Preot, profesor, sctiitor și jurnalist, Augustin Caliani este una dintre personalitățile importante ale Blajului și Bisericii noastre din primele decenii ale secolului XX.

S-a născut în 20 septembrie 1879 la Zoreni-Lumped (jud. Cluj). După studiile primare, în satul natal, și cele gimnaziale, la Târgu Mureș, urmează studiile liceale la Blaj și Sibiu, apoi se înscrie la Universitatea din Cluj, unde studiază și se specializează în limbile latină, maghiară și română. Deschis spre studiu și cunoaștere, Augustin Caliani este trimis în 1902 de Ministerul Instrucțiunii Publice de la Budapesta în Italia pentru a se specializa în arheologie antică și artă.

Revenit în țară, se stabilește la Blaj, unde predă limba latină și limba maghiară la Liceul „Sfântul Vasile cel Mare”, prestigioasă instituție de învățământ românesc pe care, ca director, o și conduce între 1919-1928.

A fost hirotonit preot în 1911 și, datorită meritelor sale în slujirea Bisericii, a fost numit protopop onorariu și asesor consistorial.

Fire întreprinzătoare și activă, Augustin Caliani, în calitatea sa de secretar general al Serbărilor Jubiliare, a avut un rol important în organizarea și desfășurarea manifestărilor din 1911 ale Astrei la Blaj. Mai trebuie amintit și faptul că Augustin Caliani a participat la Marea Adunarea Națională de la Alba Iulia din 1 Decembrie 1918 ca delegat din partea Casinei Române din Blaj.

În domeniul vieții publice preotul-profesor Augustin Caliani a deținut mai multe demnități. Astfel, a fost director al Învățământului particular din cadrul Ministerului Instrucțiunii Publice și Cultelor, apoi director general. În această calitate s-a ocupat de reorganizarea pe principii moderne a școlilor de la Blaj. Pentru meritele sale în domeniul învățământului a primit Ordinul „Răsplata muncii pentru învățământ” clasa I.

În perioada în care a fost profesor și director la Blaj, Augustin Caliani s-a ocupat și de editarea și publicarea anuarelor liceelor din Blaj. A colaborat cu articole și studii la publicațiile blăjene „Foaia scolastică”, „Cultura creștină”, „Unirea”, și „Unirea poporului”.

Dintre scrierile sale amintim: „Urmele domniei române în Ardeal” (Blaj, 1915), „Crâmpeie din suferințele Blajului în Războiul Mondial” (București, 1937), „Părți alese din Ovidiu, Sallustin, Cicero și Horațiu” (1944).

Activitatea lui Augustin Caliani pusă în slujba neamului românesc și culturii naționale i-a fost răsplătită prin acordarea Ordinului Coroana României în grad de cavaler.

A trecut la cele veșnice în ziua de 24 septembrie 1969, la București.


Ion Moldovan