Pr. Cornel Dîrle

 

Sâmbătă 22 ianuarie, începând cu ora 14:00, cca. 25 de creştini de diferite confesiuni (catolică, ortodoxă, adventistă) şi rituri (bizantin-român şi latin) din comună, din comunele apropiate şi de mai departe s-au întâlnit cu această intenţie. Întâlnirea a avut loc în condiţii de iarnă. La intrarea în trapeza schitului, oaspeţii au fost întâmpinaţi cu (hidro) alcool şi măşti FPP2 (dacă nu aveau).

Maica Eliane, gazda întâlnirii, a introdus tema anuală a Octavei, precedată după cum se ştie de o zi (17 ianuarie) dedicată raportului creştinilor cu iudaismul.

În acest sens Părintele Cornel Dîrle a prezentat câteva note de lectură a asupra unei cărţi recent apărute pe tema mesianismului într-o colecţie dedicată studiilor comparative iudaice şi creştine (o recenzie, în finalul acestui număr).

Maica Eliane a prezentat apoi câteva date statistice, conform celui mai recent recensământ, despre diferitele confesiuni prezente în comună şi în judeţul Mureş.

Părintele Protopop greco-catolic Adrian Lung (Subcetate, HG) a prezentat demersul sinodal pe care Biserica Catolică, în ansamblul său, de curând l-a iniţiat. A amintit şi de recenta declarare a Sfântului Irineu din Lyon (+ 202) ca doctor unitatis Ecclesiae de către papa Francisc.

Au urmat intervenţiile participanţilor, invitaţi de către Maica Eliane să rezume experienţe personale în ce priveşte raporturile cu creştini de alte confesiuni, eventual aspecte edificatoare din punct de vedere spiritual. Remarci interesante, datorate şi îndelungatei experienţe pastorale, a avut Părintele ortodox Gheorghe Oană (Subcetate, HG) şi o mărturie edificatoare am ascultat din partea mai tânărului Părinte ortodox Adrian Stoian (Topliţa, HG). Părintele Zoltan David, parohul romano-catolic din comună, a prezentat maniera în care enoriaşii săi trăiesc realitatea pluriconfesională (şi etnică), în multe cazuri în familii mixte. La finalul intervenţiei sale a propus o rugăciune cu un conţinut cu adevărat ecumenic şi cu o specificitate spirituală apuseană, către Inima lui Isus. Din intervenţiile celorlalţi participanţi laici, printre care şi doi profesori de religie ortodoxă, am reţinut ca doleanţă unanim exprimată, o dată comună pentru sărbătoarea Paştilor.

Din trapeza schitului ne-am mutat apoi în biserică pentru celebrarea vecerniei. La finalul ei, Părintele Adrian Stoian a făcut o scurtă prezentare a originii acestor zile de rugăciune pentru unitatea creştinilor, a tematicii anului în curs – „Am văzut steaua lui în răsărit şi am venit să i ne închinăm” – urmată de o scurtă meditaţie încheiată cu rugăciunea propusă pentru cea de cincea zi din octavă de către autorii tematicii.

Iar în final, doi candidaţi au fost primiţi în Fraternitatea Sfântul Ilie, printr-o rugăciune de binecuvântare primită în faţa icoanei învierii. Cei doi, Sandor şi Ionela Bacîrcea sunt soţi, localnici, romano-catolic, respectiv ortodoxă.

Ïnainte de porni la drum, oaspeţii au fost din nou invitaţi în trapeză la o ceaşcă cu ceva cald şi ceva dulce.

Ca o concluzie generală la această întâlnire şi la altele similare din anii trecuţi, cu titlu personal şi eventual, sugestie de reflecţie: o unitate în credinţă a Bisericii, imaginată ca o situare unanim confortabilă, nu cumva este amăgitoare? Nu cumva mai degrabă e un continuu şantier? (studiu de caz local: vocile acuzatoare la adresa greco-catolicilor, cum că ar vrea/fi vrut să vândă prunii Ardealului la inamic; sau caz universal: data Paştilor). Cred că Sfântul Irineu din Lyon ar avea ce să ne spună.