15 iunie 2020

Preafericirea Voastră,

Mă alătur cu mare bucurie Hirotonirii Episcopale a celor doi noi Episcopi ai Bisericii Greco-Catolice din România, Preafinția Sa Mons. Cristian Dumitru Crișan, Episcop Auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș și Preasfinția Sa Mons. Călin Ioan Bot, Episcop Auxiliar de Lugoj.

Mi-aș fi dorit atât de mult să mă unesc bucuriei voastre și să mă întâlnesc cu Preafericirea Voastră, dar circumstanțele actuale, pe care toți le cunoaștem, m-au împiedicat să fiu prezent lângă dumneavoastră și lângă Episcopii Sinodului Bisericii Voastre și să îmbrățișez cu afecțiune fraternă cei doi noi Membri ai Colegiului Episcopilor.

Chiar dacă sunt absent fizic, vă asigur de rugăciunile și urările mele pentru noii Episcopi, rugăciuni și urări la care se unesc Preasfinția Sa Mons. Giorgio Gallardo, Arhiepiscopul Secretar și Preacucernicul Părinte Flavio Pace, Subsecretarul, Oficialii și întregul personal al Dicasterului. Îi încredințez în mod cu totul special mijlocirii Fericiților Episcopi, care cu puțin mai mult de un an în urmă au fost înscriși în calendarul liturgic chiar de către Sfântul Părinte Papa Francisc, cu ocazia vizitei Sale de neuitat în România și în special la Blaj.

Toți participăm la extraordinarul eveniment eclezial al Bisericii Voastre, privind împreună în fiecare dintre voi orizontul evanghelizării și misiunea pe care cu siguranță cei doi noi Episcopi vă vor ajuta să o continuați, conformându-se în fiecare zi la persoana lui Cristos Bunul Păstor și Mântuitorul nostru. Dedicați măririi, slujirii lui Dumnezeu, grijii și atenției afectuoase pentru credincioși, precum și pentru toate componentele familiei creștine din România: in primis Păstorii și comunitățile Bisericii latine precum și fraților Bisericii Ortodoxe române și a tuturor oamenilor de bună credință. Sunt sigur că veți continua să creșteți în certitudinea că, dacă în trecut Dumnezeu a rămas fidel și nu v-a lăsat singuri chiar și în timpul persecuțiilor, în prezent și în viitor El însuși vă cere o privire nouă și un suflet nou, pentru a înfrunta împreună încercările care vor veni ca și credincioși în Cristos, chemați să faceți să strălucească lumina Sa, chiar și în întunericul care poate cuprinde lumea.

Preafericirii Voastre și tuturor Episcopilor, în mod particular noilor Hirotoniți, să ajungă de la noi salutul vibrant „Cristos a înviat”, pe care vi-l transmitem tuturor cu afecțiune și cu un sincer spirit de comuniune.

Leonardo Card. Sandri

Prefect