Preafericirii Sale Cardinal LUCIAN MUREȘAN

Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică

BLAJ

Aș dori să mă alătur glasului prin care îi mulțumiți Domnului pentru cei 90 de ani de viață pe care Vi i-a acordat și, în special pentru darul preoției, maturizat în circumstanțele dramatice ale persecuției, trăit pe durata multor ani de clandestinitate forțată și fructificat, în cele din urmă, în trei decenii de Episcopat rodnic.

Domnul a chemat generația Preafericirii Voastre să dea mărturie de credință în România asemenea bobului „de grâu căzut în pământ, care, dacă nu moare, rămâne singur, dar dacă moare aduce mult rod” (In 12,24). Această moarte spirituală, trăită ieri în tăcere, devine astăzi un apel răsunător pentru noile generații la a-L urma pe Isus Cristos reconciliați fiind cu frații care aparțin altor Confesiuni, în special cu cei ai Bisericii Ortodoxe, pentru a menține vie moștenirea creștină păstrată de Biserica Greco-Catolică căreia istoria României îi datorează atât de mult.

În acest context, aș dori să subliniez un aspect important al slujirii episcopale a Eminenței Voastre care deseori trece neobservat: ați știut să acordați un loc proeminent în inima Preafericirii Voastre celor care, asemenea Dumneavoastră, au suferit și ei discriminarea și marginalizarea. În acest sens, apare elocvent angajamentul manifestat pentru celebrarea celei de-a 250-a aniversări de la deschiderea primelor școli românești la Blaj, în 1754. Nu mai puțin elocventă se dovedește a fi construirea unei biserici pentru Comunitatea de romi, în cartierul „Barbu Lăutaru”, pe care Sfântul Părinte Papa Francisc a vizitat-o pe 2 iunie 2019, după ce pe Câmpia Libertății din Blaj a prezidat Divina Liturghie și beatificarea celor șapte Episcopi martiri greco-catolici români.

La această fericită aniversare, Preafericite Părinte, doresc, de asemenea, să Vă mulțumesc pentru mărturia luminoasă oferită pe lungul parcurs al vieții și să încredințez persoana Eminenței Voastre protecției materne a Preasfintei Născătoare de Dumnezeu, cerându-i, totodată, să vă obțină de la Fiul Ei coroana nepieritoare a gloriei rezervată celor care, împreună cu Sfântul Paul, pot spune: „Am luptat lupta cea bună, am ajuns la capătul alergării, mi-am păstrat credința.” (2 Tim. 4,7).

   † Miguel Maury Buendía

Nunțiu Apostolic în România

Decanul Corpului Diplomatic