Redăm mesajul Excelenței Sale Mons. Miguel Maury Buendía, Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova la Simpozionul „Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documente pontificale”. Mesajul a fost citit de Mons. Mario Codamo, consilier al Nunțiaturii Apostolice în România:

„Sibiul și Biserica Greco-Catolică Română în documentele papale”.

Mesajul Excelenței Sale Mons. Miguel Maury Buendía

Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova

(Sibiu 4-5 decembrie 2021)

Excelențele Voastre, Doamnelor și Domnilor,

Îmi face o deosebită plăcere să trimit un mesaj de felicitare la această Conferință susținută de Arhiepiscopia Majoră a Bisericii Greco-Catolice din România, pentru a comemora 830 de ani de la prima menționare documentară a orașului Cibinium, astăzi Sibiu, într-un document ecleziastic din secolul al XIII-lea, sub pontificatul Papei Celestin al III-lea.

Îi felicit pe organizatori pentru că ne oferă ocazia de a reflecta nu doar asupra unui element istorico-documentar, care are, cu siguranță, valoarea sa, ci și asupra legăturii semnificative pe care Comunitatea catolică din această țară a menținut-o de-a lungul secolelor cu Scaunul Apostolic. Susținută și întărită de această comuniune profundă cu Succesorul lui Petru, Biserica Catolică a putut să-și continue misiunea până în zilele noastre, în ciuda schimbărilor politice și a evenimentelor istorice care i-au condiționat uneori prezența în aceste frumoase ținuturi.

Sibiul este cunoscut drept orașul care are cifra trei ca număr magic, datorită configurației sale socio-religioase specifice, consolidate de-a lungul secolelor. Cele trei catedrale creștine maiestuoase: gotică, barocă și bizantină, care aparțin astăzi confesiunilor evanghelică, catolică și ortodoxă, îmbogățesc acest vechi oraș fortificat și sunt mărturii tangibile ale unei prezențe armonioase a popoarelor, culturilor și religiilor care, de-a lungul timpului, au știut să construiască o coexistență pașnică exemplară.

În discursul său adresat membrilor Comitetului Pontifical de Științe Istorice, Sfântul Părinte Papa Francisc a citat o afirmație celebră a lui Cicero în De Oratore, prezentată și de Sfântul Ioan al XIII-lea în discursul de deschidere a Conciliului Vatican II: „Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae”. Suveranul Pontif a ținut astfel să reafirme că „studiul istoriei reprezintă de fapt una dintre modalitățile de căutare pasionată a adevărului, care a pătruns dintotdeauna în sufletul omului” (Discursul Sfântului Părinte, 12 aprilie 2014), dar dacă istoria este învățătorul vieții, este tocmai pentru a construi viitorul.

Urez tuturor, așadar, să lucreze la a spori tot mai mult crearea unei noi civilizații a întâlnirii „care să știe să includă și să integreze…”. (FT. N. 77), și ca fiecare confesiune religioasă să poată oferi contribuția sa prețioasă la o fraternitate universală reconciliată, indispensabilă pentru a fi martori autentici ai lui Cristos.

Vă mulțumesc că m-ați ascultat.

† Miguel Maury Buendía

Nunțiu Apostolic în România și Republica Moldova

Decan al Corpului Diplomatic