Sărbătoarea Intrării în Templu a Maicii Domnului

4 Surori ale Congregației Maicii Domnului aniversate la Jubileul de 25 de ani de voturi

Rugăciune și bucurie în Congregația Surorilor Maicii Domnului (CMD), miercuri, 21 noiembrie 2018 – la Sărbătoarea Intrării în Templu a Maicii Domnului, la celebrarea Jubileului de 25 de ani de voturi pentru patru surori CMD: sr. Maria Teodorina a Preasfintei Inimi a lui Isus, în prezent Superioara generală CMD, sr. Maria Bernardina a Preasfintei Inimi a lui Isus și a Mariei, sr. Maria Antoaneta a Inimii Neprihănite a Mariei și a Pruncului Isus și sr. Maria Patriciaa Preasfintei Treimi. Această zi a fost o adevărată sărbătoare a consacrării, cu atât mai mult cu cât și doi dintre preoții participanți și-au aniversat hirotonirea preoțească: pr. cancelar Cristian David capelan CMD și pr. Marius Cerghizan, vicar cu preoții.

S-au reunit surori din toate comunitățile CMD din țară la Mănăstirea Maicii Domnului din Cluj-Napoca. Sfânta Liturghie Arhierească a fost celebrată de Episcopul de Cluj-Gherla, PS Florentin Crihălmeanu, în capela mănăstirii, și a început printr-o procesiune în care cele patru surori purtau lumânări aprinse pe care le-au depus la Sf. Altar, simbolizând dăruirea totală a propriei vieți lui Dumnezeu. „Îmbrăcăm haine de sărbătoare chiar dacă este o zi de peste săptămână și o zi ploioasă”, a spus PS Florentin în cuvântul de învățătură, „deoarece pentru noi este o zi frumoasă, luminoasă, căci facem comemorarea unui moment semnificativ din viața Preasfintei Fecioare Maria, cel în care a fost condusă la Templu. Această sărbătoare putem spune că este intrarea în viața consacrată a Preasfintei Fecioare Maria, momentul care a marcat începutul unei vieți dedicate total lui Dumnezeu și voinței Lui, în care Preasfânta Fecioară Maria se alătură celor sfinte, în cortul sfințit – cum spune imnografia sărbătorii: Preasfânta Fecioară Maria sau, mai corect, copila Maria, este ‘chivotul cel însuflețit’ care ‘pe Cuvântul cel neîncăput l-a încăput’. Ea fusese deja rânduită să devină ‘Chivotul viu’, ‘Izvorul vieții’, ‘cea mai cuprinzătoare decât cerurile’, ‘cea mai mărită decât heruvimii și serafimii’ (…).”

Preasfinția Sa a adăugat: „Suntem în acest an multi-centenar: aniversarea Marii Uniri, centenarul Vestitorului Unirii – al Ilustrului nostru Arhiereu și primul Purpurat al Neamului Românesc, Cardinalul Iuliu Hossu, dar este și o sărbătoare care însumează 100 de ani – adică de patru ori câte 25 de ani – pentru cele patru mirese ale lui Hristos”. În acest context a reamintit că prima Congregație de Surori a Bisericii Greco-Catolice a fost fondată de către Mitropolitul Vasile Suciu, în data de 2 februarie 1921, la Blaj, „în timpul refacerii tinerei Românii mari după primul război mondial. Ilustrul arhiereu doctor Vasile Suciu, a fost primul Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice în România Mare după marele act de la Alba Iulia, la care a participat și el însuși, nemijlocit. Eminentul Arhiereu ‘Vasile Vodă’, cum era supranumit pentru cuvântul său înțelept, dar și pentru ținuta sa morală, fermă și demnă, definea atunci rolul tinere Congregații a surorilor Maicii Domnului astfel: ‘de-a apropia neamul nostru cât mai mult de Domnul prin credință vie’ (Constituții, art. 5). Apropierea de Domnul este principala lor misiune – să ajute pe oameni să se apropie de Domnul. Însă Ilustrul Arhiereu arăta și modalitatea în care trebuie să o facă: prin exemplul lor de credință vie: o prezență dătătoare de viață, sfințitoare, o flacără aprinsă de iubire, un apostolat prezent alături de cei de marginalizați, bolnavi, săraci și neînvățați, așa cum spune Constituția.”

„Iată, se împlinesc 25 de ani de când cu emoție, cu încredere și cu zel apostolic, pregătite pentru orice jertfă după exemplul vieții Preasfintei Fecioare Maria, patru tinere au depus angajamentele lor de a trăi în sărăcie, curăție și ascultare, în Congregația Surorilor Maicii Domnului. Toate acestea se întâmplau în anul 1993, în Catedrala-mamă a Bisericii noastre, Catedrala Blajului, ctitoria binecuvântată a marelui Episcop vizionar, Inochentie Micu Klein. Să îi mulțumim lui Dumnezeu pentru aceste patru persoane consacrate care de 25 de ani, în rugăciune, în sărăcie, în curăție și în ascultare față de superiorii rânduiți, rămân ca adevărate lumânări aprinse, să lumineze Tabernacolul lui Hristos după modelul Preasfintei Fecioare Maria”, a încheiat Ierarhul.

Alături de surori și de cei doi preoți sărbătoriți, au ales să „întâmpine pe Maica Domnului în Biserică”, pr. Anton Crișan vicar cu persoanele consacrate, pr. protoegumen Ioan Laurian Daboc superiorul Ordinului Sfântului Vasile cel Mare, pr. Henryk Urban Superior al Ordinului Iezuit, pr. Olivo Bosa SJ, pr. Vasile Tofană și de fratele Traian (SJ). O prezență specială, cea a Mons. Florian Virgil, prelat papal: „ne onorează prezența Sfinției Voastre aici”, i s-a adresat PS Florentin. De asemenea, a luat parte la celebrare pr. Guillaume din Napoli, Superior al Comunității Points Coeur (care are un sediu și la Cluj-Napoca). La masa Sf. Altar a concelebrat și pr. Nicolae Anușcă director al Asociației Caritas Mitropolitan și capelan CMD la Blaj și pr. Gheorghe Dunca de la Sighet, din Eparhia de Maramureș, care a venit însoțit de un grup de tineri. S-au unit în rugăciune cu Maica Teodorina și cu surorile CMD, luând parte la celebrare, Maica Marcela Runcan, superioară provincială a Ordinului Sfântului Vasile cel Mare (OSBM), sr. Veridiana OSBM, Surorile din Congregatio Jesu și numeroși credincioși laici.

După Sf. Jertfă Liturgică, pe care a numit-o, „o celebrare a fidelității, a statorniciei, a slujirii și a dăruirii”, pr. capelan Cristian David a mulțumit invitaților, tuturor celor prezenți și în primul rând lui Dumnezeu „pentru darurile mari pe care le-a făcut Bisericii prin consacrarea acestor surori” cărora, în semn de amintire, le-au fost oferite diplome aniversare și buchete de flori.

Mai multe fotografii: aici