Sărbătoarea Nașterii Domnului, denumită și Crăciunul, este cel mai mare praznic împărătesc cu dată fixă, în ordinea cronologică a vieții Mântuitorului. La nivelul Eparhiei greco-catolice de Cluj-Gherla, mărita sărbătoare despre care Episcopul eparhial, PS Florentin Crihălmeanu, a spus că marchează „momentul în care Dumnezeu a dorit să coboare, ca om, între noi, pentru a ne îmbrăca în haina divinității sale”, a fost celebrată solemn prin Sfintele Liturghii din biserici și capele, marți, 25 dec. 2018, celebrări în cadrul cărora preoții au prezentat credincioșilor mesajul pastoral al Păstorului Eparhiei, la sărbătoarea Nașterii Domnului.

Preasfinția Sa Florentin s-a aflat în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj. Încă din seara de 24 spre 25 decembrie 2018, sfântul locaș era înveșmântat în haina sărbătorii și aștepta sosirea Pruncului Isus. De la ora 22.30 a fost celebrată Sfânta Liturghie, cu participarea Episcopului eparhial și a preoților: pr. vicar Marius Cerghizan, pr. vicar Anton Crișan, pr. Cristian Langa, pr. Ioan Andreica, pr. Sorin Popa. Domnul și Mântuitorul a coborât pe altar la Liturghie și a fost în mod simbolic adus de copii, înmânat Ierarhului de Cluj-Gherla și depus în ieslea de unde va binecuvânta pe toți închinătorii. Răspunsurile liturgice au fost date de tineri din grupul de rugăciune „Triumful Inimii Neprihănite”, cei care au cântat și frumoase colinde.

În cuvântul de învățătură, Preasfinția Sa a vestit bucuria Nașterii Domnului, adevăratul motiv de sărbătoare a Crăciunului, Cel care trebuie să ocupe locul principal în case și în suflete, pentru că venirea Sa este marele dar al lui Dumnezeu oferit pentru mântuirea neamului omenesc. Un moment de colindă a încheiat celebrarea din Noaptea Sfântă, cu mult după miezul nopții, în biserica plină de lumina rugăciunii.

Marți, 25 decembrie 2018, în Catedrală a fost celebrată, de la ora 10.30, Sf. Liturghie arhierească solemnă din sărbătoarea Nașterii Domnului celebrată de către Episcopul eparhial. Răspunsurile liturgice și colindele de la Împărtășanie, au fost interpretate de Corul catedralei, „Magnificat”. La masa sf. altar au concelebrat preoții vicari: pr. Marius Cerghizan și pr. Anton Crișan, pr. Traian Coste-Deak împreună cu pr. Marius Furtună, rector al Seminarului eparhial, pr. ceremonier Florin Isac și pr. Teodor Lazăr.

Așa cum este tradiția, Preasfinția Sa a prezentat o selecție de idei din mesajul pastoral cu tema acestui an: „Îngeri și oameni cântă împreună”. A descris, mai întâi, ceea ce caracterizează zilele sărbătorilor de iarnă: bucuria sărbătorii, colindele, bogatele tradiții și obiceiuri de Crăciun, folclorul – „prin care se poate transmite mesajul creștin”, dar, a atras atenția, „trăirea bucuriei spirituale a sărbătorii Nașterii Domnului nu trebuie să rămână doar la nivelul unei manifestări folclorice”. De aceea, a invitat la un scurt moment de meditație, în care „să ascultăm «colindul» impresionant al corurilor îngerești care s-au arătat păstorilor în noaptea sfântă (…), să deschidem cartea Sf. evanghelist Luca și să citim despre primii «colindători» ai Mântuitorului. Aceștia sunt îngerii și oamenii care au ascultat cu încredere cuvântul divin și, urmând semnele Domnului, au văzut «Pruncul înfășat așezat în iesle» (cf. Lc 2,12), iar ei își continuă acum colindul în Gloria cerească.

Domnul ne adresează fiecăruia dintre noi această chemare la sfințenie: «Fiți sfinți pentru, că Eu sunt Sfânt!» (cf. Lev 11,45). Să nu ne mulțumim cu o existență mediocră, diluată, inconsistentă (cf. GE 1) – ne îndeamnă Papa Francisc – ci, privind spre mulțimea de mărturii care ne înconjoară, să «alergăm cu stăruință în lupta care ne stă înainte»” (cf. Evr 12,1-2). Într-un prim capitol, Preasfinția Sa s-a oprit la „cel dintâi «colind» îngeresc (care) a răsunat la Nazaret, când Fecioara Maria a primit vestea cea bună din partea Arhanghelului Gabriel. Ea a ascultat cuvântul îngerului, a cerut o lămurire și-apoi a acceptat misiunea de Mamă a lui Isus, Fiul Celui Preaînalt. Prima persoană căreia Maria îi duce «colindul» va fi Elisabeta, rudenia ei.

Ascultând salutul Mariei, Elisabeta, plină de Spirit Sfânt, o numește «binecuvântată» pentru «rodul trupului ei» și «fericită» pentru credința ei. Tânăra Fecioară primește atunci o nouă lumină divină asupra misterului vieții ei, ca parte a planului divin de mântuire. Este momentul în care Maria va da glas bucuriei sufletului ei, intonând primul «colind» închinat lui Dumnezeu, cântarea «Magnificat»: «Mărește sufletul meu pe Domnul și s-a bucurat spiritul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu,…» (cf. Lc 1,46-55)”. O concluzie a acestei prime părți este faptul că „Maria rămâne peste veacuri Mama Domnului și mijlocitoarea, dar păstrează smerita misiune de sfântă slujitoare și împlinitoare a Cuvântului divin”.

În continuare, PS Florentin se oprește la „al doilea «colind» îngeresc (care) a răsunat pe câmpul de lângă Bethleem păstorilor ce își păzeau turmele noaptea: «astăzi vi s-a născut Mântuitor, Hristos Domnul!» (cf. Lc 2,11). Arhanghelul strălucitor le oferă și un semn pentru a-l recunoaște: «un prunc mic înfășat, culcat în iesle» (cf. Lc 2,12)”. Păstorilor li se revelează faptul că, „iubirea lui Dumnezeu se revarsă asupra oamenilor, El-Însuși s-a făcut om pentru ca oamenii să devină sfinți precum îngerii”.

Urmează partea a III-a, „al treilea «colind» îngeresc apare în Cartea revelației Sf. Ioan, Apocalipsul. Sunt miriadele de îngeri dimprejurul Tronului Gloriei cerești care aduc mărire, cinste și binecuvântare Mielului înjunghiat. Ioan vede sufletele celor uciși pentru Cuvântul lui Dumnezeu și pentru mărturia vieții lor de credință. Aceștia formează o mare mulțime ce stă înaintea Tronului și a Mielului, îmbrăcați în veșminte albe și purtând în mâini ramuri de palmier, rostind cu glas puternic: «Mântuirea este de la Dumnezeul nostru, care șade pe tron și de la Miel» (cf. Apoc 7,9-10). În această «imensă mulțime», îmbrăcați în veșminte albe, de martiri și mărturisitori ai Bisericii – scria Sf. Papă Ioan Paul al II-lea -, strălucesc numele ilustre ale Episcopilor Vasile Aftenie, Ioan Bălan, Valeriu Traian Frențiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru Rusu și al Cardinalului Iuliu Hossu. Ei mijlocesc împreună cu ceilalți martiri și mărturisitori pentru poporul lor, bucurându-se din partea acestuia de adevărată și profundă venerație”.

În anul dedicat Cardinalului Iuliu Hossu, în mesajului pastoral de Crăciun al Episcopului de Cluj-Gherla, se regăsește profilul spiritual al eminentului Episcop martir și mărturisitor: „Lecturând filele memoriilor Cardinalului Iuliu Hossu, vedem un suflet care, de-a lungul vieții sale, în momente de bucurie dar și în momente de încercare, a știut să păstreze bucuria comuniunii cu Dumnezeu ca pe bunul cel mai scump, un arhiereu care și-a condus turma încredințată spre mântuire, arătând prin propria viață calea sfințeniei. Cardinalul Alexandru Todea îl caracteriza ca pe un adevărat sfânt: A fost «suflet din sufletul neamului» și glie din glia țării”. Încheierea Scrisorii Pastorale Preasfinția Sa a făcut-o la finalul Sfintei Liturghii, adresând credincioșilor cuvinte prin care și-a exprimat bucuria pentru realizări ale Anului Centenar ce se încheie și a schițat câteva propuneri, proiecte de împlinit, pentru anul 2019, care în curând începe:

„Iubiți credincioși, – a spus Ierarhul – chemarea la sfințenie ni se adresează tuturor, dar fiecare are drumul său. Suntem chemați să fim sfinți trăind cu iubire și oferind propria mărturie în munca de fiecare zi, acolo unde ne aflăm. Suntem în pragul încheierii unui an cu evenimente deosebite. Sub cupola aniversării centenarului Marii Uniri de la 1918 și a împlinirii a 165 de ani de la întemeierea Eparhiei de Gherla, am dorit să dedicăm un an omagial ilustrei personalități a Episcopului Iuliu Hossu, «Vestitorul Unirii», primul Cardinal al Neamului nostru și mărturisitor al credinței. Ne rugăm ca în anul viitor să putem participa împreună la ridicarea sa la cinstea sfintelor altare.

Ne bucurăm și pentru că visul său și al nostru (cel puțin în parte), s-a împlinit, aici la Cluj. Cardinalul s-a întors acasă, la domiciliul pe care îl transmitea de fiecare dată când era întrebat. Iată, s-au scurs mai bine de 70 de ani de la plecarea sa din Cluj și din «Catedrala scumpă sufletului meu», așa cum îi plăcea să o numească. Cu sprijinul și colaborarea autorităților locale, precum și a sculptorului Ilarion Voinea s-a realizat această statuie ce de-acum înainte va priveghea asupra Bisericii noastre. Ținând mâna dreaptă pe crucea pectorală, iar în mâna stângă având ruloul de binevestitor al cuvântului unificator, împreunează simbolic credința și viața, așa cum i-a fost motoul personal: «credința noastră este viața noastră». Credința i-a fost izvor de viață, iar viața, jertfă pe altarul credinței.

Este un act de dreptate, de reparare față de Biserica trecută violent în catacombe și de adevăr, prin recuperarea memoriei unui Eminent fiu al Bisericii greco-catolice și al neamului românesc, ce fusese șters de pe filele istoriei naționale și din memoria poporului. În același timp, în Cetatea eternă era numit de către, astăzi Sfântul Papă Paul al VI-lea, Cardinal al Sfintei Biserici Catolice și caracterizat ca «un far luminos prin fidelitatea în credință și un model de viață pentru episcopi, preoți, persoane consacrate și laici». Cardinalul nostru ne vorbește și astăzi prin modelul său de viață, prin înalta sa spiritualitate. De aceea, ne propunem ca în anul 2019 să aprofundăm spiritualitatea eminentului Arhipăstor.

Drumul sfințeniei este un itinerar spiritual personal cu Dumnezeu, de-a lungul căruia avem nevoie de îngeri păzitori, de sfinți mijlocitori și de modele de viață care să ne arate calea. Martirii și mărturisitorii Bisericii rămân izvoare vii de viață prin care Dumnezeu ne îndrumă spre împlinirea planului Său. Ei ne sunt mijlocitori și interlocutori pe drumul reînnoirii noastre spirituale. Să ne alăturăm și noi cu credință colindătorilor, cântând cu bucurie: «Cerul și pământul, în cântări răsună, îngeri și oameni cântă împreună: Hristos se naște, Domnul coboară…». Vă doresc tuturor Sărbători luminate, cu inimi curate și haruri bogate! La mulți ani sfinți și binecuvântați cu sănătate!”, a urat, în încheierea mesajului său pastoral Preasfinția Sa Florentin, Episcopul de Cluj-Gherla.

Și apoi, invocând binecuvântarea lui Pruncului Isus, apropiindu-se de Ieslea amenajată în fața Altarului, Episcopul, preoții și credincioșii, împreună, cu toții au colindat: „O ce veste minunată, / lângă Viflaim se-arată, / cerul strălucea, / îngerul venea, / pe-o rază curată; Păstorilor din câmpie, / le vestește-o bucurie: / că-ntr-un mic locaș, / din acel oraș, / S-a născut Mesia„.