În dimineaţa zilei de 15 martie 2022, cu începere de la ora 10, la sediul Episcopal din Lugoj a avut loc cea de-a patra sesiune de lucru a Echipei Sinodale Eparhiale.

La întâlnire au luat parte: Preasfințitul Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj și referent eparhial pentru parcursul sinodal 2021 – 2023, Părintele Mihai Răzvan Oprișa, protopop de Timişoara – responsabil cu protopopiatele de Timișoara, Arad, Sânnicolau-Mare și Chișineu-Criș, Părintele Robert Trubiansky, paroh la Păru – responsabil cu protopopiatele de Lugoj, Reșița, Oravița și Sarmisegetuza, Părintele Ovidiu Neiconi, paroh la Ohaba-Forgaci – responsabil cu membrii Institutelor de viaţă consacrată; asociaţiile, mişcările şi comunităţile laice, Părintele Petrișor Gherghel, parohia Deva II  – responsabil cu protopopiatele de Lupeni, Orăștie, Hunedoara-Deva și Hațeg şi Ipodiacon Raimondo-Mario Rupp – secretar al echipei.

Întâlnirea a început cu un moment de rugăciune.

După rugăciune, Preasfinţitul Ioan a prezentat punctele pe ordinea de zi şi Scrisoarea de la Secretariatul Sinodului din Roma cu privire la criteriile de elaborare a sintezelor finale.

PS Ioan a prezentat câteva aspecte generale despre felul în care a decurs procesul de consultare în urma întâlnirilor cu grupurile tematice desfăşurate în februarie-martie. Amintim: întâlnirea cu persoanele consacrate din Eparhia de Lugoj, desfăşurată la Mănăstirea Surorilor Baziliene din Lugoj la 3 februarie, întâlnirea reprezentanţilor pe tema armonizării muncii pastoral-administrativă a parohului cu o altă activitate lucrativă, desfăşurată în parohia Timişoara V, la 19 februarie 2022, întâlnirea cu preoţii celibatari din Eparhia de Lugoj desfăşurată la Poiana Mărului în 21-22 februarie şi întâlnirea unui grup de reflecţie pe tema contribuției artelor și a culturii în promovarea Evangheliei, desfăşurată la sediul Vicariatului Greco-Catolic din Timişoara în ziua de 4 martie 2022.

În continuare, fiecare coordonator a prezentat un feedback legat de felul cum au decurs întâlnirile de consultare sinodală în protopopiate în acest timp. Din cele spuse reiese că:

  • Întâlnirile între preoţi au fost constructive. În ceea ce priveşte întâlnirile preoţilor cu credincioşii legate de sinod, unele grupuri de credincioşi au fost mai active, dar în general lumea a oferit răspunsuri la întrebările din chestionar pe baza celor 10 nuclee.
  • Credincioşii privesc cu optimism la viitorul Bisericii Catolice care a lansat noi provocări prin acest proces sinodal.
  • Parcursul sinodal „ne pune în mişcare pe toţi”, fie laici, fie preoţi, fie persoane consacrate. La nivelul Bisericii noastre locale este important să continuăm de-a merge împreună, cu speranţă.

Un alt punct al acestei întâlniri a fost stabilirea unui calendar de lucru pentru elaborarea sintezei finale în urma consultării și a interpretării chestionarelor.

În ultima parte a întâlnirii s-a lucrat la redactarea unui mic îndrumar pentru Protopopi în elaborarea criteriilor pentru redactarea sintezei, ţinându-se cont de sugestiile pe care Secretariatul Sinodului din Roma le propune.

S-a stabilit ca a cincea sesiune de lucru a Echipei Sinodale Eparhiale să aibă loc în ziua de 30 mai 2022 la reşedinţa Episcopiei de Lugoj.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp – Secretar Echipa Sinodală Eparhială