Vă mulțumesc tuturor pentru rugăciune. Domnul sa vă binecuvânteze și Maica Sfântă să vă ocrotească: a transmis PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, la încheierea Săptămânii de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor 2019, care s-a desfășurat în Oradea de pe 18 până pe 27 ianuarie a.c., cu participarea a nouă confesiuni creștine din oraș. Sute de creștini orădeni s-au rugat împreună zi de zi pentru unitate, împreună cu milioanele de suflete care, în întreaga lume, au participat la Octava mondială de rugăciune pentru unitatea creștinilor propusă de Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor și Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor, având ca temă în acest an: „Judecători și căpetenii să judece cu judecată dreaptă”, un pasaj biblic din Cartea Deuteronomului.

În seara concluzivă, desfășurată la Oradea duminică, 27 ianuarie a.c., în Catedrala Greco-Catolică „Sf. Nicolaeˮ, pr. Mihai Vătămănelu, Vicar General al Eparhiei Greco-Catolice de Oradea, a transmis tuturor participanților, organizatorilor și credincioșilor orădeni un gând de mulțumire, apropiere și unitate:

Iubiți confrați, împreună slujitori ai Cuvântului,

Dragii mei frați și surori întru Domnul,

În numele Preasfinției Sale Virgil Bercea, Episcop al Episcopiei Greco-Catolice de Oradea, doresc să salut prezența dumneavoastră aici și să vă mulțumesc, fiecăruia în parte, pentru că ați venit să trăim împreună acest moment solemn de unire în rugăciune, în ultima seară dedicată Octavei de rugăciune pentru unitatea creștinilor.

Textul evanghelic propus în această seară [27 ianuarie a.c.] ne introduce în intimitatea cea mai sfântă a Treimii, prin mărturisirea reciprocă dintre Tatăl și Fiul. În acest sens și prezența dumneavoastră aici și la fiecare din serile dedicate unirii tuturor creștinilor, este mărturia adevărată a credinței noastre în Domnul, a speranței comune în împlinirea făgăduințelor Sale și a iubirii fraterne reciproce.

Dumnezeul nostru este Domnul Păcii și Tatăl tuturor și se bucură atunci când fiii și fiicele lui se înțeleg, se prețuiesc și se ajută, cu iubire, unii pe alții. Doar prin comuniune frățească ne putem legitima ca fii vrednici ai Tatălui Ceresc, copiii neprihăniți ai lui Dumnezeu care strălucesc ca niște luminători în lume (Filip 2,15). Doar așa, lucrarea Lui devine vizibilă între oameni, iar Dumnezeu va fi cel care va mărturisi pentru noi, spre fericirea tuturor.

Această perioadă de comuniune ne-a adunat în jurul Cuvântului Său, ne-a îndemnat la reînnoirea credinței, ne-a invitat la rugăciune pentru noi, pentru Biserica din care facem parte, dar și pentru pacea și binele fraților noștri din toate Bisericile și comunitățile creștine.

Știm cu toții ce importantă este pacea și fericiți sunt făcătorii de pace. Se cuvine deci, să le mulțumim tuturor acelora care s-au implicat ca această acțiune comună de slujire a credinței să fie o reușită. Fiecăruia în parte le adresez sincere mulțumiri pentru că, am văzut cu toții: nu au alergat în zadar și nu au trudit degeaba.

Dumnezeu să le răsplătească, iar nouă să ne asculte rugăciunile și să ne dăruiască pace și unire după voința Sa!

Vă mulțumesc!

Vizualizare PDF