Redăm mesajul Domnului Sergiu Nistor, Consilier Prezidențial – Departamentul Cultură, Culte și Minorități Naționale la Simpozionul „Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documente pontificale”. Mesajul a fost citit de Pr. Diac. Ștefan Dumitraș, cancelar al Curiei Arhiepiscopiei Majore:

Mesaj cu prilejul Simpozionului aniversar

„Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documentele pontificale”

– 04 decembrie 2021-

La împlinirea a 830 de ani de la prima atestare documentară a Sibiului, mă bucur să adresez salutul meu călduros celor care sărbătoresc astăzi un oraş cu o rezonanţă istorică şi culturală deosebită pentru România. Aflat sub Înaltul Patronaj al Curiei Arhiepiscopiei Majore a Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, Simpozionul aniversar „Sibiu – 830 de ani de atestare documentară. Sibiul în documentele pontificale”, ne dă prilejul de a evoca oamenii, elitele şi momentele fondatoare ale oraşului. În plus însă, este şi o oportunitate de a extrage semnificaţiile şi învăţămintele parcursului istoric al unei comunităţi ce a concentrat energiile şi a potenţat calităţile etniilor şi confesiunilor românilor, saşilor şi maghiarilor, pe care istoria i-a aşezat împreună în acest loc.

Întemeiat de coloniştii proveniţi din spaţiul germanic, aflaţi în căutarea locului în care ei şi urmaşii lor să-l slăvească, în libertate şi prosperitate, pe Cel de Sus, Hermannstadt, Sibiul de astăzi, a cunoscut o evoluţie înfloritoare. Ea s-a datorat poziţiei geografice şi strategice privilegiate, aşezării la întretăierea drumurilor comerciale şi la confluenţa identităţilor. Dar, în egală măsură, este produsul contribuţiei generaţiilor succesive care şi-au crescut copiii în respectul valorilor creştine şi în preţuirea educaţiei, este rodul strădaniilor locuitorilor cetăţii de pe Cibin care, prin comerţ, meşteşuguri, ori aplecându-se asupra cărţilor sau scrutând bolta cerească, au investit timp de peste opt secole în destinul acestui oraş.

Sinteza culturală şi religioasă pe care vechiul Hermannstadt s-a clădit de-a lungul secolelor este astăzi cunoscută în întreaga Europă. Sibiul este un model de convieţuire între diversităţile care ne îmbogăţesc societatea şi de armonizare a modernităţii cu tradiţia. Nu întâmplător, în 2007, în calitate de Capitală Culturală Europeană, Sibiul a găzduit cea de-a treia Adunare Ecumenică Europeană, reunind Nesecret 2/2 peste 2500 de reprezentanţi ai bisericilor şi confesiunilor episcopale din Europa, purtători ai mesajului generos de reconciliere şi promovare a unităţii tuturor creştinilor, „Lumina lui Hristos luminează tuturor. Speranță pentru înnoire și unitate în Europa”. Astăzi, într-o lume confruntată cu suferinţele provocate de pandemie, mesajul de solidaritate şi iubire faţă de semeni de acum 15 ani îşi păstrează forţa şi actualitatea.

Fidel identităţii sale, Sibiul continuă a-şi cultiva specificitatea, patrimoniul cultural şi bogaţia spirituală de o inestimabilă valoare. În acelaşi timp, racordat la spiritul timpului, oraşul se dezvoltă, atent la provocările societăţii contemporane şi la aspiraţiile cetăţenilor.

Documentele de arhivă care vor prezenta peste ani Sibiul în care trăim astăzi îl vor descrie cu siguranţă drept un oraş al spiritului european, un spaţiu al reînnoirilor şi al spiritului inovator, dar mai ales ca un loc al cultivării celei mai importante opere a Creatorului: omul. Vă felicit pentru celebrarea acestor mari valori şi atuuri ale Sibiului!

La mulţi ani, Sibiului şi sibienilor!

Sergiu Nistor

Consilier Prezidenţial