Onorate oficialități,

Stimați membri ai corpului medical,

Distinși invitați,

Aniversarea a 50 de ani de existență și de viață în slujba sănătății oamenilor a Spitalului Județean de Urgență „Dr. Constantin Opriș” îmi oferă plăcuta ocazie de a-mi manifesta aprecierea și respectul cuvenit tuturor medicilor, asistenților și întregului personal implicat în laborioasa muncă a tutelării, apărării și protejării vieții și sănătății publice.

Prezența noastră aici, alături de dumneavoastră, confirmă aprecierea și susținerea de care vă bucurați pentru nobila dumneavoastră profesie și de asemenea, pentru misiunea pe care o desfășurați în devotament și cu profesionalism.

Îmi place să mă raportez la această instituție a dumneavoastră și a noastră deopotrivă, ca la casa noastră comună și de aceea cred că ar trebui să fim cu toții mai atenți și să ne aducem contribuția după rolul, datoria și competența cuvenită fiecăruia, pentru ca spitalul public în general și corpul medical în special să se bucure de toată încrederea din partea opiniei publice, aceasta fiind prea condiționată de semnalarea și accentuarea  neajunsurilor instituționale.

În această casă comună, locul unde dumneavoastră vă desfășurați activitatea profesională cotidiană și unde noi fiecare ajungem, mai devreme sau mai târziu, în calitate de pacienți, trebuie să fie și să rămână un spațiu primitor, un loc al întâlnirii umanizatoare, în care limitele și sincopele naturii umane sunt sprijinite și tratate, iar persoanele sunt puse pe primul loc. Viața își are demnitatea sa, dăruită de Dumnezeu Creatorul nostru al tuturor și în întâlnirea dintre persoane se face acel schimb de daruri care îl înnobilează pe om. Medicul își aduce priceperea și dăruirea sa, iar omul suferind își dezvăluie nevoia de ajutor, vulnerabilitatea și încrederea, ca ancoră pentru recuperarea calității vieții.

În această casă comună vin toți oamenii, indiferent de apartenențe și convingerile lor religioase și se regăsesc în acea dimensiune a suferinței comune în care omul nu este diferențiat și nici discriminat, pentru că boala nu alege. Poate că ar trebui să pornim de aici, din acest spațiu și de la aceste experiențe comune pentru a da un impuls mai mare colaborării și însănătoșirii relațiilor din societate, afectate de resentimente și nedreptăți, de egoisme exacerbate și de indiferență față de celălalt, mai ales dacă este diferit de noi. Biserica este chemată cea dintâi la a da acest semnal al unității neamului omenesc și a favoriza buna colaborare și conviețuire dintre oameni, tratând preferențial pe cei nevoiași și bolnavi. O societate rănită de nedreptate și divizată de ideologii are nevoie de însănătoșire și de la această datorie nimeni nu se poate sustrage justificat.

Astăzi suntem prezenți aici alături de dumneavoastră cu rugăciunea și cu dorința de a vă asigura de însoțirea noastră permanentă pentru ca munca și activitatea dumneavoastră să fie împlinitoare și rodnică. Ne manifestăm, de asemenea, dorința de a ne aduce pe mai departe contribuția pentru creșterea umană și spirituală a tuturor celor care aici muncesc și se dăruiesc, precum și a tuturor persoanelor bolnave care așteaptă în speranță însănătoșire grabnică și reluarea activității firului vieții lor.

Doresc să exprim sentimentele mele de gratitudine conducerii Spitalului Județean „Dr. Constantin Opriș” pentru buna colaborare pe care eparhia noastră a avut-o cu instituția dumneavoastră, încă din primii ani ai revenirii noastre după persecuția atroce din partea regimului comunist, când misiunea nobilă și deosebit de importantă de capelan în spital a fost deschisă de către părintele Vasile Rațiu, care era și medic al acestui spital.

Prezența capelei greco-catolice în această casă comună a spitalului județean, nu doar contribuie la asistența spirituală a credincioșilor catolici, care sunt fiii acestor ținuturi, ci este și semnul unei societăți sănătoase care respectă alteritatea și dreptul fiecăruia în a-și aduce contribuția la binele comun.

Vă doresc tuturor un parcurs rodnic personal, profesional și colectiv, pentru ca Spitalul Județean, casa noastră comună, să fie, din punct de vedere profesional, cel mai bun.

Sărbătorile Sfintelor Paști care se apropie să ne aducă tuturor bucurie și comuniune, pace și binecuvântare! La mulți ani!

† Vasile
Episcop de Maramureş