În cadrul Sfintei Liturghii arhierești solemne, joi 20 iulie 2023, în sărbătoarea Sfântului Profet Ilie, Preasfinția Sa Călin Ioan Bot a fost înscăunat ca Episcop eparhial al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj. Ceremonia de înscăunare a avut loc în cadrul Sfintei Liturghii arhierești solemne celebrată în Catedrala „Coborârea Spiritului Sfânt” din Lugoj, sfânt locaș care adăpostește relicvele unuia dintre cei șapte Episcopi martiri, Fericitul Ioan Bălan, Episcop de Lugoj în perioada 1936-1959 (din oct. 1948 închis pentru credință).

Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată de Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul de Cluj-Gherla, în calitate de delegat al Preafericitului Părinte Cardinal Lucian. Au participat Episcopii membri ai Conferinţei Episcopale Catolice (CER), consilierul Nunţiaturii Apostolice în România, precum și alți Episcopi din străinătate. Tronul arhieresc al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, a rămas vacant prin trecerea la cele veșnice a Episcopului Alexandru Mesian, Păstor al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj între anii 1996-2023. Preasfinția Sa Călin Ioan Bot, din 2020 Episcop auxiliar și apoi, din 16 martie 2023, Administrator al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj, a fost ales în cadrul Sinodului Episcopilor Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică reunit la Blaj în 7-8 iunie 2023 și numit, de Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscop Major, în funcția de Episcop eparhial al Eparhiei de Lugoj. La 15 iunie 2023, a fost confirmat de Sfântul Părinte Francisc, în calitatea de Episcop al Eparhiei Greco-Catolice de Lugoj.

Începând cu momentul Înscăunării, conform dreptului canonic, Preasfinția Sa Ioan a preluat toate drepturile și obligațiile pastorale și administrative de Episcop eparhial al Eparhiei de Lugoj. Din Eparhia de Cluj-Gherla au venit la Lugoj în ziua ceremoniei de înscăunare a Episcopului eparh de Lugoj, spre a-l însoți cu rugăciune, în bucurie și comuniune, împreună cu Episcopul Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Claudiu, un mare număr de preoți, persoane consacrate, credincioși cărora le-a fost coleg și prieten, sau dascăl, preot, îndrumător spiritual – o mare familie spirituală, prin împreună-lucrare în Biserică și unire în credință. Actualul Episcop al Eparhiei de Lugoj a fost student seminarist (1991-1995) și apoi preot, în Eparhia Greco-Catolică de Cluj-Gherla, unde a împlinit mai multe funcțiuni, între care (din 1995) cea de director educativ și apoi (din 2005) cea de rector al Seminarului Teologic eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul”, și, totodată consilier eparhial, apoi (din 2017), cea de Vicar general.

Părinții Preasfinției Sale Ioan, care cu emoție au luat parte la Sf. Liturghie și la ceremonia de înscăunare, au sosit din com. Tihău, localitatea de origine a noului Episcop, situată în Eparhia de Cluj-Gherla. A prezentat momentele importante din cadrul evenimentului, pr. Daniel Avram, din Curia Episcopiei de Cluj-Gherla; de asemenea, au ajutat la celebrare diaconul Ovidiu Lucian Marișca, cancelar la Episcopia din Cluj-Napoca, subdiaconul Romului Iușan, studenți ai Seminarului eparhial „Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj-Napoca. Răspunsurile liturgice au fost oferite de Corul „Angeli” al Catedralei greco-catolice din Cluj-Napoca, dirijat de prof. Angela David.

Au rostit „Vrednic este” împreună cu Episcopii, sutele de preoți, persoane consacrate și mii de credincioși care umpleau, sau înconjurau biserica catedrală, Maica Teodorina, superioara generală și surori ale Congregației Maicii Domnului – din care face parte și sr. Ana, sora Preasfinției Sale Ioan; de asemenea, Maica Veridiana, superioara provincială și surori ale Ordinului Sfântului Vasile cel Mare – care au o comunitate de Surori Baziliene și la Lugoj; Ierom. Ermil Jurja, Superior provincial și călugări bazilieni, toate ordine călugărești care activează și își au casele generale pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla. Din Cluj-Napoca, dar și din alte localități din Eparhia de Cluj-Gherla, au luat parte la celebrare tineri – membri ASTRU, de asemenea, un autocar a fost plin doar cu credincioșii unei parohii clujene, parohia Zorilor II – „Sfântul Profet Ilie Tesviteanul”. Și stră-nepotul Fericitului Card. Iuliu Hossu, ing. Iuliu Hossu, cu soția sa Elena, au venit de la Milaș pentru a fi alături de Ierarhul Eparhiei de Lugoj.

La cuvântul de salut și mulțumire de la încheiere, Preasfinția Sa Ioan, mulțumind lui Dumnezeu, Preasfintei Fecioare Maria „pentru veghere așa cum o mamă bună își veghează copilul”, Sfântului Ioan Evanghelistul „pentru ocrotire și pentru luminile Evangheliei sale care au dat vieții mele deopotrivă sens și energie”, și-a exprimat recunoștința față de înaintași, cei 10 Episcopi care au păstorit Eparhia de Lugoj, față de „toți oamenii prin care Dumnezeu a lucrat în drumul meu vocațional, atât laici, clerici, profesori, Episcopi”. A mulțumit Preasfinției Sale Lucian, „pentru încredere, prețuire și susținere”, Preasfinției Sale Claudiu, delegatul Preafericirii Sale Lucian la evenimentul solemn al înscăunării, și tuturor Episcopilor prezenți – cei de rit bizantin și cei de rit latin.

Și-a exprimat totodată recunoștința față de Sfântul Părinte Papa Francisc „pentru acordul pe care l-a dat alegerii Sinodului, pentru binecuvântarea Sanctității Sale”, Dicasterului pentru Bisericile Orientale, Nunțiaturii Apostolice din România, reprezentanților cultelor religioase lugojene de față, oficialităților prezente, între care Ciprian Olinici, Secretarul de Stat pentru Culte. A mulțumit părinților, fraților, familiei sale, preoților, persoanelor consacrate și credincioșilor Eparhiei de Lugoj care l-au primit, a mulțumit și „fraților preoți și tuturor celor cu care am colaborat în cei 28 de ani de sacerdoțiu, le mulțumesc, fiindcă plecând din Curia Episcopiei de Cluj m-am despărțit geografic de un grup de prieteni. E posibil, și ce susținere reciprocă!” A fost o zi înălțătoare, de mare comuniune sufletească și spirituală, de bucurie pentru lucrarea minunată a lui Dumnezeu, care trimite vrednici lucrători în Via Sa, spre buna păstorire a credincioșilor și pentru împlinirea planului Său de mântuire.

Galerie imagini 1
Galerie imagini 2
Video