A XXV-a ediție a Întâlnirii ecumenice de rugăciune de la Lugoj, avut loc în acest an la Biserica Penticostală „Filadelfia” în ziua de 23 ianuarie 2021. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat P.S. Ioan Călin Bot, Episcop auxiliar de Lugoj, fiind însoțit de  Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General.

Începând din anul 1968, bisericile creștine din întreaga lume celebrează la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, pe baza textelor elaborate de un grup internațional desemnat de Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Săptămâna de Rugăciune pentru Unitatea Creștinilor din acest an a fost pregătită de către Comunitatea monastică din Grandchamp (Elveţia). Tema aleasă, „Rămâneţi în iubirea mea și veţi aduce rod mult!” se bazează pe textul din Evanghelia după Sfântul Ioan 15, 1-17 și reflectă vocația comunității din Grandchamp la rugăciune, împăcare si unitate a Bisericii și a întregii familii umane.

Pastorul Kadmiel Paveloni, reprezentantul bisericii gazdă, a adresat – în deschiderea întâlnirii – un un cuvânt de bun venit reprezentanților cultelor și credincioșilor.

În continuare au fost rostite reflexii pe marginea textelor biblice și rugăciuni de către reprezentanții confesiunilor din municipiu: P.S. Ioan Călin Bot – Episcopul greco-catolic auxilar; preotul Mihail Titi Dumitresc – Protopopul Bisericii Romano-Catolice; pastorul Zoltan Gall – parohul Bisericii Reformate, P.On. pr. Viorel Mihai Brotnei reprezentantul Bisericii Ortodoxe Ucrainene și presbiterul Alin Tec – slujitor în Biserica Penticostală.

Corul de tineri al bisericii „Filadelfia” au interpretat cântece religioase.

În încheiere, pastorul Kadmiel Paveloni a transmis mesajele de salut din partea celorlalți reprezentanți ai cultelor religioase care din diferite motive nu au putut participa la această ediție a întâlnirii ecumenice locale. De-asemenea a transmis salutul din partea d-lui Claudiu Buciu, primarul municipiului Lugoj, care din motive justificate nu a putut fi prezent.

La finalul manifestării ecumenice, s-a rostit rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană și ucraineană.

***

Octava de Rugăciune Ecumenică este o tradiție la Lugoj, prima ediție având loc în anul 1997. Edițiile ulterioare au fost găzduite de Biserica Română Unită, Greco-Catolică (în 1997, 2003, 2009, 2016), Biserica Ortodoxă Română (1998, 2004, 2010, 2017), Biserica Romano-Catolică (1999, 2005, 2011, 2018), Biserica Ortodoxă Ucraineană (2000, 2006, 2012, 2019), Biserica Creștină Baptistă „Harul” (2001, 2007, 2013, 2020), Biserica Reformată (2002, 2008, 2015) și Biserica Penticostală „Filadelfia” (2014 și 2021).

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj