Blaj, 21 noiembrie 2022

Preasfinția Voastră Mihai, Episcop al Eparhiei „Sfântul Vasile cel Mare” de București,

Cucernici părinți,

Întristată familie,

Iubiți și dragi credincioși,

Suntem uniți în rugăciune la căpătâiul Părintelui Anton Moisin, veritabil stâlp de trăire autentică în slujirea lui Cristos, Marele Păstor. Este deopotrivă un prilej potrivit pentru a cugeta cu devoțiune și recunoștință la mărturia de credință a vrednicului nostru Preot, la tăria și la perseverența sa, la valorile pe care le-a trăit și le-a împărtășit. Cugetăm, de fapt, la ascultarea șoaptelor Domnului care ne cheamă mereu, pe fiecare din noi, la sfânta misiune de a-I fi ucenici și mărturisitori în lumea în care trăim. Fiindcă doar prin răbdarea noastră, ne vom dobândi sufletele (cfr. Luca, 21,19). Fratele nostru întru Cristos, Părintele Anton, s-a dăruit Bisericii cu o generozitate exemplară, mărturisind prin viața sa de preot că atunci când Dumnezeu ne cheamă, nu putem răspunde decât printr-un „da” plin de iubire. În ultimii ani a înfruntat suferința bolii, dând dovadă și în acest caz, până în ultima clipă, de curaj, de eroism și răbdare.

Părintele Anton intrase în rândul dascălilor vrednici și iubitori de țară și de Biserică. În taină a primit harul preoției, urmând exemplul tatălui său Octavian și al fratelui său Mihai. După eliberarea și ieșirea la lumină a Bisericii, s-a dedicat slujirii și învățământului la Institutul Teologic din Blaj. A extins cercetarea istorică a persecuției Bisericii noastre, parcurgând de nenumărate ori drumul de la Victoria la Blaj pentru a insufla tinerelor generații de seminariști dragostea de carte, de adevăr și dreptate.

Cristos, Cel Înviat te-a chemat acum la El, iubite frate Părinte Anton! Credința ta puternică te-a ajutat să rămâi statornic în slujirea față de Biserică și să-L mărturisești lumii întregi pe Dumnezeu. Astăzi, mergi să primești răsplata cea veșnică, iar noi, cler și popor dimpreună, îl rugăm pe Domnul Cel Atotputernic să te primească în ceata aleșilor Săi. Îi vei prezenta Lui jertfa vieții tale și a crezului tău nestrămutat în Biserica noastră Română Unită.

Întristată familie,

Sfântul Părinte Papa Francisc ne încurajează în aceste timpuri tulburi „să aprindem lumini de speranță în mijlocul întunericului”. În spiritul cuvintelor Urmașului Sfântului Petru, mângâiați de mărturia de credință a slujitorului lui Dumnezeu Părintele Anton, cu sufletul întărit de lumina Învierii Mântuitorului, vă transmitem Dumneavoastră și tuturor celor de față expresia celor mai sincere și părintești condoleanțe.

Îți mulțumim Doamne pentru că ni L-ai dăruit, pentru slujirea și fidelitatea lui.

„Slugă bună și credincioasă, intră întru bucuria Domnului tău” (cfr. Mt. 25, 21).

✠ Lucian Card. Mureșan
Arhiepiscop și Mitropolit de Alba-Iulia și Făgăraș
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică