru Isus Cristos.

 

Ad multos annos!

✠ Lucian Card. Mureșan

Președinte al Conferinței Episcopale din România

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică