Printr-un comunicat transmis biroului de presă al Eparhiei de Cluj-Gherla, Ordinul Surorilor Sfântului Vasile cel Mare din România anunţă alegerea la conducerea Ordinului internaţional al Sfântului Vasile cel Mare a unei călugăriţe din România, Maica Marcela – Emilia Runcan, până în prezent Superioară provincială a Ordinului Bazilian cu sediul la Cluj-Napoca:

„Surorile din Ordinul Sfântului Vasile cel Mare se află reunite în cel de-al XI-lea Capitlu General la Roma, care se desfășoară în perioada 8-19 iulie 2019. Tema Capitlului este „Vin nou în burdufuri noi” (Marcu 2,22) care are menirea de a conduce surorile să vadă dacă sunt deschise să accepte „vinul nou” care le cheamă la acțiunea concretă, de a ajuta întregul Ordin Bazilian să fie o prezență conducătoare și dătătoare de viață în lume.

Misiunea Surorilor Ordinului Sfântului Vasile cel Mare este de a continua misiunea Domnului nostru Isus Cristos pentru poporul său, fiind chemate de El să fie prezența Sa rugătoare, prezența Sa tămăduitoare și prezența Sa dătătoare de viață, făcând cunoscută Împărăția lui Dumnezeu pe pământ (conf. Drumul Kenotic – Directoratul General). La Capitlul General sunt prezente 43 de surori delegate din 13 Provincii, Vice-Provincii și Delegaturi ale Ordinului. În decursul acestor zile s-au discutat diferite teme privind provocările cu care se confruntă Surorile Ordinului Sfântului Vasile cel Mare în țări și culturi diferite.

Miercuri, 17 iulie 2019, surorile capitulare și-au ales o nouă Superioară Generală a Ordinului, pentru următorii șase ani, în persoana Maicii Marcela – Emilia Runcan, din Provincia „Inima Neprihănită a Sfintei Fecioare Maria” din România. Noua Superioară Generală a participat la capitlul general în calitate de superioară provincială, are 49 de ani și deține o bogată activitate apostolică, în cadrul provinciei și a bisericii noastre. La alegeri a fost prezent Episcopul Gregorgio Dimitri Gallaro, Eparh al Eparhiei italo-albaneze din Sicilia, care a și celebrat Sfânta Liturghie pentru surorile capitulare în dimineața acestei zile. Maica Marcela, după ce a fost aleasă superioară generală, a mulțumit lui Dumnezeu pentru îndrumarea Lui și prezența tangibilă a Spiritului Sfânt, după care a condus lucrările capitlului.

Bunul și Milostivul Dumnezeu să o binecuvânteze pe Maica Marcela cu haruri îmbelșugate pentru noua misiune la conducerea Ordinului Surorilor Sfântului Vasile cel Mare, iar Preacurata Fecioară Maria să îi fie mereu ocrotitoare și îndrumătoare, pentru ca împreună să putem aduce laudă și mulțumire Celui care ne-a chemat să îl slujim” (Surorile Baziliene).

Ordinul Surorilor Sfântului Vasile cel Mare în lume şi în România

Ordinul Surorilor Sfântului Vasile cel Mare cuprinde în prezent 7 Provincii răspândite în întreaga lume: în Philadelphia -USA, în Uniontown – USA, în Argentina, în Ucraina, în România, în Osijek – Croaţia, în Preşov – Slovacia; de asemenea, structura OSBM mai cuprinde 3 Vice-Provincii: în Secovce – Slovacia, în Krizevci – Croaţia, în Gorlice – Polonia; 3 Delegaturi: în Curitiba -Brazilia, în Mariapocs – Ungaria; în Melbourne – Australia; şi o Misiune – în Germania, şi o Mănăstire Contemplativă: Middletown – USA.

Toate surorile se află sub conducerea unei Administraţii Generale cu sediul la Roma – Italia. Administraţia Provinciei din România îşi are sediul în Cluj-Napoca, la Mănăstirea “Sfânta Macrina”. Surorile baziliene din România îşi desfăşoară apostolatul pe teritoriul a trei Eparhii: Eparhia de Cluj-Gherla, Eparhia de Maramureş şi Eparhia de Lugoj.

În repetate rânduri, Episcopul eparhial PS Florentin Crihălmeanu, a mulțumit surorilor OSBM,  pentru bogata activitate de apostolat pe care o desfăşoară şi pe teritoriul Eparhiei de Cluj-Gherla, subliniind: „Surorile sunt prezente în locuri-cheie ale Eparhiei noastre, atât prin ajutorul lor caritabil, cât și prin învățătura pe care o oferă copiilor, în institutele de învățământ, mai ales Grădinița ‘Sf. Ana’ (nn. administrată de surori), dar și în cadrul Liceului Greco-Catolic ‘Inochentie Micu’ sau la Facultatea de Teologie Greco-Catolică. Îi mulțumim lui Dumnezeu și pentru cateheza pe care surorile o fac în diferite parohii, pentru exemplul pe care îl oferă prin trăirea lor. Le mulţumim, totodată, Surorilor Baziliene pentru colaborarea şi împreună-rugăciunea din cadrul marilor evenimente ale Bisericii, pentru participarea lor la acţiunile importante şi ajutorul pe care îl acordă în diferite împrejurări Bisericii noastre”.

Alegerea la conducerea Ordinului Bazilian a unei surori din Eparhia de Cluj-Gherla este o veste importantă şi o onoare pentru întreaga Biserică Greco-Catolică din România. Prin voia lui Dumnezeu şi mijlocirea Fericiţilor Episcopi greco-catolici martiri pentru credinţă, lumina acestei Biserici străluceşte tot mai mult, iar roadele credinţei fiilor ei sunt dătătoare de viaţă şi har în sânul Bisericii Universale, spre vindecarea şi salvarea cât mai multor suflete.

Mulţi ani binecuvântaţi de sfântă slujire noii Maici superioare generale a Ordinului internaţional al Surorilor Sfântului Vasile cel Mare!

Biroul de presă al Episcopiei de Cluj-Gherla