În luna misionară extraordinară, octombrie 2019, lună deschisă la inițiativa Sfântului Părinte Francisc, în Catedrala „Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca a fost invocat și evocat, pentru câteva zile, Cuvântul lui Dumnezeu. Slujirea misionară a fost tema de meditație și intenția principală de rugăciune în seara de joi, 10 octombrie 2019, a Grupului de rugăciune „Triumful Inimii Neprihănite” (TIN) și a credincioșilor care participă în fiecare săptămână la acest program coordonat de pr. Anton Crișan, vicar cu persoanele consacrate și grupurile de rugăciune.

A fost prezent și Preasfinția Sa Florentin Crihălmeanu, episcopul de Cluj-Gherla, binecuvântând și încurajând inițiativa – în comuniune cu Sfântul Părinte Francisc – de a aprinde, în Catedrală și în inimi, lumina cuvântului lui Dumnezeu, mai mult și mai intens decât la programul liturgic obișnuit. Sfânta Liturghie de la ora 18.00, urmată de recitarea Sfântului Rozariu și de Adorația Euharistică, animate de Grupul TIN, au avut ca temă nobila misiune primită de la Mântuitorul, de a sădi cuvântul divin în suflete și a-l face să rodească, să lumineze și să transforme lumea, să fie, „precum în Cer așa și pe pământ”.

Începând cu celebrarea liturgică din dimineața de vineri 11 octombrie 2019, s-au derulat 24 de ore de lectură continuă a Sfintei Scripturi în catedrala greco-catolică clujeană. Au participat credincioși care, la invitația pr. Anton Crișan, s-au înscris și au asigurat continuitatea lecturării în timpul dintre celebrările programului zilnic. A fost un mod de rugăciune, un mod de întâlnire cu lumina Sfintei Scripturi, și, nu în ultimul rând, o comuniune prin care această lumină să se reverse. Acest itinerariu biblic a fost încununat în duminica de 13 octombrie 2019, „a Semănătorului”, când Sfânta Scriptură a fost așezată în centrul bisericii. Prin pilda evanghelică a zilei, (Lc 8, 5-15), despre „sămânța cuvântului”, s-a evidențiat nevoia ca aceasta să cadă în „pământul bun” al sufletelor, unde să fie îngrijită și udată pentru a aduce rod bogat de har și credință.

În predica la Sfânta Liturghie Arhierească (de la ora 10.30) – cu participarea studenților Seminarului Teologic eparhial și răspunsurile liturgice oferite de Corul „Magnificat” al Catedralei, Preasfinția Sa Florentin a descris lucrarea cuvântului lui Dumnezeu, spunând: „Atunci când cuvântul este pronunțat de Dumnezeu este Cuvântul creator care împlinește ceea ce semnifică. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu se întrupează în sânul Preasfintei Fecioare Maria devine un om, ca și noi, un om cu o misiune precisă aceea a mântuirii neamului omenesc, Isus Cristos, Fiul lui Dumnezeu și fiul lui Iosif din Nazaret. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu, de la Tatăl, prin Fiul, coboară asupra apostolilor, este manifestarea Spiritului Sfânt, cel de viață dătător. Atunci când cuvântul lui Dumnezeu este pronunțat astăzi de către ministrul rânduit, în locul rânduit, după Sfânta rânduiala liturgică, el face prezent efectul cuvântului, prin puterea Spiritului Sfânt: sunt cele șapte Sacramente ale Bisericii și este prezența spirituală pe care noi o putem trezi în sufletele noastre și asupra celor de lângă noi, prin rugăciune. Iată puterea cuvântului lui Dumnezeu, de la începuturi și până astăzi.”

Preasfinția Sa a mai explicat: „Pentru că suntem o Biserică în comuniune cu Biserica Romei, nu doar formal, ci și în act, Sfântul Părinte, ne-a cerut în această lună să celebrăm luna misionară extraordinară. În același timp, ni s-a cerut să dedicăm o duminică Sfintei Scripturi. De aceea, am invitat să se așeze Sfânta Scriptură în centrul bisericii. Este prima ediție în limba română a Sfintei Scripturi, din 1795, traducerea făcută de Samuel Micu Clain, un corifeu al Școlii Ardelene a Blajului. Este prima ediție în limba română pentru Biserica Greco-Catolică.”

Așezarea Bibliei de la Blaj în fața Altarului catedralei clujene a fost și o ilustrare a recentei comemorări, din 11 octombrie 2019, a actului de naștere a Școlilor Blajului (1754), școlile românești care s-au aflat la originea Școlii Ardelene, curentul de cultură și spiritualitate luminător al poporului român. Prin generațiile dascălilor blăjeni, românii transilvăneni au primit conștiința propriei identități de neam și limbă, ca și prețioasa moștenire de credință și cultură – lumini ale „Fântânilor darurilor” izvorâte din unirea cu Roma de la 1700 și din Cuvântul lui Dumnezeu.

În duminica de 13 octombrie 2019 s-a făcut și pomenirea Sf. Părinți de la sinodul al VII-lea ecumenic de la Niceea, din 787. În această zi, în primul rând o zi a Învierii Domnului (cum este fiecare duminică), Ierarhul de Cluj-Gherla a reamintit: „izvoarele credinței noastre, sunt în număr de trei: primul, este Sfânta Scriptură, Biblia (de la byblos – carte), al doilea este Tradiția (suma interpretărilor Sfintei Scripturi făcută de către Părinții Bisericii în decursul istoriei și rezultatele întâlnirilor episcopilor, așa numitele Sinoade, Concilii ecumenice); pentru noi, catolicii, al treilea izvor este Magisteriul Bisericii, sau interpretarea Sfintei Scripturi și a tradiției de către Pontifii romani, unul dintre ultimele documente oferite de actualul Pontif, Papa Francisc, fiind Exortația apostolică post-sinodală Christus vivit – Hristos trăiește, un document adresat tinerilor.”

Subliniind importanța în Biserică a Sfintei Scripturi, PS Florentin a reamintit și a invitat: „Conciliul Vatican II, în documentul despre Sfânta Scriptură, Dei Verbum – Cuvântul lui Dumnezeu, spune că noi venerăm sfânta scriere ca pe un mesaj venit din partea lui Dumnezeu pentru noi, oamenii. Nu este un mesaj științific, nici unul filozofic, ci este un mesaj menit să ne arate care este calea mântuirii. Și dacă noi adorăm Sfântul Sacrament, ca și Trup al lui Cristos, în egală măsură ar trebui să venerăm și textul Sfintei Scripturi. Este mesajul lui Dumnezeu, care, în timp, a ajuns până la noi. Sunt cuvintele rostite de Fiul lui Dumnezeu în timpul vieții sale publice. Este începutul Bisericii dezvăluit prin Epistolele Sf. apostol Pavel, epistolele catolice ale Sf. Petru, ale Sf. Iacob, ale Sf. Ioan, apoi este și cartea – revelație, a Sfântului Ioan Teologul. Duminica de astăzi ne invită să nu uităm că Sfânta Scriptură este Magna Charta pentru fiecare creștin, de aceea, nu trebuie să lipsească, nu doar din bibliotecile noastre, dar mai cu seamă din lectura noastră zilnică. Aceasta este sămânța divină pe care Dumnezeu a dorit să o arunce asupra poporului Său, pentru ca să rodească rog bogat.”