La Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” Beiuș, a avut loc marți, 21 noiembrie a.c., Întâlnirea Familiilor și adulților din parohiile Protopopiatului de Beiuș. Inițiativa, adresată preoților și enoriașilor de aici a dorit să fie prilej de cateheză și comuniune.

Întâlnirea a cuprins celebrarea binecuvântării Euharistice de pr. paroh Zorel Zima, protopop de Beiuș, o cateheză și un moment interactiv pentru aprofundare a acesteia, împărtășirea de experiențe și alte discuții între participanți, încheindu-se cu o agapă comunitară în Oratoriul „Colț de Rai”.

În cateheza susținută, pr. Zorel Zima a pornit de la „Liturghia bisericii si liturghia familiei”, material propus de Vicariatul pentru pastorația familiilor și adulților al EGCO, ca  parcurs de reflecție şi rugăciune despre marele dar pe care soţii îl primesc în sacramentul căsătoriei. Acesta este „un mare mister care nu se opreşte la uşile bisericii – după oficierea ritului căsătoriei – ci continuă printr-o celebrare liturgică, printr-un cult propriu” (Cf. Pr. Renzo Bonetti).

Cu binecuvântarea PS Virgil Bercea, episcop greco-catolic de Oradea, Întâlnirea Familiilor și adulților din parohiile Protopopiatului de Beiuș a făcut parte din seria întâlnirilor inițiate de Vicariatul pentru familii în Eparhia de Oradea. Ultima de acest gen s-a desfășurat la Beiuș pe 29 aprilie 2023, bucurându-se deprezența PS Virgil în mijlocul familiilor. Eparhul de Oradea a subliniat atunci că familiile sunt un «„bastion” de credință și iubire în calea multiplelor asalturi ale celui rău împotriva Bisericii și a lumii. „Familia este căminul în care creștinul experimentează iubirea și nutrește pacea pe care, apoi, le împărtășește apoi în biserică și societate.”»

Considerând că această bucurie și Lumină trebuie menținută și hrănită constant, familiile sunt chemate să fie ele însele „biserică” acasă, o comuniune de iubire și dăruire, model și ferment al comunității și societății întregi.

Ne străduim așadar ca, printr-o pastorație complexă și personalizată fiecărei vârste și fiecărui grup, să conducem poporul creștin la cunoașterea lui Dumnezeu, la o trăire constantă după bună-plăcerea Sa. Copii, tineri, adulți – familii au această oportunitate prin astfel de momente catehetice găzduite într-un „Colț de Rai”.

Protopopiatul de Beiuș


Sursa: egco.ro