Duminică, 9 iulie 2023, s-a încheiat cel de-al IX-lea Capitlu general ordinar al Congregației Surorilor Macii Domnului, un timp de har în care surorile, citind semnele timpurilor în lumina Spiritului Sfânt, au stabilit prioritățile apostolice ale CMD pentru următorii șase ani. Cu acest prilej, noua conducere generală a CMD a fost primită în audiență de către Preafericitul Părinte Lucian Cardinal Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică.

În cadrul acestei întâlniri, Preafericirea Sa, pe lângă îndemnurile părintești adresate conducerii generale a CMD, a împărtășit binecuvântarea Sa Arhierească pentru noua etapă a Congregației și a transmis, prin intermediul Preacuvioasei Maici Teodorina Birtoc, un mesaj de suflet tuturor surorilor Congregației Maicii Domnului.

 

Preasfinția Voastră Claudiu, Episcop al Eparhiei de Cluj-Gherla,
Preasfinția Voastră Cristian, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș,
Preacuvioasă Maică Teodorina,
Cuvioase Surori,

Cu mare bucurie Vă transmit binecuvântarea arhierească și comuniunea mea de rugăciune cu prilejul încheierii Capitlului General Ordinar al Congregației Maicii Domnului. Acest moment semnificativ din viața Congregației ne îndeamnă la reflecție, la rugăciune și la un angajament reînnoit față de misiunea profetică a vieții călugărești în sânul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolice.

În Evanghelia după Matei, Mântuitorul ne cheamă: „Veniți la Mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi odihni pe voi” (Mt 11,28). Acest îndemn al Domnului ne amintește că vocația fiecăruia dintre noi este înrădăcinată în relația și în prietenia cu El. Prin Isus și doar în Isus, ne găsim odihna, puterea și scopul în vocația noastră de a-i sluji pe ceilalți.

În parcursul Congregației Maicii Domnului începe o nouă etapă cu binecuvântarea Domnului și sub privirea maternă a Maicii Preacurate, odată cu alegerea noii conduceri generale. Vă îndemn, Cuvioase Surori, să priviți cu încredere spre virtuțile Fecioarei Maria, Maica Domnului nostru și Împărăteasa cerului și a pământului. Credința neclintită a Fecioarei din Nazaret, umilința ei profundă și ascultarea necondiționată în fața voinței lui Dumnezeu, să vă fie mereu model și călăuză.

Sfântul Părinte Papa Francisc, în Omilia Sa de pe Câmpia Libertății de la Blaj, din data de 2 iunie 2019, amintind figurile luminoase ale celor șapte noi Fericiți, ne spunea: „Acum este rândul nostru să luptăm așa cum au luptat ei în acele vremuri”. Acum este rândul vostru să conduceți Congregația în ascultare față de Biserică, atente fiind la șoaptele Spiritului Sfânt, Cel care ne cheamă să îndrăznim, să cutezăm și să fim curajoși. Se cuvine în acest moment solemn să-i mulțumim Domnului pentru jertfa și pentru credința înaintașelor Dumneavoastră în slujirea Congregației și a Bisericii noastre, în mod cu totul deosebit Maicii Maria Sofia, a cărei cauză de beatificare se află în desfășurare.

Fie ca Milostivul Dumnezeu, prin mijlocirea Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, să fie puterea Voastră și să Vă călăuzească în misiunea slujirii aproapelui.

Vă asigur de comuniunea mea în rugăciune!

Cu arhierească binecuvântare,

✠ Card. Lucian
Arhiepiscop și Mitropolit al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică