Redăm mesajul de apropiere sufletească al Sfântului Părinte Papa Francisc adresat Preafericirii Sale Cardinal Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 90 de ani.

Preafericirii Sale Cardinal

Lucian Mureșan

Arhiepiscop Major de Făgăraș și Alba Iulia

Cu ocazia împlinirii vârstei de 90 de ani, adresez Preafericirii Sale cele mai sincere felicitări, și amintind îndelungata și zeloasa slujire a Evangheliei, precum și fidelitatea însuflețită față de Cristos și față de Biserică, invoc asupra Preafericirii Sale prin mijlocirea Fecioarei Maria, o reînnoită revărsare a darurilor cerești, și în același timp îi transmit din inimă Binecuvântarea Apostolică, pe care o împărtășesc cu bucurie și persoanelor încredințate slujirii Sale pastorale.

Dată în Vatican, 23 mai 2021

Francisc