Preafericirii Sale Cardinal Lucian Mureşan,

Arhiepiscop Major

al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică

Preafericirea Voastră,

Vă felicit cu prilejul aniversării venerabilei vârste de 90 de ani și vă transmit urările mele cele mai calde de sănătate, bucurie şi sporire duhovnicească!

Viaţa dedicată comunităţii credincioşilor greco-catolici din România şi rodnica activitate misionară pe care aţi desfăşurat-o în toţi aceşti ani poartă pecetea credinţei nestrămutate în vocaţia pe care v-a încredinţat-o Dumnezeu. Aţi traversat, alături de Biserica al cărei Întâistătător sunteţi, momente grele, care au marcat istoria noastră recentă: prigoana comunistă şi interzicerea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, persecutarea credincioşilor şi moartea martirică a slujitorilor ei. După 1990, aţi devenit martorul privilegiat şi deplin angajat al renaşterii acestei Biserici istorice, în deplină libertate şi speranţă, în orizontul redeschiderii dialogului dintre Biserică şi societate.

Prin consacrarea Preafericirii Voastre ca Arhiepiscop Major şi Cardinal, Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, i-a fost redată demnitatea cuvenită, precum şi recunoaşterea contribuţiei fondatoare pe care a avut-o, prin slujitorii săi remarcabili, la unitatea de credinţă şi neam a românilor. De la momentul Marii Uniri din 1918, consfinţit şi prin efortul elitei sale, Biserica Greco-Catolică a cultivat o moştenire importantă, care stă la baza României democratice și europene de astăzi: valorile creştine, spiritul civic, solidaritatea, educaţia, caritatea.

Continuând tradiţia iluştrilor predecesori, cardinalii Iuliu Hossu şi Alexandru Todea, pe care i-aţi urmat în vocaţie şi slujire, aţi cultivat, ca păstor şi înalt arhiereu, curajul mărturisirii, spiritul de sacrificiu, iubirea faţă de semeni. Păstrez amintirea emoţionantă a prezenţei Preafericirii Voastre la Blaj, împreună cu Sfântul Părinte Papa Francisc, în mijlocul credincioşilor greco-catolici, arătând întregii lumi puterea concordiei, milosteniei şi a iertării.

Fie ca Arhiereul ceresc să vă dăruiască viaţă îndelungată şi bucuria împlinirii, pe mai departe, a înaltei slujiri care v-a fost încredinţată în fruntea Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică.

Întru mulţi şi fericiţi ani binecuvântaţi!

Klaus Werner Iohannis

Președintele României