Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, orele 11:00, a avut loc la Sala Unirii a Muzeului Național al Unirii din Alba Iulia lansarea volumului Familia Chețianu în slujba Bisericii și a națiunii române. Cartea, avându-l ca autor pe istoricul Răzvan Mihai Neagu și apărută la Editura Muzeului Național al Unirii Alba Iulia, prezintă destinele membrilor marii familii Chețianu, profund legată de Blaj și de Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Evenimentul a fost organizat de Consiliul Județean Alba și Muzeul Național al Unirii în cadrul manifestărilor dedicate Zilei Culturii Naționale, fiind moderat de directorul Muzeului, Domnul Gabriel-Tiberiu Rustoriu.

La lansarea volumul a fost prezent din încredințarea Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Greco-Catolice din România, Preasfinția Sa Cristian Dumitru Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș.

Preasfințitul Părinte Cristian a evidențiat faptul că personalități ale vieții culturale, bisericești și sociale precum prelatul AmbroziuChețianu, avocații Augustin și Simion Chețianu sau Emil Chețianu, tot avocat și om politic, au făcut ca numele Chețianu să devină unul dintre cele mai importante din Transilvania de la cumpăna dintre secoleleal XIX-lea și al XX-lea. Majoritatea membrilor familiei Chețianu, familie care provine din localitatea Ercea, județul Mureș, au studiat la Blaj. Unul din membrii familiei Chețianu este distinsul intelectual AmbroziuChețianu, care a fost un botanist renumit, profesor și director al Liceului Român Unit din Blaj în prima jumătate a secolului al XX-lea. AmbroziuCheţianuşi‑a dedicat toată cariera şi activitatea slujirii Bisericii şişcolilorromâneşti ale Blajului. Cea mai importantă demnitate ecleziastică pe care a deţinut‑o a fost cea de vicar general arhiepiscopesc. S‑a stins din viaţă în 1934, fiind îngropat la Blaj. Membrii familiei Chețianu – adevărată dinastie intelectuală (cum au fost şi multe altele), au activat la sfârşitul secolului al XIX‑lea şi prima jumătate a secolului al XX‑lea, fiind interesaţi mai ales de două domenii, teologia şi dreptul, fapt care a dus la constituirea atât a unei elite ecleziastice, cât şi a unei elite laice, cele două având o contribuţie majoră la mişcareanaţională românească. Cu certitudine, viața şi activitatea membrilor familiei Cheţianu trebuie să fie cunoscute şi apreciate de publicul larg, pentru a putea înţelege istoria Transilvaniei. Membrii familiei Cheţianu constituie modele de urmat pentru tânăra generaţie iar volumul vădește încă o dată faptul că Biserica Română Unită a dăruit neamului oameni care au știut să pună binele comun deasupra propriilor interese, dovedind că dragostea pentru Dumnezeu și pentru semeni merită orice sacrificiu.

Preasfințitul Cristian și-a încheiat cuvântul amintind rolul familiilor preoțești, care au furnizat elita ardeleană din secolele al XIX-lea și al XX-lea. Datorită acelor familii, noi, cei de azi, nu putem coborî standardele valorice în viața, activitatea și atitudinea noastră. Familia Chețianu a fost o familie model de conduită, o familie cum au fost multe în Ardealul românesc. Istoria Bisericii și a neamului nostru demonstrează acest lucru, iar domnul profesor Răzvan Neagu, prin stăruința pentru adevărul istoric, ilustrează această realitate.

Istoricul Tudor Roșu, şefulsecţiei de istorie muzeologie de la Muzeul Naţional al Unirii, a subliniat acuratețea analizei surselor în lucrarea de față și importanța publicării unor documente care aduc noi lumini asupra unor realități transilvane familiale și instituționale.

La lansare au participat oficialități și oameni de cultură, cercetători și persoane din Alba Iulia, Blaj și Turda cu interes față de cultura românească.

 

A consemnat pentru Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Pr. Anton Rus