Redăm mesajul Preafericitului Părinte Lucian Cardinal Mureșan prilejuit de sfințirea Bisericii Greco-Catolice Milaș, Protopopiatul Teaca. La evenimentul care a avut loc în data de 10 iunie 2023, în prezența unui număr mare de preoți, credincioși și oficialități, a participat din încredințarea Preafericirii Sale, Preasfinția Sa Cristian, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș, care a dat citire mesajului, Preasfinția Sa Claudiu, Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla și Preasfinția Sa John Michael Botean, Episcop al Eparhiei de Canton (SUA).

 

Preasfințiile Voastre,

Cucernici Părinți,

Onorați invitați,

Iubiți credincioși,

 

Împreună cu Fericiții Episcopi Martiri, întreaga Biserică a Blajului a rămas aproape de Isus, „stâlpul și temelia adevărului” (1 Tim. 3,15), de-a lungul perioadei de persecuție comunistă. În omilia rostită în cadrul Sfintei Liturghii de beatificare a celor șapte Episcopi Martiri români greco-catolici, pe Câmpia Libertății, la 2 iunie 2019, Sfântul Părinte Papa Francisc evocând memoria Fericitului Cardinal amintește: «Este grăitor ceea ce a declarat în timpul închisorii Episcopul Iuliu Hossu: „Dumnezeu ne-a trimis în acest întuneric al suferinței pentru ca să dăruim iertarea și a ne ruga pentru convertirea tuturor”».

Privind cu speranță la faptele celor ce s-au săvârșit pentru credința lor în acest întuneric al suferinței, trăim astăzi bucuria sfințirii bisericii din Milaș, în satul natal al Fericitului Iuliu Hossu. Lăcașul acesta este un loc de cinstire, de sfințire, de iertare și de împăcare.

Comunitatea din Milaș este mult mai mult decât această clădire. În primul rând, deoarece are un mijlocitor în Ceruri, pe cel mai vrednic fiu al acestui sat, care a fost declarat cetățean de onoare al Comunei, motiv pentru care adresăm mulțumiri autorităților locale. Sfințirea acestei biserici este o chemare pentru fiecare dintre noi de a ne asuma identitatea de casnici ai lui Dumnezeu, adevărați cetățeni ai Cerului. Mântuitorul Isus ne invită în casa Tatălui Său aici la Milaș, unde Fericitul Cardinal Iuliu mijlocește pentru toți cei care cred cu adevărat în Dumnezeu.

Crescut în spiritul credinței și al iubirii de neam, cu o solidă formare teologică, umană și spirituală la Universitatea Pontificală De Propaganda Fide din Roma, Fericitul Iuliu Hossu s-a dăruit în totalitate slujirii Bisericii Greco-Catolice și a rămas fidel credinței și neamului românesc. Binomul credință – neam l-a călăuzit de-a lungul întregii sale existențe, fie ca episcop de Gherla și apoi de Cluj-Gherla, fie ca pușcăriaș la închisoarea din Sighet, sau ca deținut cu domiciliu obligatoriu la Căldărușani.

Cardinalul Iuliu a luptat pentru libertatea, pentru drepturile și pentru unitatea românilor, transformând „destinul unei vieți” în „destinul unui popor”. Viața noastră este călăuzită de vocea sa răsunătoare, care proclamând Rezoluția Marii Adunări Naționale, străbate timpurile și ne insuflă speranță.

Lecția vrednicului nostru înaintaș este grăitoare astăzi. Ceea ce a făcut pentru „scumpa sa Biserică”, așa cum el însuși o numea, pentru toți cei aflați în dificultate, îndeosebi pentru evreii din România, acțiunile sale de ocrotire a semenilor săi, în ciuda oricăror riscuri și pericole, ni-l prezintă astăzi ca un model de om liber, curajos și generos până la sacrificiul suprem. De aceea, deviza sa „Credința noastră este viața noastră” ar trebui astăzi, mai mult decât oricând, să devină deviza personală a fiecăruia dintre noi.

Doresc, în mod cu totul deosebit, să exprim cele mai alese sentimente de gratitudine Excelenței Sale Domnului Deputat Silviu Vexler, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, pentru prezența sa la celebrarea de astăzi, pentru apropierea manifestată față de Biserica Greco-Catolică din România și pentru susținerea demersului de acordare a titlului „Drept între popoare” Fericitului Cardinal Iuliu Hossu.

Invocând de la Domnul, prin mijlocirea Preasfintei Fecioare Maria și a celor șapte Fericiți martiri greco-catolici, belșug de daruri spirituale pentru toți cei prezenți la această solemnă celebrare, Vă transmit tuturor arhiereasca binecuvântare.

✠ Cardinal Lucian

Arhiepiscop şi Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia şi Făgăraş,

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică