Duminică, 12 noiembrie 2017, Parohia Greco-Catolică Sănduleşti a organizat lansarea de carte Parohia greco-catolică Sănduleşti-chipuri şi fapte uitate. Tipărită la editura Argonaut, monografia surprinde prin documente de arhivă, mărturii şi surse fotografice întreaga istorie a parohiei greco-catolice Sănduleşti, una dintre cele mai vechi parohii a protopopiatului Turda. Un capitol important din corpul lucrării este dedicat bisericii monument istoric (sec. XV) dar nu au fost neglijate nici celelalte aspecte ale vieţii religioase din comunitate-istoria parohiei, şcoala confesională, biografiile dascălilor şi preoţilor slujitori.

Evenimentul s-a desfăşurat în prezenţa autorităţilor locale, a reprezentanților celorlalte confesiuni şi a unui public numeros din Sănduleşti şi din alte parohii greco-catolice turdene.

Pr. GHEORGHIU FLORIN

***

Biserica românească din Săndulești este un monument de cultură și credință, modestă și nu foarte impresionantă ca anvergură, dar importantă prin vechime și prin câteva elemente de arhitectură care se fac remarcate mai ales în planimetria sa. Cu toate acestea, deși nu se compară cu alte biserici ale epocii sale, mai ales cu cele edificate în mediul catolic, pentru trecutul poporului românesc din Transilvania un astfel de monument reprezintă un simbol, care trebuie prețuit și ocrotit de către contemporani și de generațiile care îl vor moșteni. Din punct de vedere istoric, un astfel de monument este incomparabil și infinit mai valoros decât orice altă biserică construită în vremurile noastre, indiferent de disproporțiile ce privesc mărimea, dotăriile sau strălucirea de suprafață. În urmă cu doar câteva decenii a fost chiar propusă să fie demolată de câțiva iresponsabili zonali, însă această preconizată crimă culturală a fost stopată la timp prin intervenția unor oameni ce cunoșteau adevărata valoare a edificiului, și care atunci își desfășurau activitateaea în cadrul fostei Direcții a Monumentelor Istorice. După desființarea abuzivă a Bisericii Greco-Catolice, pentru o perioadă de timp lăcașul a ajuns să fie neglijat și să intre într-un proces accentuat de degradare. Dar cum nedreptățiile istoriei nu pot dura o veșnicie, biserica s-a reîntors în cele din urmă la adevărații ei proprietari, iar din acel moment, cu toate lipsurile și greutățile întâmpinate, cei care s-au învrednicit să slujească la acest altar au întreprins eforturi nebănuite ca să poată reînvia lăcașul, să-i oblojească rănile datorate timpului și nepăsării umane și să-i redea, măcar în parte, strălucirea de odinioară.

Începuturile bisericii se regăsesc în perioada Evului Mediu, fiind vorba despre o ctitorie a unui cneaz sau a unui mic nobil de origine română. Totuși, pe baza unor elemente și componente originale ce se regăsesc în arhitectura și structura lăcaşuluilui, aici fiind de remarcat în primul rând planul absidei altarului, prin analogiile ce s-au făcut cu alte biserici medievale din Transilvania, se poate spune cu certitudine că biserica din Săndulești aparține veacului al XV-lea.

ARHEOLOG  DR. GHEORGHE PETROV