În Aula Magna a Seminarului Teologic Greco-Catolic „Sfinții Trei Ierarhi” din Oradea a avut loc în după amiaza zilei de marți, 24 octombrie 2017, o dublă lansare de carte. Este vorba despre două noi volume: „Portrete”, volumul prof. Otilia Bălaș, care a fost prezentat de către Ioan Moldovan, directorul Revistei „Familia”; și „Secvențe din Evanghelia după Luca”, a pr. Renzo Lavatori și Luciano Sole, volum prezentat de către pr. prof. Alexandru Buzalic. În deschiderea lansării, corul Seminarului Teologic, condus de către maestrul Radu Mureșan, au interpretat două cântări religioase.

În cuvântul de prezentare a cărții „Portrete”, Preasfinția Sa Virgil Bercea, Episcop greco-catolic de Oradea, precizează: „Și ‘a luat Isus cu Sine pe Petru și pe Iacov și pe Ioan’, pe muntele Taborului, ‘și S-a schimbat la față înaintea lor’ (cf. Marcu 9,2). Sfânta Scriptură ne oferă diverse portrete ale unor personalități care au marcat trecerea anilor și care au rămas prin timp modele. Ne gândim la Adam și Eva, sau la Avraam și Moise, sau la cei 12 apostoli. Fiecare au avut un mod de gândire și de a acționa, fiecare au marcat istoria prin viața lor, fiecare a avut o credință și un scop uneori definit chiar de Dumnezeu – mă gândesc aici la profeți. Pentru unele personalități se poate ușor creiona portretul tocmai din descrierea Cărții Sfinte, altele sunt lăsate doar să li se întrevadă trăsăturile, iar altora, neștiindu-le numele, devin personaje anonime în care ne putem identifica fiecare.”

„Cartea pe care tocmai o deschideți”, continuă PS Virgil în prefață, „ne prezintă o serie de ‘portrete’ ale unor personalități marcante ale Bisericii Greco-Catolice, fii ai acestei Biserici devotați și dăruiți nu doar instituției ci devotați țării și neamului. Sunt nume cunoscute care au ars pe un ‘altar’ convinși fiind că prin viața lor pot contribui la stabilizarea și împământenirea binelui comun. Au fost și sunt și astăzi persoane devotate unui crez și care au știut mereu să-și înmulțească ‘talanții’ primiți de la Domnul spre folosul aproapelui, spre folosul societății.”

„Doamna profesoară Otilia Bălaș, îndrăgostită de literatură dar și de istoria Bisericii și a neamului, ne oferă, în această carte, un florilegiu de portrete care, deja, au fost publicate, în eter, pe situl Episcopiei de Oradea. Acum avem cartea spre onoarea autoarei și spre bucuria noastră. Cu acribie, meticulozitate și cu ‘pana’ unui bun mânuitor al cuvântului, doamna Otilia Bălaș creionează portretele unor personalități, de altminteri cunoscute, care sunt și rămân modele pentru noi cei de astăzi dar și pentru generațiile ce vor urma. Mulțumiri și felicitări autoarei!”

Operele scrise de pr. Renzo Lavatori sunt tratate de teologie care corespund, prin conținut și stilistică, unui demers sistematic necesar învățării teologiei și apoi dezvoltării gândirii teologice în direcțiile de cercetare pe care le deschide. Pr. Renzo Lavatori este unul dintre teologii care au consolidat gândirea post-Vatican II, este dascălul de profesie plin de tact pedagogic care a adus prin scrierile sale reale contribuții și un impuls pentru aprofundarea cercetărilor ulterioare în direcțiile respective, este preotul și omul credinței care știe să transmită prin prezența sa o mărturie vie a legăturii spirituale care înnobilează omul și dă sens trecerii noastre prin istorie.

Toate tratatele de teologie scrise de don Renzo aduc în discuție aplicabilitatea cunoștințelor în dimensiunea evoluției istorice viitoare. Dumnezeu și omul sunt față în față într-o dimensiune mântuitoare; Isus, Fiul lui Dumnezeu și Fratele nostru întru umanitate, este singurul Mântuitor care conduce lumea spre plinirea eshatonului; Darul – Spiritul Sfânt – este agent în lumea de astăzi și fermentul lumii de mâine; îngerii însoțesc istoria creației și au misiunea lor legată de a doua venire în glorie a Domnului și de instaurarea Împărăției lui Dumnezeu.

Biroul de Presă al Episcopiei de Oradea
Eugen Ivuț
via EGCO.ro