Așa precum numele de botez aduce fiecărui creștin atât un sfânt ocrotitor în ceruri cât și un exemplu în urmarea lui Cristos prin mijlocirea acelui sfânt, tot astfel sărbătorile patronale, hramurile bisericilor oferă o ocrotire cerească și o menire spirituală comunităților creștine, un har şi o binecuvântare speciale. Misiunea Română Unită din Londra este așezată sub ocrotirea Sărbătorii Bunei Vestiri pentru a urma exemplul Maicii Domnului de a-L aduce și a-L binevesti pe Christos în lume spre bucuria tuturor.

Misiunea Română Unită din Londra a avut bucuria de a-l avea în mijlocul ei pe Preasfinţitul Părinte Cristian, Episcopul Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și Vizitatorul Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală, care a slujit duminică, 27 martie a.c., în mijlocul credincioşilor greco-catolici din Londra.

Alături de sutele de români care au umplut biserica, făcând-o neîncăpătoare, La Sfânta Liturghie Arhierească a fost prezentă și Doamna Daniela Laura Popescu, Ambasadorul României în Marea Britanie, Monseniorul John Armitage a adus salutul și aprecierea episcopiei romano-catolice locale iar Părintele Ciprian Budău, Custodele Provinciei Franciscanilor Conventuali din Marea Britanie și Irlanda a concelebrat. Prin prezența lor, înalții oaspeți au dorit să marcheze cu bucurie cei zece ani de prezență slujitoare a Misiunii Române Unite din Londra, fondată în anul 2012.

Părintele Eduard-William Fărtan, Rectorul Misiunii din Londra, împreună cu un grup de copii îmbrăcaţi în frumoase costume tradiţionale româneşti din Ţara Oaşului şi Maramureş l-au întâmpinat pe Preasfințitul Părinte Cristian la poarta bisericii cu Sfânta Evanghelie şi cu Sfânta Cruce dar și cu o prezentare a bucuriei lor de a frecventa săptămânal Școala Românească organizată în jurul bisericii de doamna profesoară Anamaria Ardel și de grupul de entuziaști profesori coordonați de aceasta.

Corul bisericii, condus și îndrumat de tânărul și talentatul muzician Tudor Marcu, a dat răspunsurile la Sfânta Liturghie și a fost nucleul care a însuflețit rugăciunea și cântarea întregii biserici.

În cuvântul său, pornind de la sensul sărbătorii hramului Bunei Vestiri dar și al Duminicii a treia (a Sfintei Cruci) din Postul Mare în care ne aflăm, Preasfinţitul Cristian a subliniat importanța bucuriei dar și a primirii crucii în viețile noastre atât personal cât și comunitar. Cristos a purtat Crucea Sa dar a fost ajutat și de Simon Cirineul – a spus Episcopul – și ne-a invitat să devenim și noi Cirineii care ajută în greutățile lumii, făcând o referire directă la războiul din Ucraina. Episcopul Cristian și-a exprimat recunoștința pentru implicarea credincioșilor din Londra în ajutorarea refugiaților ucraineni și a mulțumit părintelui Eduard Fărtan pentru toate eforturile pastoral-misionare din acești primi zece ani ai misiunii, eforturi pe care Dumnezeu le-a făcut să fie rodnice. În încheierea cuvântului, Preasfinţia Sa i-a încurajat pe credincioșii din Londra încredinţându-i că îi poartă în rugăciunile lui şi i-a asigurat de tot sprijinul Bisericii din țară.

Excelența Sa Doamna Ambasador Daniela Laura Popescu și-a exprimat bucuria de a fi în mijlocul credincioșilor greco-catolici din Londra și de a constata și de aproape realizările acestei comunități. Domnia Sa a afirmat că Biserica este cea mai puternică organizație a românilor din Diaspora și cel mai important loc de referință al acestora și și-a exprimat disponibilitatea de a sprijini și pe mai departe comunitatea noastră românească cu toate activitățile specifice Ambasadei și Consulatului propunând întâlniri de consilere și asistență a cetățenilor chiar în spațiile Misiunii.

Rectorul Misiunii, Părintele Eduard-William Fărtan a mulţumit atât Preasfinţitului Părinte Cristian şi oaspeţilor pentru bucuria de a fi în mijlocul comunităţii cât şi celor peste 600 de credincioşi prezenţi, pentru modul în care au ştiut să facă luminoasă celebrarea hramului bisericii lor. Părintele Eduard a prezentat tuturor darurile primite cu ocazia aniversării a zece ani de Misiune la Londra din partea Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, prin mijlocirea Preasfințitului Cristian: un antimis cu moaștele Fericiților Episcopi Greco-Catolici Martiri, un Sfânt Potir folosit la Liturghia papală de Beatificare a Episcopilor noștri martiri de către Papa Francisc, o icoană a Episcopilor Martiri și o Diplomă de aleasă cinstire semnată de Preafericirea Sa Cardinal Lucian și de Episcopul Cristian. Prezentarea acestor daruri s-a transformat într-o veritabilă cateheză liturgică și a fost foarte apreciată de cei prezenți.

La sfârşitul Sfintei Liturghii, ca la orice hram din patrie, şi la Londra s-a organizat o agapă frăţească  unde credincioşii au avut un moment plăcut de a se apropia şi de a se întreţine cu  oaspeţii.

Dr. Sergiu Barna

Foto: Anastasia Fărtan