În memoria Preasfinției Sale Florentin Crihălmeanu, Episcopul de Cluj-Gherla, decedat în 12 ianuarie 2021, la 40 de zile de la plecarea sa la cer s-a celebrat Sfânta Liturghie și slujba parastasului, atât în Catedrala episcopală din Cluj-Napoca – sâmbătă, 20 februarie 2021 -, cât și în Catedrala în construcție din Piața Cipariu, a Martirilor și Mărturisitorilor secolului al XX-lea, unde Ierarhul se află înmormântat – în ziua de duminică, 21 februarie 2021. Sfânta Liturghie din cea de-a doua zi de comemorare a fost celebrată în Capela Sf. Iosif de pr. Marius Cerghizan, Administrator al Eparhiei de Cluj-Gherla, împreună cu în jur de 10 preoți, răspunsurile liturgice fiind date de studenți și absolvenți ai Seminarului Teologic eparhial.

Cuvântul de învățătură l-a rostit pr. Marius Furtună, rectorul Seminarului „Sf. Ioan Evanghelistul”. Părintele a vorbit despre perioada Triodului, pe care Biserica o traversează în pregătire pentru sărbătoarea Învierii. A îndemnat la o trăire a credinței ancorată în prezent, în raportul cu Dumnezeu din fiecare clipă, dar „pentru a realiza deplinătatea acestei trăiri” a arătat că mai este nevoie „de un lucru fundamental, și anume avem datoria de a privi la trecut și de a învăța de la el”. A spus: „Suntem chemați să învățăm din trecut, astăzi, pentru ca să putem trăi viitorul”. Avem astfel nevoie să valorificăm experiența trecutului „privind la exemplul altora, la învățăturile primite de la părinți, de la dascăli”, și aici a oferit exemplul Preasfinției Sale Florentin.

I-a invitat pe credincioși să își aducă aminte de PS Florentin, să facă „acea memorie a modului său de a se ruga, a dăruirii sale pentru Biserică”, a vieții sale „trăite într-un raport continuu, de muncă și rugăciune, cu Dumnezeu”, în calitatea pe care o avea de „Păstor al nostru, al comunității credincioșilor din această zonă a patriei noastre, a Eparhiei de Cluj-Gherla”. A subliniat: „Păstorul întotdeauna este un exemplu spre care privim. Și astăzi vorbim despre Preasfinția Sa în logica pregătirii pentru timpul Postului Mare. Nu mă refer doar la cele 40 de zile de post, ci la acel post în care nu îl vom mai avea printre noi, la acel timp în care, având memoria Preasfinției Sale Florentin, vom avea un alt Episcop. Și logica pe care v-o propun nu este una exclusivistă, în care ‘sau unul, sau altul’, ci, dimpotrivă, este una care integrează.”

„Preasfințitul Florentin, în testamentul său, scria: ‘Rog pe bunul Dumnezeu… cu puterea Lui să facă în așa fel încât moartea mea să fie de folos pentru creștinii credincioși’. În acest sens, ar trebui să avem inteligența să folosim memoria celui care a fost Episcopul nostru și care rămâne în pleiada Ierarhilor Eparhiei de Cluj-Gherla. De aceea, Preasfinția Sa ne poate fi un exemplu de trăire a propriei vieți în raport cu Dumnezeu dar și de evaluare a vieții și a raportului nostru cu Dumnezeu. Aici se află rolul memoriei, a aducerii aminte a celui care a fost, sau a celor care au fost – ca oameni de credință.”

„Memoria Episcopului nostru nu este un lucru acoperit de un praf de arhivă, ci trebuie să fie ceva dinamic, continuu, poate de multe ori fără a-i mai pomeni numele. Memoria stă și în exercitarea a ceea ce am învățat de la Episcopul nostru. Dincolo de chip, dincolo de experiență, este exemplul de viață trăită în raport cu Dumnezeu și în raport cu aproapele. Prin exemplul pe care ni-l oferă, Episcopul nostru poate să stea alături de alte exemple pe care Biserica ni le oferă: pildele Evangheliei, sfinții, dascălii noștri, cateheții și toți cei ce ne pot oferi un exemplu de trăire a raportului nostru cu Dumnezeu și cu aproapele. Singura problemă rămâne modul în care noi ne raportăm la toate aceste modele de viață pe care Biserica ni le propune.”

„Foarte drag Preasfinției Sale era un citat din Epistola către Evrei: ‘Aduceți-vă aminte de mai-marii voștri, care v-au grăit vouă cuvântul lui Dumnezeu; priviți cu luare aminte cum și-au încheiat viața și urmați-le credința” (Evrei 13,7). Privea către înaintașii săi, înspre cei mai mari ai săi, de-a dreptul cu religiozitate. Dar era religiozitatea înțeleptului care știa să tragă învățături din lucruri noi și din lucruri vechi. Și noi, la fel, avem datoria acestui lucru. Contribuția noastră este dacă dorim să învățăm, să rămânem cu ceva. Toți am vrea o amintire de la Preasfinția Sa Florentin. Sigur, toți o putem avea: acea memorie a modului în care se ruga, vorbea, se raporta la celălalt și rămânea în raport cu Dumnezeu ș.a. Acest lucru avem datoria să îl păstrăm și să îl punem în valoare, acest mod este, cred, modul cel mai inteligent în care noi putem onora memoria Arhiereului nostru și, în același timp, să îi ținem prezentă memoria în viața Bisericii”.

După celebrarea liturgică și slujba parastasului, pr. Daniel Avram a prezentat pe scurt cele două volume in memoriam dedicate Preasfinției Sale Florentin și apărute la Editura Eparhiei, „Viața Creștină”, cărți care „cu siguranță ne vor ajuta să ducem mai departe chipul luminos și exemplul extraordinar de frumos pe care ni l-a propus Episcopul nostru Florentin”: cel dintâi volum, „Florentin Crihălmeanu Episcop greco-catolic de Cluj-Gherla. Testament spiritual”, cu Scrisorile pastorale ale Preasfinției Sale și cel de-al doilea, „Florentin Crihălmeanu, Episcopul”.

Un inspirat portret spiritual al Ierarhului de Cluj-Gherla a creionat în încheiere, în cuvinte, parohul parohiei Andrei Mureșanu, afiliată Capelei Sf. Iosif, pr. Mircea Marțian, care apoi „a dat cuvântul” imaginilor, ca și acestea să actualizeze în mod viu și dinamic amintirea Preasfinției Sale. Este vorba despre un film-omagiu al parohiei Andrei Mureșanu, parohie care, cu binecuvântarea și însoțirea PS Florentin, a așezat la temelia noii catedrale ce se înălța propria viață de rugăciune: programul pastoral al celor peste 13 ani ce s-au scurs de la binecuvântarea capelei. Iulia Marțian, fiica pr. Mircea, autoarea montajului foto-video, a primit un frumos „testament” din partea Episcopului, care i-a spus „să fie o primăvară”. Cu adevărat, lumina și frumusețea primăverii au îmbrăcat actualizarea memoriei Preasfinției Sale prin filmulețul omagial ce a fost proiectat în capelă. După proiecție, preoții și familia Preasfinției Sale Florentin au coborât pentru un moment de reculegere la cripta de la demisolul catedralei unde sunt înmormântați cei doi Eparhi de Cluj-Gherla.

Construcția din Piața Cipariu a devenit punct liturgic prin binecuvântarea de către PS Florentin a Capelei Sf. Iosif. La amenajarea și darea parțială în folosință a acestui edificiu și la înălțarea sa pe verticală, Ierarhul de Cluj-Gherla a contribuit neobosit, dedicându-l „Martirilor și Mărturisitorilor secolului al XX-lea”, imaginând aici un sanctuar al memoriei faptelor de credință ale trecutului, destinat generațiilor ce vor veni. În acest locaș, visat și dorit de generația catacombelor de sub persecuția comunistă, alături de blândul Arhiepiscop mărturisitor al credinței George Guțiu (1924-2011) se odihnește acum și credinciosul Episcop PS Florentin Crihălmeanu, Eparh de Cluj-Gherla între 2002-2021, în așteptarea Învierii – scopul credinței și al vieții creștine, țel și al existenței pe care Preasfinția Sa Florentin a împlinit-o pe pământ. Fie-i odihna cu pace binecuvântată și viața veșnică în lumină înveșmântată, locuiască împreună cu drepții și sfinții în locașurile lor pregătite din veșnicie de Dumnezeu.

Album foto aici

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept