Sâmbătă, 20 ianuarie 2024, la Biserica Greco-Catolică „Nașterea Maicii Domnului” din Oraviţa, a avut loc o întâlnire ecumenică și de rugăciune. Această întâlnire s-a desfășurat în contextul Octavei de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor, care are loc în fiecare an în perioada 18-25 ianuarie.

Întâlnirea a fost organizată grație colaborării fraterne a trei episcopi: Preasfinţia Sa Lucian Mic, Episcopul Ortodox al Caransebeșului, Excelența Sa Iosif-Csaba Pál, Episcopul Romano-Catolic de Timișoara și Preasfinţia Sa Călin-Ioan Bot, Episcopul Greco-Catolic de Lugoj.

Alături de cei trei ierarhi au participat preoți protopopi, decani și parohi din cele trei confesiuni, precum și credincioși ortodocși, greco-catolici și romano-catolici din Oraviţa, Caransebeș și Reșița. Cei trei ierarhi au fost împreună și în zilele de 18 și 19 ianuarie la serile ecumenice organizate în Parohia Romano-Catolică Slatina-Timiș și respectiv în Parohia Ortodoxă Mehadia.

În deschiderea programului de la Oraviţa, Preasfinţitul Ioan a salutat prezența celor doi confrați episcopi, a preoților, a domnului primar și a oficialităților care l-au însoțit, precum și a tuturor credincioșilor. „Ne aflăm în această parohie înființată în anul 1864 și păstorită de Părintele Protopop și Consilier Leontin-Ovidiu Cozmuța. O biserică construită în anul 1887 prin efortul credincioșilor. Aceștia au girat cu casele, terenurile sau gospodăriile lor pentru a se împrumuta cu bani în vederea construirii bisericii”, a adăugat PS Ioan.

Programul a continuat cu Lauda de seară – Vecernia, celebrată de către Părintele Paroh Ovidiu Cozmuța. Răspunsurile au fost date de corul parohiei, alături de un grup coral format din preoţii: Robert Trubiansky, dr. Marius-Petru Pop, Flavius-Manuel Jurcă și ipodiaconul Raimondo-Mario Rupp.

După Vecernie, cuvântul de învățătură a fost prezentat de către Episcopul Diecezan de Timișoara, Iosif-Csaba Pál. Acesta a abordat tema Octavei de Rugăciune pentru acest an: „Să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău… și pe aproapele tău ca pe tine însuți!” Referindu-se la versetul „Dragostea nu face rău aproapelui: dragostea deci este împlinirea Legii” (Romani, 13, 8-10), Excelența Sa Iosif a subliniat că dragostea adevărată, despre care ne vorbeşte Apostolul Pavel, este înțeleaptă. „A iubi pe ceilalți presupune respect și acceptare fără a încerca să-i schimbăm. Adevărata iubire, înseamnă să căutăm cu înțelepciune ce putem face pentru ceilalți, contribuind astfel la binele lor și al societății”, a spus Excelenţa Sa Iosif în încheierea cuvântului său.

În continuare, Preasfințitul Episcop Lucian a ținut un binevenit, luminos și semnificativ cuvânt, întărind convingerile participanților la întâlnire cu privire la demersul ecumenic. În încheierea cuvântului său, Preasfinția Sa a încălzit și aprins sufletele celor prezenți prin recitarea unei poezii dedicată Maicii Domnului de către poetul nostru nepereche, Mihai Eminescu.

În cadrul acestei seri ecumenice, domnul Dumitru Ursu, primarul localității Oravița, a conferit titlul de Cetățean de Onoare al orașului Oravița domnului Erwin Josef Țigla, președintele Forumului German din Banatul Montan. Această distincție a fost acordată „pentru eforturile depuse în continuarea tradițiilor istorice și promovarea valorilor culturale și spirituale, cinstirea jertfei martirilor rezistenței anticomuniste din Țara Cărașului, precum și pentru contribuția sa la promovarea reușitelor comunității umane și a inițiativelor administrației locale din Oravița, atât în România, cât și în Europa” – se menționează în titulatura acordată.

Așa cum se obișnuiește, „Laudatio” privitor la personalitatea și activitatea domnului Josef Erwin Țigla a fost făcut de Excelenţa Sa, Iosif Csaba Pál. La rândul său, domnul Țigla a adus mulțumiri primarului și Consiliului Local pentru onoarea conferită și pentru încrederea acordată.

Părintele Protopop Ovidiu Cozmuţa și-a exprimat recunoștința față de cei trei Ierarhi, față de preoții prezenți și față de toți credincioșii pentru participarea lor la eveniment.

La final, Preasfințitul Ioan a oferit câteva cadouri celor doi ierarhi, în semn de prețuire și recunoștință. Comuniunea din Biserică a continuat la cină, unde ierarhii, preoții și cei invitați au avut ocazia de a-și împărtăși gândurile și bucuria de fi împreună.

Biroul de Presă al Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj