Cu multă tristețe am primit vestea întoarcerii subite în Casa Tatălui, pe data de 12 ianuarie 2021, a preaiubitului nostru Frate în Cristos, Episcopul Florentin Crihălmeanu, Eparhul Eparhiei de Cluj-Gherla. Doresc să-mi exprim comuniunea în rugăciune și să mă alătur în aceste momente grele familiei, confraților întru episcopat, preoților și persoanelor consacrate, tuturor celor care l-au cunoscut și l-au stimat, bunilor credincioși greco-catolici ai Eparhiei de Cluj-Gherla, întregii noastre Biserici și tuturor oamenilor de bună credință.

Amintesc cu recunoștință viața plină de zel și slujirea plină de credință a Episcopului Florentin. Figura sa de slujitor credincios al lui Dumnezeu, al Bisericii Greco-Catolice, de îndrumător al tinerilor, de om de cultură cu o temeinică pregătire teologică, deschis la dialogul ecumenic și atent la nevoile celor în dificultăți, va rămâne vie în sufletele noastre și ale tuturor acelora care l-au cunoscut.

Isus, Cel ce a înviat glorios din morți pentru noi și pentru a noastră mântuire, îi spune astăzi slujitorului Său Florentin și nouă tuturor: Eu sunt, nu vă temeți. Și ne cheamă la a fi încrezători, ne cheamă la speranță. Cristos este Poarta prin care, dacă va intra cineva, se va mântui (cfr. Ioan 10,9). De la speranţă, Mântuitorul ne conduce prin Crucea Lui la mântuire:

„prin nădejde ne-am mântuit“ (Romani 8,24).

Ne unim în rugăciune pentru odihna sufletului slujitorului Său credincios Ierarhul Florentin. Prin mijlocirea Maicii Sfinte, a Sfântului Iosif, Patronul Eparhiei de Cluj-Gherla și a Fericiților Episcopi Martiri, Domnul să primească sufletul ales al Bunului Său slujitor și să-l așeze în Ierusalimul cel Ceresc.

În veci pomenirea lui!

† Lucian Cardinal Mureşan
Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică