Tronul arhieresc al Catedralei “Schimbarea la Față” din Cluj-Napoca așteaptă noul Întâistătător al Eparhiei de Cluj-Gherla, pe Episcopul ales Claudiu Lucian Pop. În acest tron, din 1930, cu vrednicie au stat, Episcopul unirii – acum Fericitul Episcop Iuliu Hossu, bunul Arhiepiscop George Guțiu și făcătorul de pace Episcop Florentin Crihălmeanu. Sfânta Liturghie a Sf. Vasile cel Mare din ziua de duminică, 18 aprilie 2021, de la ora 10.30, celebrată de pr. Marius Cerghizan, Administrator eparhial, a marcat deschiderea unei noi perioade în istoria Eparhiei: începând din duminica următoare, 25 aprilie 2021 – Sărbătoarea Floriilor, în Catedrala episcopală greco-catolică din Cluj va intra noul Ierarh de Cluj-Gherla în armonia cântării: «Bine este cuvântat Cel ce vine întru numele Domnului».

La această ultimă celebrare liturgică duminicală din Catedrală în calitatea de Administrator eparhial, pr. Marius Cerghizan, pornind de la pericopa evanghelică (Mc 10,32-45), a vorbit credincioșilor despre Întâlnire: întâlnirea cu Domnul, întâlnirile între oameni, întâlnirile legate de Ierarhul care veghează acum din Casa Tatălui, PS Florentin și apropiata întâlnire cu PS Claudiu Lucian, Episcopul rânduit să vină. Pr. Marius a spus: “Viața noastră este plină de întâlniri și majoritatea sunt firești. Între acestea sunt întâlniri care ne implică, ne stimulează sau ne preocupă. Sunt întâlniri care ne ajută să creștem și care dau naștere unor legături. Sunt întâlniri care ne marchează întru un fel sau altul viața. Una dintre întâlnirile prin care noi ne-am lăsat marcați în toți anii [de după 2002] au fost acele întâlniri, în cadrul Sfintei Liturghii, în care Arhiereul nostru de vie memorie, Preasfinția Sa Florentin ne conducea pe firul cuvântului lui Dumnezeu pentru a-l întâlni, sau pentru a ne lăsa întâlniți de Cuvânt, pentru a ne lăsa atinși, pentru a ne schimba de fapt viața.”

“Iată”, a continuat, “întâlnirea cu celălalt ne scoate pe fiecare dintre noi din izolare, întâlnirea cu celălalt ne ajută să înțelegem cine suntem, care este identitatea noastră, să punem întrebări și să ne găsim locul în lume, în societate, nu pentru a fi «de-a dreapta sau de-a stânga», ci pentru a sluji așa cum Bunul Dumnezeu ne-a chemat. Iar slujirea să fie pentru ceilalți și nu pentru noi.” În mod cu totul particular, “relațiile profunde și adevărate cu Isus, căutat și întâlnit, ne ajută să ne găsim propria noastră identitate, propriul nostru «eu». După o întâlnire serioasă cu o altă persoană e greu să rămânem aceiași, nu putem să ascultăm, să medităm, să primim Cuvântul și să nu ne schimbăm. Iată de ce credința este o întâlnire cu o Persoană, cu Isus”.

Iar întâlnirea omului cu Dumnezeu, “nu este diferită orice întâlnire adevărată între oameni”, dar, în cazul întâlnirii cu Dumnezeu, omul dobândește încrederea de a se abandona Lui: “este întâlnirea care scoate la iveală întrebările cele mai adânci din inima noastră, care ne face să întrevedem unde, și cum își pot găsi ele un răspuns: «de-a dreapta», sau «de-a stânga»? Iată de ce Evanghelia este plină de întâlniri: sunt acele întâlniri care salvează și însănătoșesc. Sunt cele care învață și ne cheamă. Sunt cele care răspund unor întrebări ale noastre, dar sunt și cele care mustră. Domnul intră în viața noastră, intră în viața interlocutorilor săi cu discreție și respect; și, totodată, cu solicitudinea iubirii”, a explicat părintele.

Pentru o întâlnire adevărată cu Mântuitorul, au fost definite trei puncte esențiale: “ne lăsăm atinși și schimbați; schimbați fiind, aceasta ne ajută să slujim înfruntând chemarea la care El ne-a chemat, acolo unde ne-a chemat; și, slujind, devenim încrezători că tot ceea ce se întâmplă este în planul Domnului. Și, la acest punct al meditației, pr. Marius Cerghizan a reamintit “cuvintele Episcopului nostru de vie amintire, Preasfinția Sa Florentin, rostite în această Catedrală, în aprilie 2020, cuvinte actuale și astăzi, la începutul unui nou episcopat rânduit de Domnul, urmându-l pe Mântuitorul nostru Isus Hristos pe Calea Crucii spre Înviere – pentru că suntem în perioada Postului Mare. Preasfinția Sa Florentin spunea: «Dumnezeu are un plan. El poartă în mână cartea istoriei. Și El se va îngriji la timpul rânduit de ai Săi. Să avem încredere în Dumnezeu. Să avem răbdare, să fim cu răbdare.”

“Să o facem cu acea rugăciune încrezătoare care nu dorește să schimbe lumea, ci dorește mai degrabă să ne ferească pe noi de schimbare. Dorește să ne mențină în prezența lui Dumnezeu și în această istorie a lui Dumnezeu cu poporul Său, chiar dacă nu înțelegem, chiar dacă ne punem întrebarea: de ce? Mergem înainte. Precum Avraam pe munte. Acolo Dumnezeu va răspunde. Îl rugăm să rămână alături de noi, să ne întărească pentru a putea face acest drum până la sfârșit cu încredere, cu răbdare și, mai ales, cu speranță, aducând mărire Tatălui și Fiului și Spiritului Sfânt».” La final, pr. Administrator eparhial a reamintit: “la data de 14 aprilie, Sfântul Părinte, Papa Francisc și-a dat acordul la alegerea canonică făcută de Sinodul Bisericii Române Unită cu Roma, Greco-Catolică în data de 12 aprilie 2021, la Blaj, ca în Scaunul episcopal de Cluj-Gherla să fie transferat Preasfințitul Claudiu Lucian Pop, până în prezent Episcop al Curiei Arhiepiscopale Majore.

Ca urmare, Înscăunarea Preasfințitului Claudiu, ca Eparh de Cluj-Gherla, va avea loc sâmbătă, 24 aprilie 2021, de la ora 11.00, în cadrul Sfintei Liturghii care se va desfășura pe esplanada din fața Catedralei Martirilor și Mărturisitorilor Sec. al XX-lea din Piața Cipariu, Cluj-Napoca. Este o invitație adresată nouă, tuturor, să fim prezenți pentru a-l primi așa cum se cuvine pe cel pe care Dumnezeu l-a rânduit să ne conducă pe drumul credinței”, a îndemnat pr. Marius Cerghizan la ceasul la care în Cluj se scrie istorie, istoria lui Dumnezeu cu poporul Său din Eparhia de Cluj-Gherla aflat în călătoria pământească spre Întâlnirea cu Tatăl Ceresc, pe calea mântuirii.

Galerie imagini
Video