O nouă etapă a demersului recunoașterii Fericitului Cardinal Iuliu Hossu ca „Drept între popoare” s-a desfășurat luni 9 ianuarie 2023 la Templul Coral din București. Au participat Excelența Sa Domnul Reuven Azar, Ambasador Extraordinar și Plenipotențiar al Israelului în România, Domnul Silviu Vexler, Președintele Federației Comunităților Evreiești din România, Preasfinția Sa Claudiu Pop, urmaș al Cardinalului Hossu pe scaunul Eparhiei de Cluj-Gherla, Preasfinția Sa Cristian-Dumitru Crișan, Episcop auxiliar al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș în numele Preafericirii Sale Lucian Cardinal Mureșan, Întâistătătorul Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, precum și părintele Ioan-Ștefan Dumitraș, Cancelar al Curiei Arhiepiscopiei Majore.

Demersurile cu privire la proiectul prin care Episcopul Iuliu Hossu, martir al credinței beatificat în 2019 pe Câmpia Libertății de la Blaj, este propus să fie recunoscut „Drept între Popoare” (detalii aici), au fost inițiate de Federația Comunităților Evreiești din România în colaborare cu Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, în semn de înaltă recunoștință și apreciere pentru acțiunile sale de ajutorare a evreilor în perioada Holocaustului.

Prima etapă spre realizarea acestei recunoașteri a avut loc în data de 19 octombrie 2022, când în Piața Sfântul Petru din Vatican, proiectul a fost prezentat Sfântului Părinte Francisc la audiența generală (detalii aici). Ulterior, pe 28 octombrie 2022, la Blaj, Preafericirea Sa Lucian Cardinal Mureșan și Domnul Președinte Silviu Vexler, au semnat scrisoarea adresată Centrului Naţional pentru Comemorarea Holocaustului Yad Vashem din Ierusalim, prin care a fost propusă acordarea titlului de „Drept între Popoare” Cardinalului greco-catolic român Iuliu Hossu.

Întâlnirea din data de 9 ianuarie 2023 la Templul Coral din București, a avut ca scop prezentarea copiei scrisorii Ambasadorului Israelului în România, care o va transmite Centrului Yad Vashem. În cadrul întâlnirii găzduite în biblioteca Templului Coral au fost prezentate numeroasele mărturii referitoare la acțiunile concrete ale primului Cardinal român pentru salvarea evreilor în perioada Holocaustului, precum și realitatea dură a persecuției comuniste față de cultele din România în perioada 1948-1989.

 

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș

Foto credit: FCER