Iubiți frați și iubite surori întru Domnul,

Creștini de bună învoire,

 

În Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din anul în curs 2024 suntem chemați să revenim la esențial: „să iubeşti pe Domnul Dumnezeul tău…, iar pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Luca 10,27). Ne regăsim astfel împreună, la început de Nou An, frați și surori, alături pe aceeași Cale a Credinței și pășind cu încredere spre aceeași Împărăție. Un drum caracterizat de rugăciune, de iertare, de dialog, de purificarea memoriei, dar mai ales de Adevăr.

Biserica noastră Română Unită cu Roma se remarcă printr-o chemare ecumenică cu totul specială în spațiul spiritual și cultural românesc: prin asumarea tradiţiei răsăritene care ne caracterizează în mod profund ca fiind greco-catolici – în slujbele liturgice, în spiritualitate şi în disciplina Bisericii noastre -, şi care, toate împreună, au găsit în Sfânta Unire cu Roma de acum mai bine de trei veacuri o confirmare şi o asigurare a păstrării neştirbite a acestor comori primite de la vrednicii noştri înaintaşi, şi pe care avem datoria să le transmitem noilor generaţii. Magisteriul Bisericii Catolice prin decretele Conciliului Vatican al II-lea, sau prin alte documente pontificale ulterioare, au întărit acest lucru subliniind importanţa Bisericilor Răsăritene în comuniune cu Scaunul Romei inclusiv pe plan ecumenic, fiindcă, aşa cum rostea Sfântul Ioan Paul al II-lea la Bucureşti cu ocazia vizitei sale din mai 1999: „voi mărturisiţi de trei secole, prin sacrificii uneori ne­maiauzite, credinţa voastră în unitate”.

În contextul prezentei Săptămâni de Rugăciune, doresc să evoc figurile pline de lumină ale celor șapte Fericiți Episcopi Martiri. Aceștia, și-au asumat martiriul unității, mărturisind în adevăr și în dreptate ce înseamnă „să iubești pe Domnul Dumnezeul tău… și pe aproapele tău ca pe tine însuți”. Să nu uităm că Biserica Greco-Catolică de astăzi este fiica speranței Fericiților Episcopi Martiri și a numeroșilor mărturisitori ai credinței din perioada persecuției comuniste. Speranța lor a fost Isus Domnul, pe care L-au urmat cu o deplină și eroică fidelitate până în ultima clipă a vieții pământești. La împlinirea a peste 75 de ani de la dezlănțuirea prigoanei comuniste împotriva Bisericii noastre, Fericiții Episcopi Martiri ne luminează calea, ne sunt călăuzitori și mijlocitori ai harului lui Dumnezeu, pentru ca, la rândul nostru, să ne trăim viața în sfințenie.

Urmând pilda înaintașilor noștri, înaintăm cu încredere spre viitor, conștienți că suntem chemați să susținem activitatea ecumenică, întrucât este o exigență a tuturor creștinilor luminați de credință și călăuziți de iubire, pășind cu speranță în bucuria comuniunii treimice:  „Iubiți-vă unii pe alții, cum v-am iubit Eu pe voi” (Ioan 13,34). Precum sublinia Sfântul Părinte Papa Francisc pe 21 iunie 2018 în discursul rostit la Consiliul Mondial al Bisericilor: „a merge împreună, pentru noi, creştinii, nu este o strategie pentru a face ca importanţa noastră să crească, ci un act de ascultare faţă de Domnul şi de iubire faţă de lume; […] suntem chemaţi, împreună, să parcurgem astfel drumul, prin urmare, acesta trece printr-o continuă convertire”.

Invocăm de la Domnul Cel Atotputernic, harul Spiritului Mângâietor spre a fi de întărire îndeosebi celor care suferă pentru credința lor, precum și celor care se dăruiesc pentru înfăptuirea unității și slujirea Adevărului întru iubire.

 

+ Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică