Redăm Mesajul Preafericitului Părinte Cardinal Lucian, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică, adresat credincioșilor care au venit astăzi, 20 mai 2018, în pelerinaj la Sanctuarul Arhiepiscopal Major al Fecioarei Săracilor din Cărbunari (Blaj):

Cucernici Părinți,

Iubiți pelerini ai Maicii Domnului,

Ca în fiecare an, ne regăsim și în această duminică a lunii mai uniți în rugăciune la pelerinajul de primăvară aici la Sanctuarul Fecioarei Săracilor din pădurea Cărbunari. Vă îmbrățișez cu drag pe toți pelerinii veniți aici spre a fi binecuvântați și alinați în nevoile voastre de Maica Preacurată. Și consider că este cu atât mai providențial, cu cât acest pelerinaj prelungește în mod simbolic pelerinajul de la Sighet, unde săptămâna trecută am invocat mijlocirea martirilor noștri uciși pentru credința lor nestrămutată în Isus, Mesia, Fiul Fecioarei Sfinte.

Așa cum știți, acest loc sfânt închinat Maicii celor săraci, este statornicit ca Sanctuar Arhiepiscopal Major. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că Biserica noastră întreagă recunoaște importanța acestui loc și foloasele spirituale care izvorăsc de aici, și îi încurajează pe toți credincioșii greco-catolici și nu numai, să vină ca pelerini în drum către Domnul, spre a o regăsi pe Cea care este Împărăteasă și Doamnă, Maică și Ocrotitoare.

În această capelă de la Cărbunari închinată celor săraci cu spiritul, dar bogați în har și bunătate, Fecioara Maria neîncetat ne îndeamnă: „Faceți tot ce Fiul Meu vă va spune”. Așa cum se știe, această capelă este reproducerea în mărime naturală a capelei de la Banneux (Belgia), unde Maica Sfântă i-a apărut de opt ori fetiței Marieta Beco, transmițând prin ea lumii întregi un mesaj simplu şi evanghelic: „Vin să alin suferinţa”. Cu acest titlu de Fecioară a Săracilor, Maica Domnului este cinstită aici în poieniţa de la Cărbunari – Blaj încă din anul 1938, când cultul apariției Maicii Sfinte la Banneux a fost adus de către Părinţii Asumpţionişti de la Casa Domnului, și care s-au îngrijit de construirea unei capele identice cu cea originală din Belgia.

Astăzi, este un nou început pentru Sanctuarul de la Cărbunari. După rodnica activitate a Părinților asumpționiști, și îndeosebi a Părintelui de vrednică pomenire Bernard Ștef, neobosit Apostol al Preacuratei și Mărturisitor curajos al Bisericii noastre în timpuri de restriște, Părintele pustnic Jean-Baptiste Robin, primul Rector al acestui Sanctuar, a slujit cu dăruire acest lăcaș până ce Domnul l-a chemat la Sine în vara anului 2014.

A venit timpul ca lucrarea Domnului să continue prin numirea unui tânăr preot nou hirotonit, Părintele Dumitru Petru, care va continua lucrarea vrednicilor săi predecesori. Noul Rector al Sanctuarului Arhiepiscopal Major de la Cărbunari se va îngriji de această Casă a Maicii Domnului. Fiindcă în casa Mariei îl găsim întâi de toate pe Fiul Ei Isus, „Calea, Adevărul şi Viaţa” (Ioan 14, 6). Părinte Dumitru, „credincios este Cel care vă cheamă. El va şi îndeplini” (1 Tesaloniceni 5, 24). Cu acest verset se încheie rugăciunea Sfântului Apostol Pavel pentru Biserică, aceste cuvinte ți le încredințez și ție: Dumnezeu rămâne credincios făgăduinței Sale, și prin dăruirea Sfinției Tale va transforma inimile celor care vor trece pragul acestui Sanctuar spre a-L căuta și a-L găsi pe Cel întru Care „locuieşte trupeşte, toată plinătatea dumnezeirii” (Coloseni 2, 9).

Suntem încredințați că aici, la Cărbunari, Maica Fiului lui Dumnezeu și Maica credincioșilor ne îndeamnă mereu la o viață trăită în credință, curăție și smerenie. Aici, în acest loc de pace, Povățuitoarea noastră ne îndrumă spre Fiul Său, unicul reper în jurul căruia gravitează întreaga existență a omului pe pământ.

De aceea, cu inimă încrezătoare, dăm laudă  astăzi Maicii Sfinte, aici la Cărbunari: „Pe Tine cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu,  Te preamărim”.

Amin.