Sâmbătă, 29 aprilie, a avut loc în Biserica „Sfinții Trei Ierarhi” din Beiuș o întâlnire a Preasfințitului Virgil Bercea cu familiile de preoți și laici din Protopopiatele de Beiuș și Holod.

Întâlnirea s-a deschis cu cuvântul de salut al Preasfințitului care și-a exprimat bucuria de a fi în mijlocul familiilor, subliniind că ele sunt „bastion” de credință și iubire în calea multiplelor asalturi ale celui rău împotriva Bisericii și a lumii. „Familia este căminul în care creștinul experimentează iubirea și nutrește pacea pe care, apoi, le împărtășește apoi în biserică și societate”.

Momentul comunitar a continuat cu un cuvânt de cateheză susținut de părintele vicar general Mihai Vătămănelu. Episcopia Greco-Catolică de Oradea acordă o atenție deosebită formării familiilor, aceasta materializându-se prin rugăciuni și cateheze susținute la nivel eparhial, prin asigurarea unei serii ce cărți formative și prin întâlniri ale familiilor nu doar la nivel parohial ci și protopopial și eparhial. Însăși această întâlnire face parte dintr-un lanț de întâlniri formative, având loc și în celelalte protopopiate ale Episcopiei de Oradea. Cu acest gând și slujire, au fost prezenți și vicarul pentru pastorația adulților și familiilor, părintele Mihai Tegzeș, și cu vicarul pentru preoți, părintele Antoniu Chifor.

Meditația susținută a avut ca titlu: „Crezul soților”, având la bază cartea părintelui Renzo Bonetti, cu același titlu. „A cugeta despre soți înseamnă a pătrunde în identitatea noastră, pentru a oferi mărturia noastră despre familie, pe care suntem chemați să o dăm în lume.” Cei prezenți au fost îndemnați a recunoaște propria familie ca un dar. Soțul și soția care s-au dăruit reciproc în iubire prin DA-ul exprimat în momentul celebrării Sacramentului Căsătoriei, sunt de fapt, întâi, dăruiți unul altuia de însuși Isus Cristos. Acesta revarsă harul Său asupra lor sfințind și crescând iubirea dintre ei. Iubirea soților este provocată și menită să manifeste în lume însăși iubirea lui Dumnezeu. „Familia creștină va arăta tuturor prezența vie a Mântuitorului lumii și va arăta natura genuină a Bisericii” (GS 48). Salutând prezența Preasfinției Sale Virgil, părintele vicar general a amintit că „ Episcopul nu este numai preot, ci este și semn al lui Isus, Mire al Bisericii. Episcopul – în numele lui Cristos – iubește comunitatea sa, Biserica, precum mireasa sa. Astfel că, soții împărtășesc cu episcopul darul și misiunea de a edifica Comunitatea eclezială și socială”.

După încheierea catehezei, familiile au avut oportunitatea unui dialog cu episcopul Virgil, moment în care au împărtășit și propriile mărturii, bucurii dar și temeri în contextul unei slăbiri al axei de valori creștine în lume. În cadrul dialogului, Preasfinția Sa Virgil a atins subiecte pertinente (teoria genului, educația sexuală în școli, dependența de internet și influența rețelelor sociale virtuale), îndemnând la o „vigilență spirituală și culturală”, provocând părinții la a acorda o atenție deosebită dialogului cu proprii copii și educării lor.

Întâlnirea s-a încheiat cu moment de agapă, dialog și cunoaștere la Oratoriul „Colț de rai”, loc în care familiile comunității beiușene au oportunitatea întâlnirilor parohiale și protopopiale, iar copiii lor să experimenteze și prietenia trăită „live” prin joc și dialog și să-și însușească valorile creștine.

Pr. Zima Zorel


Sursa: egco.ro