Blazon Episcopia Greco-Catolică de Maramureș

EPISCOPIA ROMÂNĂ UNITĂ GRECO-CATOLICĂ DE MARAMUREȘ

Baia Mare, Str. Vasile Lucaciu 50, cod postal 430341, Jud. Maramures

Tel-fax: 0040-262-213398; epgrcatmm @ yahoo.com

Nr. 284/13.03.2020

Onorați părinți preoți, dragi credincioși,

Timpul Postului Mare al acestui an îl parcurgem cu dorința reînnoirii sufletești și cu stăruința în rugăciune, pentru a depăși vremea încercării abătute asupra lumii întregi, precum și a țării noastre, prin pericolul provocat de extinderea cu repeziciune a pandemiei de coronavirus.

Date fiind circumstanțele și eforturile pe care toți suntem datori să le facem pentru a preîntâmpina răspândirea virusului, ne alăturăm inițiativelor și măsurilor luate de autoritățile guvernamentale în vederea tutelării sănătății populației și recomandăm, cu părintească grijă, acordarea a cât mai multă atenție deciziilor care se iau și măsurilor care se impun în această situație. Toate acestea sunt anunțate prin mijloacele de comunicare și vin în ajutorul fiecăruia în vederea evitării contaminării și îmbolnăvirii, precum și a grijii datorate celor de lângă noi, semenii noștri de care trebuie să avem grijă.

Pornind de la măsurile igienico-sanitare și până la cele de ordin administrativ comunitar, se impune cu precădere evitarea adunărilor de orice fel și suspendarea oricăror activități care implică un număr mai mare de persoane decât cel admis de autoritățile publice.

Astfel, cerem onoraților preoți de a fi disponibili pentru pastorația care se impune în timpuri de restriște și să comunice cât mai mult cu credincioșii pe care îi păstoresc, pentru a-i face să înțeleagă situația de necesitate și a veni în întâmpinarea tuturor nevoilor lor, în special cele sufletești, și pentru a-i asista cu Sfintele Taine după nevoia și cerința doritorilor.

Pentru o bună coordonare a programului fiecărei parohii, preoții, împreună cu consiliul curatoral, vor face în așa fel încât datoria celebrării serviciilor liturgice, care se impun în această perioadă, să fie în concordanță cu binele comunității și cu reglementările autorităților guvernamentale.

În vremuri de încercare, rugăciunea se cuvine a fi sporită și comuniunea ei poate fi realizată prin participarea fiecăruia, oriunde s-ar afla, acasă sau în spații protejate, impuse de măsurile de protecție.

Având în vedere vulnerabilitatea persoanelor vârstnice și consecințele grave ale acestui tip de virus, le îndemnăm să evite adunările publice și, pe cât posibil, să participe la Sfânta Liturghie prin intermediul transmisiunilor televizate, la radio sau internet.

Recomandăm tuturor credincioșilor să însoțească în rugăciunile lor zilnice persoanele afectate de această pandemie și familiile lor. De asemenea, un loc special în rugăciuni să îl aibă personalul medical și toți cei implicați în lupta cu acest virus.

Ne încredințăm milostivirii Domnului, cerându-I ajutorul necesar pentru a depăși aceste timpuri de încercare, și ne punem sub ocrotirea Maicii Domnului, pentru a reuși să ne sprijinim unii pe alții.

Cu părintească însoțire și purtare de grijă,

† Vasile

Episcop de Maramures