Cu tristețe în suflet am primit vestea întoarcerii în Casa Tatălui, pe data de 11 martie 2023, a preaiubitului nostru Frate în Cristos, Episcopul Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj. Doresc să-mi exprim comuniunea în rugăciune și să mă alătur în aceste momente familiei, confraților întru episcopat, preoților și persoanelor consacrate, tuturor celor care l-au cunoscut pe acest vrednic slujitor, și îndeosebi bunilor credincioși greco-catolici ai Eparhiei de Lugoj, pe care i-a păstorit cu multă dragoste din anul 1995.

Aflându-ne în perioada binecuvântată a Postului Mare, medităm la cuvintele Mântuitorului nostru Isus Cristos, Cel care a biruit păcatul și moartea, și care a făgăduit tuturor celor care se împărtășesc cu Trupul și cu Sângele Său, învierea la sfârșitul veacurilor: „Cel ce mănâncă trupul Meu şi bea sângele Meu are viaţă veşnică, şi Eu îl voi învia în ziua cea de apoi” (In 6, 54).

Să urmăm exemplul de dăruire, viața plină de zel și slujirea plină de credință a Arhiereului Alexandru, atât în perioada de persecuție a Bisericii noastre, cât și după Ieșirea la Lumină. Pentru mărturia, jertfa și credința sa, îi aducem mulțumire Domnului.

Încredințăm sufletul Episcopului nostru Veșnicului Arhiereu Cristos, de la care implorăm în rugăciune lumina vieții veșnice.

În veci pomenirea lui!

 

† Lucian Cardinal Mureşan

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma,

Greco-Catolică