În seara zilei de 23 septembrie 2018, începând cu ora 18.00, în Catedrala Arhiepiscopală Majoră din Blaj a avut loc o manifestare comemorativă în memoria Episcopului Ioan Inochentie Micu-Klein, prilejuită de împlinirea a 250 de ani de la trecerea sa în veșnicie.

Preasfinția Sa Claudiu, Episcopul Curiei Arhiepiscopiei Majore a dat citire mesajului Preafericirii Sale Cardinal Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică:

Preacucernici Părinți,

Iubiti credinciosi,

Cu bucurie în suflet, Vă primesc în inima Romei celei Mici, în Catedrala Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, aici unde pulsează simțirea națională și românească ce dintru începuturi a caracterizat ființa Bisericii noastre, și unde Vlădica Inochentie Micu Klein își așteaptă obșteasca înviere.

Îi salut cu recunoștință pe organizatorii acestui moment deosebit în care celebrăm figura întemeietorului Blajului, figura cea mai proeminentă a Bisericii Greco-Catolice, la împlinirea a 250 de ani de la trecerea Sa la cele veșnice.

Așa cum se știe, Episcopul Inochentie Micu este cel care a întemeiat Blajul, mutând în primăvara anului 1737 reşedinţa episcopală de la Făgăraş în cetatea de pe Târnave, și care, iată, va deveni peste ani, „cetate de credinţă şi tărie românească”, oras episcopal. Și este cu atât mai providențial momentul pe care îl celebrăm, cu cât tocmai în anul în curs sărbătorim 27 de ani de când acest locaș în care ne aflăm a revenit la proprietarul său de drept, după ce timp de mai multe decenii a cunoscut soarta întregii Biserici Române Unite, credincioșii noștri trebuind să se închine și să se roage în catedralele tăinuite în sufletele lor.

În această Catedrală închinată Preasfintei, Celei de o fiinţă şi de viaţă făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, ne veghează Vlădica Inochentie. Și tot aici percepem cel mai bine care este vocația și misiunea Bisericii Unite în planul lui Dumnezeu pe pământul românesc: aici, în inima Transilvaniei, înaintașii noștri de sfântă pomenire au aruncat sămânța cea bună. De această „sămânță bună” s-au împărtășit toți fiii Bisericii noastre care au contribuit la propășirea culturii pe aceste meleaguri: canonicul mitropolitan Timotei Cipariu, George Barițiu, Iacob Mureșianu, mitropolitul Victor Mihaly de Apșa, George Coșbuc, Augustin Bunea, mitropolitul Vasile Suciu, Ion Agârbiceanu, Iuliu Maniu, Cardinalul Iuliu Hossu, Corneliu Coposu, Doina Cornea și mulți alții.

Și aflându-ne în acest spațiu sacru în care cerul îmbrățișează pământul și omenirea toată, îmi revin în suflet cuvintele Sfântului Papă Ioan Paul al II-lea la Dumnezeiasca Liturghie din Catedrala “Sfântul Iosif” din Bucureşti pe data de 8 mai 1999: „La picioarele splendidului iconostas al catedralei voastre şi-au aflat odihna, în sfârşit, rămăşiţele pământeşti ale veneratului Episcop Inochentie Micu Klein, altă figură care şi-a iubit şi apărat cu generozitate şi curaj catolicitatea, strâns unit cu identitatea sa de român”. Cu adevărat, în iconostasul care domină această Catedrală, răsună glasurile martirilor și mărturisitorilor Bisericii noastre, întru celebrarea Liturghiei celei fără de sfârșit.

Mulțumindu-Vă pentru prezența Dumneavoastră la Blaj în acest an al Centenarului Marii Uniri, ne rugăm Domnului puterilor cerești să dăruiască odihna cea veșnică Episcopului Său Ioan Inochentie, trimis de Pronia Divină spre a aduce lumina cea lină a cunoașterii și a înțelepciunii. Fie ca prin mijlocirea Sa și a tuturor celor care au crezut în lucrarea Domnului desăvârșită în Biserica noastră Română Unită, să coboare binecuvântările Domnului asupra întregului popor român, pentru desăvârșirea binelui comun și sub inspirația valorilor perene ale Evangheliei.

+ Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică