Să rămână aceste ore in inimile noastre ca un exercițiu de admirație față de aceste mari personalități ale culturii române, trezind în același timp sentimentul apartenenței la un neam dăruit de Dumnezeu cu o spiritualitate bogată și nobilă”: s-a subliniat pe 15 ianuarie 2024, la Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea, în cadrul proiectelor desfășurate cu prilejul Zilei Culturii Naționale, la care au luat parte elevi, cadre didactice, preoți spirituali și Preasfinția Sa Virgil Bercea, episcop al Eparhiei de Oradea. Acestea au cuprins un moment de poezie, suținut de elevii clasei a VI-a A, sub coordonarea doamnei Emilia Haș și a doamnei bibliotecar Carmen Popa, și un proiect trans-curricular dedicat culturii românești în spațiile digitale, coordonat de doamnele profesor de limba română Emilia Haș și Mihaela Danciu, împreună cu prof. Ioana Ciupleu, profesor de informatică.

Primul moment a fost organizat din dorința de a reda importanța și frumusețea poeziei tot mai carentă în programa școlară actuală. Au fost recitate poezii de Dimitrie Bolintineanu (Muma lui Ștefan cel Mare), Andrei Mureșanu (Un răsunet),  George Coșbuc (Pașa Hassan), autori greco-catolici care au scris cele mai cunoscute poeme și legende istorice din literatura română, contribuind la ceea ce avem astăzi, spre exemplu imnul național. De asemenea, au fost recitate Foamea de Radu Gyr și Umbra lui Mircea la Cozia, de Grigore Alexandrescu, înainte de a ajunge la momentul central dedicat marelui poet național Mihai Eminescu, la 174 de ani de la nașterea sa. Elevii Liceului Greco-Catolic „Iuliu-Maniu” au interpretat Scrisoarea a III-a și Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie, subliniind că motivul pentru care a fost aleasă ziua sa de naștere drept Zi a Culturii Naţionale este acela că „poetul nepereche” al neamului românesc, Mihai Eminescu, a fost o personalitate marcantă nu doar în literatură, ci şi în jurnalism ori în filosofie: „El i-a impresionat atât pe contemporanii săi, cât şi pe cei din generaţiile următoare. Inteligenţa lui, cultura de nivel european, bogăţia şi farmecul limbajului eminescian nu au rămas neobservate. Biografia poetului ne este cunoscută tuturor, dar cel mai potrivit și mai sincer omagiu este acela de a-i cunoaște opera, de a o trece prin filtrul sufletului și al conștiinței noastre”. Un moment sugestiv și emoționant a fost în acest sens punerea în scenă a receptării omului, poetului, geniului Eminescu regăsită la Marin Sorescu în poezia Trebuiau să poarte un nume: „Si pentru ca toate acestea/Trebuiau să poarte un nume,/Un singur nume,/Li s-a spus Eminescu.”

Ne-am gândit să fie astăzi despre poezia istorică și patriotică, dorind să îi sensibilizăm pe elevii noștri în a consțientiza cât este de important să trăim vremuri de pace, să înțeleagă cum, pentru binele nostru actual, strămoșii noștri s-au trudit. Am gândit de asemenea că poezia scrisă de Mihai Eminescu la doar 17 ani – Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie – poate fi un adevărat exemplu de tânăr care își iubește țara și care își respectă valorile. Ne propunem și pe viitor să facem astfel de proiecte, pentru a trăi împreună frumusețea poeziei” – a subliniat doamna prof. Emilia Haș, la finalul primului moment, felicitându-i pe toți elevii care l-au susținut. De asemenea, domnul director al Liceului Greco-Catolic „Iuliu Maniu”, prof. Andrei Cristea, a mulțumit tuturor celor prezenți, subliniind de asemenea importanța poeziei în programa școlară, ca fiind „parte din patrimoniul nostru național”. Domnul director și-a manifestat speranța ca peste ani aceste poezii să fie la fel de cunoscute și recitate de noile generații, îndemnându-i pe elevi să selecteze cu adevărat valoarea, în tot ceea ce citesc și li se propune drept informație în spațiile digitale de astăzi.

Ca subiect tot mai prezent în zilelor noastre, spațiilor digitale le-au fost dedicat al doilea moment organizat la  Liceul Greco-Catolic „Iuliu Maniu” din Oradea cu prilejul Ziua Culturii Naționale 2024, care a cuprins un inedit proiect trans-curricular, realizat de elevi împreună cu cadrele didactice de limba română și informatică. Dorind să fie o activitate care se speră să devină tradiție în această școală greco-catolică, proiectul a cuprins momente în care au fost aduse în fațaliceenilor de astăzi personalități ale culturii românești, din variate domenii. În acest an s-a ales domeniul umanist: literatura, filosofie și istorie. Prezentarea acestor personalități a fost făcută „prin studiu și muncă în echipă, prin apropierea de opera acestor înaintași în manieră proprie, specifică vârstei, iar receptarea acestor creații se face prin ochii curioși și inocenți ai celor ce le descoperă acum, la ani și chiar secole distanță de la momentul întocmirii lor”. Spiritul viu al lui Lucian Blaga, Emil Cioran, Ana Blandiana, Mircea Eliade și Mircea Cărtărescu – „creatori iviți din pământul românescbinecuvântat” – a străbătut veacurile până astăzi, toți cei prezenți fiind invitați apoi să se lase „convertiți” de vocea lui Sadoveanu recitând poezia emineasciană Sara pe deal. În cadrul aceluiași proiect, elevii mai mici și mai mari au împărtășit cu emoție talentul lor poetic și narativ.

Aceasta, pentru că, Tot ce-i romanesc nu piere, cum spunea cântărețul interbelic Jean Moscopol în melodia ce poartă acest titlu. Felicitări tuturor!

Biroul de Presă EGCO
Mihaela Caba-Madarasi


Sursa: egco.ro