Prea Sfinţia Sa Alexandru Mesian a împlinit la 22 ianuarie 2018, venerabila vârstă de 81 de ani. Deja în săptămâna premergătoare acestui eveniment, Prea Sfinţitul Părinte episcop a fost felicitat în mai multe rânduri. Astfel, în ziua de 11 ianuarie 2018 cu ocazia reuniunii lărgite a protopopilor şi consilierilor eparhiali, a fost sărbătorit în cadrul acestei întâlniri.

În ziua de 20 ianuarie, P.S. Alexandru, a fost felicitat de colaboratorii de la Centrul eparhial: preoţii din Curia Episcopală, laicii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul Episcopiei de Lugoj, dar şi alţi invitaţi apropiaţi. De asemenea Prea Sfinția Sa a fost felicitat de corul catedralei, pe care P.S. Alexandru îl consideră ca făcând parte din „familia” sa. Prea Sfinţia Sa a primit mai multe buchete de flori atât din partea corului, cât şi a credincioşilor. La final, Prea Sfinţitul Alexandru a mulţumit mai întâi bunului Dumnezeu şi Prea Curatei Fecioare Maria pentru toate harurile primite în această viaţă; a mulţumit colaboratorilor şi corului pentru aceste momente. De asemenea a mulţumit şi tuturor celor care l-au felicitat.

Clerul, persoanele consacrate şi credincioşii din Eparhia de Lugoj, roagă pe Atotputernicul Dumnezeu prin mijlocirea Prea Curatei Fecioare Maria să dăruiască Prea Sfinţitului Alexandru, sfinte bucurii, deplină sănătate în împlinirea slujirii arhiereşti spre mai mare mărire a lui Dumnezeu, a Bisericii Sale şi spre binele tuturor credincioşilor.

Întru mulţi şi fericiţi ani, Prea Sfinţite Părinte Alexandru!

Biroul eparhial de presă