Întâlnirea preoţilor din Diaspora europeană din acest an a fost organizată la Bruxelles în perioada 1-3 octombrie 2018 prin grija şi prin efortul pr. Filip Chereși, responsabilul cu patorația credincioșilor greco-catolici români din capitala Belgiei.

Mai mulți preoți care își desfășoară activitatea pastorală în Germania, Austria, Italia, Belgia, Franţa și Irlanda s-au întâlnit pentru a se ruga și a reflecta împreună asupra provocărilor actuale ale pastorației greco-catolice românești din Europa. Relațiile dintre diferitele comunități, oportunitatea unor întâlniri naționale a preoților, protecția datelor și protecția minorilor, precum și diferitele acțiuni organizate de comunitățile din diaspora cu prilejul Centenarului Marii Uniri, au fost câteva din subiectele dezbătute de preoții participanți.

Părintele Tiberiu Sârbu, păstorul comunității din Imola (Italia) a oferit participanților la Întâlnire o meditație asupra chemării preoțești, iar Părintele Ioan Irineu Fărcaș, Rectorul Misiunii Române Unite din München a prezentat o expunere asupra Provocărilor actuale ale pastorației greco-catolice române din Europa occidentală. Structurată în trei puncte (încadrare confesională, statutul păstorilor și statutul comunităților), expunerea a invitat la o dezbatere pe marginea propunerilor care au fost formulate. Totodată, Părintele Cristian Crișan, a prezentat un material legate de misiunea pe care Sfântul Părinte i-a încredințat-o ca Vizitator Apostolic pentru credincioșii greco-catolici români din Europa occidentală.
Un gând de profundă  gratitudine a fost adresat Preasfințitului Părinte Virgil Bercea, Episcop de Oradea, împreună cu comuniunea de rugăciune exprimată de Cardinalul Joseph De Kesel, Arhiepiscop de Malines-Bruxelles, cu ocazia audienței pe care Eminența Sa a acordat-o grupului de preoți români.

Pe lângă vizita ghidată la sediul Parlamentului European, preoții participanți au celebrat în ultima zi a întâlnirii un Parastas de pomenire la mormântul Mons. Petru Gherman, întemeietorul comunității greco-catolice din capitala Belgiei, trecut la Domnul în anul 2016.
Întâlnirea de la Bruxelles, la trei ani după cea de la Viena din toamna anului 2012, a fost un moment de comuniune şi de cunoaştere reciprocă a participanţilor, de împărtăşire a experienţelor la nivel pastoral şi personal, în rugăciunea comună și în fidelitatea față de chemarea și misiunea pe care Mântuitorul, prin Biserică, o încredințează fiecăruia.

Pr. Dan-Cristian Vișa

Responsabilul comunității greco-catolice românești din Mainz (Germania)