„Căci am văzut steaua lui la răsărit şi am venit să-l adorăm“ (Mt 2, 2).

În cadrul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor ce se desfăşoară în fiecare an în săptămâna 18-25 ianuarie, joi, 20 ianuarie 2022 la biserica Greco-Catolică „Nașterea Maicii Domnului” din Oțelu-Roșu a avut loc o întâlnire ecumenică şi de rugăciune, organizată în conlucrare frățească de: Preasfinţitul Lucian Mic, Episcop Ortodox al Caransebeșului, Excelenţa Sa Iosif-Csaba Pál, Episcop Romano-Catolic de Timișoara şi Preasfinţia Sa, Călin-Ioan Bot, Episcop auxilar Greco-Catolic de Lugoj. Alături de cei trei ierarhi au luat parte Preoţi Protopopi şi Decani, precum şi Preoţi parohi aparţinând celor trei confesiuni împreună cu credincioși ortodocși, greco-catolici și romano-catolici din Oțelu Roșu, Băuțar, Caransebeș, Reșița și de pe Valea Bistrei.

În deschiderea programului, Preasfinţitul Ioan i-a salutat pe cei prezenţi şi a prezentat programul întâlnirii. De-asemenea a adus salutul Preasfinţitului Alexandru Mesian, Episcop Eparhial de Lugoj cu aceasză ocazie. Preasfinţitul Ioan a transmis celor prezenți că bucuria cea mai mare a întâlnirii este aceea că însuși Cristos se bucură, văzând ierarhii şi credincioșii de diferite confesiuni rugându-se împreună. Totodată, Preasfinția Sa a menționat că este deosebit de recunoscător Excelenţei Sale Iosif Csaba Pál și Preasfinţiei Sale Lucian Mic pentru inițiativa acestei întâlniri.

În continuarea programului a avut loc Rânduiala Acatistul Maicii Domnului care a fost condusă de Părintele Flavius-Manuel Jurca, Protopop de Sarmizegetusa şi Paroh la Oțelu Roșu. Răspunsurile au fost oferite cu măiestrie de corul „Charis” al Mănăstirii „Preasfânta Treime” din Giroc.

După Acatistul Maicii Domnului, a urmat cuvântul de învățătură al Episcopului Diecezan de Timișoara, Iosif-Csaba Pál, care a făcut o frumoasă paralelă între neliniştea lui Irod şi neliniştea omului de azi. „Așa cum neliniștea vine din interiorul omului, din inima sa, din dezordinea de acolo, așa și pacea poate veni tot din inima omului, dacă acea inimă l-a primit pe Isus. Cel care îl caută pe Cristos are pace. Din întâlnirea cu Cristos vine pacea. Oamenii care au pace au lumină, au blândețe și trăiesc în speranță”, a spus Excelenţa Sa.

În continuare Preasfinţitul Lucian Mic a transmis un mesaj de unitate, citând din lucrarea Sfântului Ciprian de Cartagina, „De Catholicae Ecclesiae Unitate”: „Episcopii sunt legați unii de alții prin legea dragostei și a armoniei neîmpărțite, sub conducerea Sfântului Duh. Nimeni nu îl poate avea Tată pe Dumnezeu, dacă nu are Biserica drept mamă. (…) Să punem un început bun vieții noastre duhovnicești și unității dintre noi, credincioșii” a concluzionat Preasfinţia Sa Lucian.

La final, Părintele protopop Flavius-Manuel Jurca, a mulţumit celor trei Ierarhi, preoţilor prezenţi şi tuturor credincioşilor pentru participare.

La final, Preasfinţitul Ioan a înmânat cadouri simbolice Preasfinţiei Sale Lucian Mic, Excelenţei Sale Iosif-Csaba Pál, Părintelui Ciprian Barcan, cel care a ctitorit biserica greco-catolică din Oţelu Roşu, şi D-lui Grigore Goja, Viceprimarul oraşului Oţelu Roşu.

Ipod. Raimondo-Mario Rupp

For privacy reasons YouTube needs your permission to be loaded.
I Accept