24 aprilie 2021

Excelențele Voastre,
Distinse Autorități,
Preacucernici Părinți, Preacuvioase Persoane consacrate,
Popor Sfânt al lui Dumnezeu,

Este un motiv de bucurie pentru mine să adresez acest mesaj în ziua binecuvântată în care Biserica de Cluj-Gherla își primește oficial noul păstor în persoana Excelenței Sale Monsenior Claudiu-Lucian Pop, Episcop bine cunoscut și apreciat de voi toți pentru slujirea sa episcopală credincioasă și neobosită desfășurată în ultimii ani în folosul întregii Biserici Greco-Catolice din România.

Permiteți-mi să îndrept un gând de pie memorie plin de recunoștință către Excelența Sa Monsenior Florentin Crihălmeanu, păstor memorabil, care a slujit și a iubit această Biserică locală cu clarviziune și neobosit zel apostolic.

“Vă voi da păstori după inima mea, care vă vor conduce cu știință și prudență” (Ieremia 3:15); această promisiune a lui Dumnezeu pentru poporul său astăzi se împlinește și pentru voi. Bunul Păstor, prin intermediul Bisericii Sale, vă încredințează grijii iubitoare a Preasfinției Sale Claudiu Pop, cu certitudinea că dânsul, având experiență în cârmuire, în îngrijirea pastorală și în viață spirituală, va ști să vă îndrume cu tărie în această nouă etapă a istoriei voastre bisericești, cu unica dorință de a fi o Biserică capabilă să îl mărturisească “cu îndrăzneală” (Fapte 4,31) pe Cel înviat, fără nici o ezitare, alături de celelalte Biserici creștine care conviețuiesc în spirit de fraternitate în Cluj; o Biserică deschisă tuturor provocărilor din lumea de astăzi, atentă la numeroasele suferințe umane și spirituale ce afectează societatea noastră, pentru a ajuta la construirea unei comunități fervente în dragoste fraternă și în pace.

Îmi doresc ca în această Eparhie de Cluj-Gherla “turma să nu fie lipsită de ocrotirea păstorului și nici păstorul de ascultarea turmei sale” (din Comunul Păstorilor – Liturgia latină a Orelor).

Vă doresc un parcurs spiritual rodnic.

+ Miguel Maury Buendía
Nunțiu Apostolic în România


Preluare de pe eparhiaclujgherla.ro