Întâlnirea ecumenică și de rugăciune de la Lugoj, a XXIII-a ediție, avut loc în acest an la Biserica Ortodoxă Ucraineană, în ziua de 20 ianuarie 2019, orele 12.:30. Din partea Bisericii Greco-Catolice a participat PS Alexandru Mesian, Episcop de Lugoj și  Mons. Angelo-Narcis Pop, Vicar General.

Începând din anul 1968, bisericile creștine din întreaga lume celebrează la începutul fiecărui an, pe parcursul a opt zile, în perioada 18-25 ianuarie, o „Săptămână de rugăciune pentru unitatea creștinilor”, pe baza textelor elaborate în colaborare de către Comisia „Credință și Constituție” a Consiliului Ecumenic al Bisericilor și Consiliul Pontifical pentru Promovarea Unității Creștinilor. Tema rugăciunii din acest an are la bază versetul „Dreptatea, numai dreptatea să o cauți” (DT. 16,20) și a fost propus de creștinii din Indonezia.

Au fost rostite rugăciuni de către reprezentanți ai tuturor confesiunilor din municipiu: P.S. Alexandru Mesian – episcopul greco-catolic de Lugoj; P.S. Pál József-Csaba – episcopul romano-catolic de Timișoara; P.On. Ioan Cerbu – protopopul ortodox român al Lugojului; P.On. Ilie Albiciuc – protopopul ortodox ucrainean de Lugoj; preotul Mihail Titi Dumitresc – protopopul Bisericii Romano-Catolice; pastorul Zoltan Gall – parohul Bisericii Reformat.

După reprezentanții Bisericilor a fost invitat să se adreseze asistenței d-l prof. ing. Francisc Boldea, primarul Lugojului, care și-a exprimat bucuria pentru armonia confesională care există la Lugoj, apoi a vorbit și Dl. Sorin Stragea, fost primar al Lugojului.

La final a fost rostită rugăciunea „Tatăl nostru” în limbile română, maghiară, germană și ucraineană.

Prea Sfințitul Alexandru, a transmis din partea Prea Fericitului Părinte Cardinal Lucian Mureșan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică, un mesaj de pace, dragoste și binecuvântare.

Programul s-a încheiat cu o agapă frățească organizată de parohia ortodoxa ucraineană.

Octava de Rugăciune Ecumenică este o tradiție la Lugoj, prima ediție având loc în 1997. Edițiile ulterioare au fost găzduite de Biserica Română Unită, Greco-Catolică (în 1997, 2003, 2009, 2016), Biserica Ortodoxă Română (1998, 2004, 2010, 2017), Biserica Romano-Catolică (1999, 2005, 2011, 2018), Biserica Ortodoxă Ucraineană (2000, 2006 și 2012), Biserica Creștină Baptistă „Harul” (2001, 2007 și 2013) și Biserica Reformată (2002, 2008 și 2015) și Biserica Penticostală „Filadelfia” în 2014.

Biroul de presă al Eparhiei de Lugoj